Tipy pro Vás

Irský statistický úřad. Statistika pracovních nehod v Řecku. Evropská ekonomika od začátku tisíciletí. Jak se počítá inflace. Znáte vývoj ekonomiky v zemích EU?

Irský statistický úřad

Twitterový účet irského statistického úřadu (Central Statistics Office of Ireland) má více než 18 tis. sledujících.

Ti tak mají možnost si například společně připomenout Světový den čokolády díky údajům o rozdílech ve spotřebě čokoládových sušenek v irských městech a na venkově. Obsah účtu je téměř výhradně zaměřen na vlastní produkci, retweetovaných zpráv je zde minimum. Přestože většina informací se publikuje v angličtině, zprávy vycházejí také v irštině. Více ZDE.

Hellenic Statistical Authority

Statistika pracovních nehod v Řecku

Jen menšina pracovních úrazů je v Řecku způsobena srážkou s padající překážkou, za většinou stojí pád předmětu.

Řecký statistický úřad na jednoduché infografice upozorňuje na nejčastější zranění při pracovních úrazech. Využívá k tomu kresbu muže, kterou se proslavil Leonardo da Vinci. V roce 2016 bylo v Řecku evidováno více než 4,7 tis. pracovních úrazů, z toho 47 smrtelných. Muži se v práci zranili 2,5krát častěji než ženy. Nejčastější byly úrazy zápěstí či prstů na rukou, následované zraněním nohou od kotníků dolů. Více ZDE.

Eurostat

Evropská ekonomika od začátku tisíciletí

Elektronická publikace, kterou před začátkem prázdnin na svých stránkách uveřejnil Eurostat, přináší údaje o členských státech Evropské unie a zemích Evropského hospodářského společenství. Její výhodou je možnost porovnávat vývoj jednotlivých indikátorů v čase. E-kniha se věnuje základním čtyřem oblastem. Kapitola ekonomika zahrnuje hlavní indikátory ekonomického vývoje. Nechybějí zde takové ukazatele, jako jsou například hrubý domácí produkt, míra inflace, míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti. Ve druhé kapitole jsou soustředěny ukazatele týkající se domácností, především jejich příjmů a výdajů. Třetí část obsahuje ukazatele z oblasti obchodu a bankovnictví. Poslední kapitola informuje mj. o vládních výdajích a veřejném dluhu. Více ZDE.

Eurostat

Jak se počítá inflace

Evropský statistický úřad zveřejnil další kapitolu z videoaplikace Statistika pro začátečníky. Tentokrát je věnována inflaci. Vysvětluje, jak spočítat meziroční změnu ceny – proč teď stojí jablka o 15 % více než ve stejném období loňského roku a že je třeba kopeček zmrzliny levnější o 20 %, a nový telefon dokonce o 30 %. Uvádí, že ryby podražily. Je však ryba jako ryba? A co rozdílné preference spotřebitelů v různých zemích? Jak si s tím vším statistici nakonec dokážou poradit, názorně ukazuje video. Více ZDE.

Eurostat

Znáte vývoj ekonomiky v zemích EU?

Znalosti o tom, jak se měnila ekonomika na začátku tisíciletí až do roku 2017, si mohou lidé ověřit v nové aplikaci Eurostatu. Zatímco u publikace Eurostatu se předpokládá pouze pasivní konzumování informací, aplikace je pro uživatele statistik mnohem zábavnější. Zkoumá uživatelovy znalosti ohledně hospodářských změn, k nimž došlo v Evropské unii po roce 2012. U každé z charakteristik je vykreslen vývoj do roku 2012. Na respondentovi pak je, aby tahem myši graf dokreslil. Pokud tak učiní, z vyhodnocení se dozví, jak hluboké má vědomosti. Tímto způsobem si může ověřit své znalosti o vývoji hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti, vládního deficitu/přebytku a vládního dluhu v Evropské unii jako celku i v jednotlivých členských zemích. Více ZDE.