Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

VYDÁNÍ: 06/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Jen necelá čtyři procenta českých lékařů nemají ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač. Stejně jako v předcházejících letech nabízeli on-line služby nejčastěji gynekologové. Největší rezervy ve využívání informačních technologií mají zubaři.

Elektronizace zdravotní péče je logickým důsledkem proniknutí informačních technologií do většiny oborů lidské činnosti a medicínská informatika jde tomuto nezvratnému trendu vstříc. V roce 2016 měla počítač ve své ordinaci již drtivá většina českých lékařů (96 %) a 92 % z nich bylo zároveň připojeno k internetu. Doposud lékaři počítač potřebovali především pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami, jinými zdravotnickými zařízeními nebo k vyhledávání medicínských informací na internetu. Od 1. ledna 2018 však všem lékařům, kteří předepisují léky, vznikla povinnost předepisovat recepty v elektronické podobě, tzv. eRecepty.

Podíl ordinací lékařů, kteří využívají vybrané funkce zdravotnických e-systémů, 2016 (%)

Podíl ordinací lékařů, kteří využívají vybrané funkce zdravotnických e-systémů, 2016 (%)

Elektronické systémy UMĚJÍ více než jen eRecepty

Dokud bylo vydávání receptů v elektronické formě pouze dobrovolné, využívalo této možnosti jen 46 % všech lékařů. Nejčastěji se jednalo o praktické lékaře pro dospělé (65 %), naopak nejméně často je vystavovali zubaři (21 %). Právě zubaři kvůli tomu, že celkově vydají jen několik desítek předpisů ročně, nejčastěji na antibiotika, chtějí, aby pro ně nebylo vydávání eReceptů povinné.
Elektronické zdravotnické systémy mohou lékařům v mnoha ohledech usnadnit práci. Například 27 % lékařů jejich elektronický systém upozorní na to, že lék, který chtějí pacientovi předepsat, může negativně interagovat s ostatními léky, které již daný pacient užívá. Tuto funkci bychom v praxi nejčastěji našli u praktických lékařů pro dospělé (47 %) a gynekologů (32 %) a nejméně naopak u zubařů (pouze 10 %).
Více než polovina (54 %) praktických lékařů pro dospělé a gynekologů také přes elektronický systém objednává pro své pacienty nejrůznější laboratorní vyšetření, jejichž výsledky si posléze mohou pohodlně zobrazit na svém počítači přímo v ordinaci. S těmi pak mohou v elektronickém systému dále pracovat. Například ve 21 % lékařských ordinací elektronický systém umožňuje podle laboratorních výsledků pořídit výpis pacientů, ve 44 % ordinací si lékaři mohou nechat sestavit výpis všech pacientů s určitou diagnózou. Více než třetině lékařů (36 %) pak jejich elektronický systém také umožňuje sestavit seznam pacientů, kteří by se měli dostavit na preventivní prohlídku či testy. Lékař jim tak může včas poslat pozvánku na vyšetření.

Osoby, které využily on-line konzultaci a objednání přes webové stránky lékaře, podle pohlaví a věku, 2016 (%)

Osoby, které využily on-line konzultaci a objednání přes webové stránky lékaře, podle pohlaví a věku, 2016 (%)

Lékaři se stále spoléhají na papírovou dokumentaci

Přestože většina lékařů má v ordinaci k dispozici počítač, možnosti vést jeho prostřednictvím zdravotnickou dokumentaci v plně elektronické podobě využívá pouze 8 % z nich. Tři pětiny lékařů (60 %) i nadále upřednostňují zápis do počítače kombinovaný s dokumentací vedenou „klasicky“ v papírové podobě. Paradoxní situace je v případě zubařů. Na jednu stranu mají ze všech lékařů nejčastěji dokumentaci pouze v papírové podobě (41 %), ale zároveň také nejčastěji vedou dokumentaci výhradně elektronicky (12 %).
On-line služby pacienti zatím příliš nevyužívají
Čím dál větší dostupnost internetu umožňuje pacientům rychlý a snadný přístup k informacím a poradenství v oblasti zdraví. Své symptomy do internetového vyhledávače zadalo v roce 2017 téměř 43 % Čechů, ženy mnohem častěji než muži.
Ne každý však v případě informací týkajících se zdraví důvěřuje těm, které jsou na internetu volně k dohledání. Ty zde totiž může umístit prakticky kdokoliv, aniž by bylo možné ověřit, zda má zdravotnické vzdělání a dané informace jsou pravdivé. Bezpečnější alternativou k získávání informací přes internet může být on-line konzultace s lékařem či zdravotnickým zařízením prostřednictvím jejich webových stránek. Zde mohou lidé pokládat dotazy týkající se jejich zdraví, na které lékař odpoví e-mailem nebo v případě veřejných konzultací odpověď zpřístupní na webových stránkách své ordinace. V roce 2016 využily možnost on-line konzultace 4 % Čechů. Důvodem takto nízkého počtu je pravděpodobně to, že tuto možnost nabízelo v roce 2016 pouze 12 % všech ordinací. Nejčastěji se jednalo o gynekology (29 %) a praktické lékaře pro děti a dorost (21 %).
Vedle on-line konzultace nabízejí někteří lékaři také možnost objednat se na vyšetření nebo zdravotní zákrok prostřednictvím on-line formuláře. Takový formulář je odesílán přímo z webových stránek dané ordinace nebo prostřednictvím systému elektronického objednávání. Možnost on-line objednání využilo v roce 2016 8 % Čechů, přičemž ji nabízelo 12 % ordinací. Stejně jako on-line konzultaci nabízejí tuto možnost nejčastěji gynekologové (23 %) a dětští lékaři (19 %).
Ve stejném roce také 9 % lékařů nabízelo svým pacientům možnost zažádat on-line o nové nebo opakované vystavení lékařského předpisu, kdy pacient následně obdrží elektronický recept e-mailem nebo prostřednictvím SMS kódu, kterým se identifikuje lékárníkovi.

Podíl ordinací lékařů s vlastními webovými stránkami (%)

Podíl ordinací lékařů s vlastními webovými stránkami (%)

Vlastní webové stránky má každý třetí lékař

Pokud si pacient není jistý, jakou má jeho lékař ordinační dobu, může se zkusit podívat, jestli tuto informaci nenajde na jeho webových stránkách. Již 36 % ordinací lékařů má svou vlastní webovou stránku, v případě gynekologů dokonce 56 % z nich. Nejméně, jen ve 23 % případů, mají vlastní webové stránky zubaři. V roce 2006 přitom vlastní web mělo jen 10 % samostatných ordinací lékařů. Přestože v současnosti má webové stránky již třetina lékařských ordinací, v porovnání s lékárnami je to stále málo. Z těch má vlastní stránky 62 %, což ale možná souvisí s tím, že často patří pod některou z komerčních lékárenských sítí. Nejčastěji mají webové stránky lékárny v Libereckém kraji (74 %), nejméně často naopak ve Středočeském kraji (55 %).

Autor: , oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdělek lékařů přesáhl 55 000

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 000 Kč za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 000. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 000 na 31 500. Nejvíce, přes 35 000, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

Informační společnost v číslech

ilustrativní fotka

V českých domácnostech klesá kvůli masově rozšířenému užívání mobilních telefonů počet „bytových“ pevných linek. Zatímco v roce 2000 jich v ČR byly ještě téměř 3 mil., o 17 let později – v roce 2017 – čítal jejich počet jen 350 tis.

Život bez mobilů si na zemi už nikdo neumí představit

ilustrativní fotka

Přes pět miliard lidí na světě užívá mobilní telefon, z nich pak více než polovina smartphone. Podíl majitelů chytrých telefonů je vyšší v ekonomicky vyspělých regionech. Tři ze čtyř vlastníků mobilu používají přístroj s dotykovou obrazovkou. V méně rozvinutých zemích je to necelá polovina.

On-line hlavně oblečení

ilustrativní fotka

V roce 2018 nakupoval na internetu každý druhý Čech starší 16 let, nejvíce oblečení či obuv. Během tří měsíců utratil v e-shopech za zboží většinou 2 500 až 10 000 Kč. Oproti ostatním Evropanům ale na síti nakupoval méně často.

Internet používáme už 27 let

ilustrativní fotka internet

Letos v únoru uplynulo 27 let od doby, kdy se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického oficiálně připojila k internetu také Česká a Slovenská Federativní Republika. Podmínkou spojení s globální celosvětovou sítí bylo její výhradně akademické využití.

Více než milion Čechů nakupuje v zahraničních e-shopech

ilustrativní fotka

Letos on-line nakoupilo 54 % obyvatel ČR starších 16 let, tj. více než 4,7 mil. osob. Nejčastěji nakupovali od prodejců z ČR. V posledních letech ale přibývá nákupů od prodejců ze zahraničí.

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.

Zdraví a životní styl Čechů

ilustrativní fotka

Součástí šetření Životní podmínky 2017 byl modul, který se týkal zdraví a životního stylu dospělých osob. Statistici zkoumali pracovní a volnočasovou fyzickou aktivitu, konzumaci ovoce a zeleniny, výšku a váhu osob či jejich návštěvy u lékařů.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.

Jak rostly mzdy a platy lékařů

ilustrativní obrázek

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

Naši lékaři informace o pacientech téměř nesdílejí

ilustrativní fotka

Stále častěji se hovoří o elektronizaci zdravotnictví, tzv. eHealth, a přitom k efektivnímu zapojení informačních technologií je ještě dlouhá cesta. Ještě stále chybí platná legislativa. Pouze každý dvanáctý obvodní lékař v České republice vydává elektronické recepty.

Při šetření byli důležití lékaři

Ing. Josef Kotýnek

Po šesti letech, v roce 2013, se uskutečnilo druhé výběrové šetření. Zúčastnily se ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů sociální péče, kteří vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků. Poté statistici dopočítali