Hospodářský růst mírně zpomalil

Evropským zemím se ekonomicky daří. Česko se stále drží mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami. Rychlejší tempo meziročního růstu se tradičně soustředí do zemí, které vstoupily do EU později a dohánějí úroveň západní části Unie.

Rok 2017 byl pro ekonomiku EU poměrně úspěšným. Celkový růst hrubého domácího produktu (HDP) zde dosáhl 2,5 %, což bylo nejvíce od roku 2007. Výrazné bylo hlavně druhé pololetí roku. U několika zemí hospodářský růst překonal 5,0% hranici. Dařilo se i české ekonomice, která mohla čerpat ze zvýšené zahraniční poptávky.
Počátek roku 2018 však přinesl mírné zpomalení meziročního tempa růstu HDP. Ekonomika EU vzrostla meziročně o 2,4 %. Mírně zpomalil růst výdajů na konečnou spotřebu (1,6 %). Naopak dynamika investiční aktivity výrazně překonala celkový růst HDP (4,2 %). To je projevem probíhajícího vrcholu hospodářského cyklu. Jistou roli zřejmě hrálo i završení poloviny aktuálního programového období evropských fondů a související zvýšené čerpání dotačních prostředků.

Noví členové EU rostou rychleji

Rychlejší tempo meziročního růstu se tradičně soustředilo do zemí, které vstoupily do EU později a dohánějí úroveň západní části Unie. Nejrychleji rostoucí země – Lucembursko (5,1 %) – je sice výjimkou, další země v pořadí však uvedený trend potvrdily. Nejvíce se v 1. čtvrtletí dařilo ekonomikám Slovinska a Polska, u obou zemí vzrostl HDP meziročně o 5,0 %. V těsném závěsu se drželo Lotyšsko (4,9 %) a Maďarsko (4,7 %). Růst ekonomik nových členů EU je momentálně podporován zvýšenými výdaji na spotřebu a především investiční aktivitou.
Počátek roku rovněž přinesl první meziroční pokles HDP od 4. čtvrtletí roku 2016. Tentokrát kvůli meziročnímu propadu přebytku obchodní bilance oslabila ekonomika Dánska (–0,6 %). Pokračovalo zpomalování hospodářského růstu ve Velké Británii (1,2 %). O 1,4 % se meziročně zvýšil výkon ekonomiky Itálie. Shodně o 1,5 % vzrostl HDP v Belgii a v Chorvatsku. Německo, které je klíčovou součástí evropské ekonomiky, meziročně vzrostlo o 2,3 %. V porovnání s koncem roku 2017 tak znatelně zpomalilo (2,9 %).