Výběr událostí z ČSÚ

Vládou prošel návrh statistiků o sčítání lidu. Demografové se sjeli do Brna. Zemřel Václav Čermák. Novým sekčním šéfem se stal Václav Rybáček. Turnaj ČSÚ.

Vládou prošel návrh statistiků o sčítání lidu

Vláda 19. června schválila podobu návrhu, který jí předložil ČSÚ. Půjde o první sčítání, kdy se lidé budou moci sečíst, aniž by je kdokoliv kontaktoval. Statistici také výrazně zredukovali počet otázek ve formulářích.

„Český statistický úřad předložil vládě návrh moderního sčítání, které bude maximální měrou vycházet z dat dostupných v registrech státních institucí. Zaměřili jsme se hlavně na to, abychom občany obtěžovali co nejméně, takže jsme razantně snížili rozsah dotazníků a počet otázek. Chceme taky, aby se co nejvíc lidí sečetlo on-line, což pro ně bude nejpohodlnější,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.
Občané, kteří se sečtou prostřednictvím internetu, nebudou oslovováni žádným pracovníkem projektu. Tímto způsobem by se mělo sečíst mnohem více lidí než při minulém cenzu v roce 2011. Vyplnit on-line formulář bude mnohem jednodušší než práce s papírovou verzí. Internetové rozhraní bude obsahovat nabídky možných odpovědí nebo vynechá otázky, které se konkrétního respondenta netýkají.
Českému statickému úřadu se také podařilo zredukovat počet otázek, na které se lidí bude ptát. Bude jich jen 23, zatímco v roce 2011 šlo o 47 položek. Zmizí třeba otázky na rodinný stav, státní občanství nebo postavení v zaměstnání.
Kromě toho byl zcela zrušen formulář za domy. ČSÚ bude tato data čerpat z registrů. „Díky tomu, že řadu údajů získáme z existujících evidencí a databází ministerstev a jiných úřadů, zůstanou na sčítacích formulářích jen ty údaje, které nemůžeme získat z jiných zdrojů, například otázky na místo pracoviště nebo na to, jak dojíždíte do zaměstnání. Tahle data jsou nezbytná třeba pro plánování veřejné dopravy. Jiná zase pro zakládání školek nebo pro hasiče,“ potvrzuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Návrh věcného záměru zákona o sčítání byl vládě předložen podruhé. Upravená verze reflektuje květnový požadavek kabinetu, aby přímo v usnesení bylo uvedeno, že jednu z částí sčítání – konkrétně terénní zjišťování – provede Česká pošta. Terénní zjišťování se však bude týkat pouze osob, které se v první fázi nesečtou on-line. Do června 2019 ČSÚ předloží paragrafové znění.

 

Demografové se sjeli do Brna

Ve dnech 23.–25. května 2018 hostila Mendelova univerzita v Brně již XLVIII. konferenci České demografické společnosti. Letošní ročník byl na téma Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století. Demografický výzkum a populační vývoj na území Česka a Slovenska od vzniku Československa do současnosti.

Během tří dnů na konferenci vystoupila řada tuzemských i zahraničních odborníků, kteří přednesli mnoho zajímavých příspěvků, a účastníci se měli možnost zapojit do několika workshopů.
Úvodního slova se ujali předsedkyně České demografické společnosti Jitka Langhamrová, předsedkyně Slovenské statistické a demografické společnosti Iveta Stankovičová, místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta a děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Jiří Schneider.
Z Českého statistického úřadu, který byl partnerem konference, vystoupil Eduard Durník s příspěvkem na téma Open data, Josef Škrabal a Michaela Němečková hovořili o vytváření každodenní demografické statistiky, Robert Šanda podal informace o populačním cenzu 2021, Hana Otáhalová se v prezentaci věnovala naději dožití podle disability, workshopem s názvem ČSÚ – bohatý zdroj informací provedla Marie Průšová a s registrem sčítacích obvodů a budov přítomné seznámil Tomáš Hamerský.
Součástí konference byla i posterová sekce, ve které ČSÚ představil své dvě výstavy – Příběh statistiky a Historie sčítání. Informace na plakátech Příběh statistiky vycházejí ze stejnojmenné publikace, která přibližuje dějiny české i světové statistiky od počátků lidstva až po současnost. Plakáty Historie sčítání mapují celou historii sčítání lidu od nejstarších pramenů a předchůdců moderních sčítání přes sčítání v 19. a 20. století až po to zatím poslední v roce 2011. Eva Henzlerová z odboru vnější komunikace ČSÚ a Miroslava Otavová z katedry matematiky VŠE na posteru Národnost ve sčítání lidu do roku 1930 prezentovaly změny v národnostním složení na území dnešní České republiky. Více ZDE.

Předseda ČSÚ Marek Rojíček, Jitka Langhamrová, předsedkyně České demografické společnosti, a Jaroslav Sixta, místopředseda Úřadu.

Na akci se sešli předseda ČSÚ Marek Rojíček, Jitka Langhamrová, předsedkyně České demografické společnosti, a Jaroslav Sixta, místopředseda Úřadu.

 

Novým sekčním šéfem se stal Václav Rybáček

První červnový den nastoupil do funkce ředitele sekce makroekonomických statistik Václav Rybáček.

Narodil se v Rokycanech, vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kde absolvoval doktorský program. V ČSÚ pracuje od roku 2004. Po celou dobu působil v odborech zabývajících se sestavením národních účtů a je autorem řady publikací z této statistické oblasti. Současně vyučuje ekonomii a makroekonomickou analýzu na vysokých školách. Je ženatý, má dvě děti.

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

 

Zemřel Václav Čermák

Dne 8. června zesnul ve věku 85 let uznávaný statistik prof. Ing. Václav Čermák, DrSc. Vynikající vysokoškolský pedagog stál u vzniku České statistické společnosti, které v letech 1993–1995 předsedal.

Václav Čermák se významně podílel na zakládání a rozvíjení metod výběrových zjišťování ve státní statistice. Bylo to v době, kdy se tyto metody používaly spíše jako doplňkové. Plánoval výběry a metody odhadu v oblasti československé zemědělské statistiky a statistiky obyvatelstva. Po roce 1989 se aktivně účastnil organizačních změn státní statistiky.
Na téma teorie výběrových šetření vydal řadu skript, sbírek příkladů a také dvě knižní publikace. Za knížku Výběrové statistické zjišťování získal titul doktora věd, profesorem byl jmenován v roce 1986. Profesor Čermák přispíval do několika světových statistických časopisů. Od roku 1986 byl členem International Association of Survey Statisticians. Působil v redakčních radách odborných časopisů Ekonomicko-matematický obzor a Statistika. V letech 2008 až 2014 zastával funkci předsedy redakční rady Informačního bulletinu České statistické společnosti.
Neméně významná byla jeho výchovně-vzdělávací činnost pro zaměstnance státní statistiky. Prostřednictvím statistického postgraduálního vzdělávání, ale i samostatných kurzů je učil o metodách výběrových šetření (náhodných výběrů a odhadů).
Na profesora Čermáka budou trvale s úctou vzpomínat jeho bývalí spolupracovníci i několik generací absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působil 47 let.

 

Turnaj ČSÚ

Poslední květnový pátek patřil již tradičně turnaji ČSÚ v plážovém volejbale.

Na písečných kurtech TJ Solidarita v pražských Strašnicích bojovalo o medaile 62 hráčů a hráček. Proti roku 2017 je to o 14 méně, už poosmé bylo na soupiskách více žen. V kategorii A se putovní pohár pokoušelo získat 8 týmů. Nakonec se trofej stala kořistí Sebranky (V. Cába, L. Kratochvílová, G. Sedláková, M. Sýkorová, F. Traxler), která ve finále porazila v tie-breaku o jeden míč druhá Mixlata. Na třetím místě skončil tým Double H&M. Do kategorie B se přihlásilo šest týmů, vítězem se stal Kulový blesk (J. Benedikt, M. Benediktová, L. Beranová, L. Kuklová, V. Rybáček, L. Votoček). Se stříbrem se museli spokojit Static HK z Hradce Králové, bronz si do Ostravy odvezl tým !!!_JBA.
Vítězná Sebranka, doplněná o další dva hráče, se v sobotu 9. června zúčastnila volejbalového turnaje evropských statistiků (EVS) ve francouzském Nantes.
Po loňském vítězství v kategorii B se český tým posunul do kategorie A. Zde skončil mezi osmi týmy na 6. místě. To je vzhledem ke konkurenci v této top kategorii velký úspěch. Příští, jubilejní 30. ročník turnaje EVS bude hostit Česká republika a účastníci tentokrát zavítají do Plzně.