Jablka jsou stále dražší

VYDÁNÍ: 06/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V květnu 2018 zemědělská cena za kilogram konzumních jablek dosáhla průměrné hodnoty 14,20 Kč. V porovnání se stejným měsícem minulého roku cena vzrostla o 43,8 %, v březnu oproti loňskému roku dokonce o 53,7 %.

Neúroda jablek v roce 2017, která byla nejhorší za posledních šest let, přispěla k výrazným nárůstům zemědělských cen konzumních jablek v posklizňovém období 2017/2018.
V listopadu 2017 byla zaznamenána nejvyšší cena tohoto ovoce. Cena za kilogram vystoupala až k hodnotě 14,50 Kč. Nejvyšší meziměsíční změna byla vykázána mezi srpnem a zářím 2017, kdy se cena zvýšila o 16,7 %. Průměrná cena za kilogram za období od ledna do května 2018 nabyla hodnoty 14,00 Kč. I když špatná úroda jablek byla také v letech 2010 a 2011, zemědělské ceny ovoce nebyly nikdy tak vysoko jako v roce 2017.
Podobný průběh je patrný od roku 2010 při srovnání vývoje zemědělských cen konzumních jablek a jablek na průmyslové zpracování. V posklizňovém období od června 2017 do května 2018 činila cena konzumních jablek v průměru 13,50 Kč/kg, což bylo o 7,50 Kč více než u jablek na průmyslové zpracování. Ceny za uvedené období se pohybovaly u konzumních jablek od 11,30 do 14,50 Kč/kg, u jablek průmyslových od 5,30 do 6,70 Kč/kg.

Porovnání sklizní jablek s vývojem zemědělských cen, 2010–2017

Porovnání sklizní jablek s vývojem zemědělských cen, 2010–2017

Neúroda jablek postihla více ovocnářů v Unii

Nízké sklizně u našich ovocnářů v minulém roce, nesoběstačnost České republiky v produkci jablek a nepříznivá situace v úrodě jablek v ostatních státech Evropské unie měly vliv též na vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek na českém trhu. Průměrná cena v květnu 2018 dosáhla až 39,00 Kč/kg, což byla nová maximální hodnota od září 2013. Přitom v srpnu
2013 byla dosažena nejvyšší cena v historii, a to 42,10 Kč. Od listopadu 2017 do května 2018 se navýšila spotřebitelská cena o 19,1 %. Cena pro konečné spotřebitele v porovnání s cenou zemědělskou v jednotlivých měsících zmiňovaného období byla 2,3 až 3,6krát vyšší, resp. se zvýšila o 129,5 až 263,5 %.
Zemědělské ceny jablek jsou měsíčně sledovány u vybraných ovocnářů Českým statistickým úřadem od roku 1991. V rámci státního statistického šetření se sledované ceny jablek rozdělují na konzumní jablka a jablka pro průmyslové zpracování. Po zpracování individuálních cen ovocnářů ČSÚ prezentuje za celou ČR měsíční a roční průměrné ceny a k nim patřičné cenové indexy.

Ceny konzumních jablek na českém trhu, duben 2016 – duben 2018

Ceny konzumních jablek na českém trhu, duben 2016 – duben 2018

Autor: , oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Spotřeba ovoce a zeleniny v Evropské unii

Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny je obecně považována za důležitou součást zdravé a vyvážené stravy. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by dospělí jedinci měli kromě brambor a dalších škrobových hlíz zkonzumovat denně alespoň 400 g ovoce a zeleniny.

Kolik ovoce vypěstujeme a sníme

Ilustrační foto

Nejoblíbenějším ovocem v České republice je tradičně jablko. Podle odhadů statistiků sklidí Češi na svých zahradách až 40 % z celkové sklizně jablek v ČR. Přesto se k nám jablka dovážejí ze zahraničí. Nejvíce jablek se pěstuje ve Středočeském kraji.

Vývoj osevních ploch a odhady sklizně

ilustrační foto

V průběhu sklizňového období zveřejňuje ČSÚ na základě statistického zjišťování čtyři odhady sklizně, a to v červenci, v srpnu, v září a v říjnu. Definitivní výsledky sklizně potom Úřad publikuje v únoru následujícího roku.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.