Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Po 4,8% růstu v posledním čtvrtletí roku 2017 vykázaly v 1. čtvrtletí letošního roku tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H, I, J, M a N) meziroční zvýšení o 5,8 %. Česká republika tak překonala tempo růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí 2018 tržby ve službách rostly o 5,3 % (v době psaní článku chyběly kompletní údaje za Finsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Řecko a Švédsko). Růst zaznamenaly všechny země kromě Dánska, které vykázalo 0,3% pokles. Nejvíce meziročně posílilo Bulharsko (+15,3 %). U našich sousedů na Slovensku se odvětví služeb také dařilo, tržby tam vzrostly o 7,0 %.

Meziroční index tržeb v běžných cenách očištěný od pracovních dní za služby ve vybraných zemích EU28, 1. čtvrtletí 2018

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J), kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 6,9 %, což je nejvyšší hodnota od počátku roku 2016. Dařilo se všem jednotlivým oddílům této sekce, dokonce i činnostem v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 59). Ty se dostaly po třech čtvrtletích propadu do kladných hodnot (+1,0 %). Nejvíce se dařilo činnostem souvisejícím s tvorbou programů a vysílání (CZ-NACE, oddíl 60), které zaznamenaly nárůst 9,6 %.

Ani ostatní odvětví služeb však nezůstala pozadu. Nejvýznamnější odvětví, co se týče velikosti celkových tržeb, a sice činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE, sekce H), dosáhlo 5,9% růstu. Kromě letecké dopravy (CZ-NACE, oddíl 51), která vykázala pokles o 4,0 %, rostly tržby meziročně ve všech oddílech této sekce. Konkrétně se jednalo o pozemní a potrubní dopravu (CZ-NACE, oddíl 49), kde tržby vzrostly o 4,1 %, ve vodní dopravě (CZ-NACE, oddíl 50) o 5,1 %, ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52) o 8,8 % a v poštovních a kurýrních činnostech (CZ-NACE, oddíl 53) o 8,3 %. Kromě Dánska, kde došlo k poklesu tržeb o 3,2 %, rostla sekce H napříč celou EU (+4,2 %).

Podíl jednotlivých sekcí na celkových tržbách za služby v ČR a EU28, 2016 (%)

Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, sekce M) dosáhly stejného růstu jako ve čtvrtletí předešlém, a to o 4,6 %. Dařilo se architektonickým a inženýrským činnostem (CZ-NACE, oddíl 71), které rostly o 6,7 %. Také ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74) dosáhly růstu, a to o 8,0 %. Naopak reklamě a průzkumu trhu se nedařilo. Po 1,7% propadu z minulého čtvrtletí se tempo poklesu ještě zvýšilo, a to na –2,5 %. Celkově ČR poněkud zaostává za průměrem EU28, který v sekci M činil 5,7 %. Jedinou zemí, která vykázala v tržbách meziroční propad, je Lucembursko (–1,5 %). K tempu růstu tržeb ve službách přispěla i sekce administrativních a podpůrných činností (CZ-NACE, sekce N), kde došlo k 5,7% navýšení.

Činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78) s aktuálním výsledkem 5,8 % oproti předchozímu čtvrtletí (+4,9 %) lehce posílily. Služby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ-NACE, oddíl 79) dosáhly 8,9% nárůstu. Oproti poslednímu kvartálu předchozího roku (+2,1 %) se tak jedná o zrychlení růstu a i ve srovnání s průměrem EU28 (+4,1 %) jde o nadstandardní výsledek. Podobně si vedlo i odvětví bezpečnostních a pátracích činností (CZ-NACE, oddíl 80), které po 3,6% růstu ze čtvrtého kvartálu roku 2017 zrychlilo na 5,9 %, a průměr EU28 tak předstihlo o 2,8 procentního bodu.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby