Události z domova

Jednání krajských ředitelů ČSÚ. 100 let polské statistiky. V SR mají důvod k oslavám. Spolupráce s Koreou. Srby zajímaly národní účty. Setkání České národní banky s ČSÚ

Jednání krajských ředitelů ČSÚ

V Krajské správě ČSÚ ve Zlíně diskutovali krajští ředitelé o připravovaných říjnových volbách a sčítání v roce 2021.
Hlavními tématy setkání krajských ředitelů ČSÚ byly příprava na zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 5. a 6. října 2018. Projednávána byla i problematika tazatelské sítě, scanner dat a přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Ředitelka zlínské krajské správy Hana Hruboňová pak využila příležitosti a představila odkaz zlínského rodáka Tomáše Bati. Účastníci si prohlédli správní budovu č. 21 firmy Baťa, a. s., tzv. Baťův mrakodrap. Tato budova byla postavena v letech 1936–1939 jako ústředí obuvnické firmy Baťa a je dodnes nejvyšší budovou Zlína. Závěrem pobytu navštívili zrekonstruovanou vilu Tomáše Bati, ve které dnes sídlí nadace nesoucí jeho jméno.

Místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová s vedoucími pracovníky krajských správ.

Spolupráce s Koreou

16. července se předseda Marek Rojíček zúčastnil Česko-korejského fóra, které se konalo v Praze. Následující den přijal v ČSÚ korejské zástupce.
V rámci programu o česko-korejské spolupráci na úrovni veřejného sektoru vystoupil Marek Rojíček s prezentací o tzv. scanner datech, tedy o využívání dat z informačních systémů obchodních řetězců v cenových statistikách ČSÚ. S korejskou delegací také diskutoval o budoucích formách spolupráce mezi statistickými úřady obou zemí. Následující den se Marek Rojíček setkal v ČSÚ s dalšími korejskými zástupci – s Haeryun Kim a Jonghee Choi, jež deklarovaly zájem Jižní Koreje na podepsání Memoranda o porozumění. Statistics Korea stojí zejména o spolupráci ve dvou oblastech: sdílení zkušeností v řízení statistické činnosti a využití administrativních zdrojů dat a big dat v oficiální statistice. K podpisu memoranda by mělo dojít v listopadu.

Zleva: Haeryun Kim, Jonghee Choi, Marek Rojíček, David Elischer, Jan Ernest a Jaroslav Sixta.

100 let polské statistiky

Ve Varšavě se 12. července konalo zasedání představitelů národních statistických společností skupiny V7.
Akce se zúčastnilo sedm zástupců pěti národních společností – z České republiky, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Pozvání přijali předseda ČSÚ Marek Rojíček, šéf ŠÚSR Alexander Ballek, Hana Řezanková z České statistické společnosti či Peter Mach ze Slovenské statistické a demografické společnosti. Termín setkání statistiků byl určen na dny oslav stého výročí polské statistiky, kdy se statistikové z Polska i z jiných zemí sešli ve Varšavě na II. kongresu polské statistiky organizovaném statistickým úřadem a statistickou společností. Účastníci byli pozváni do prezidentského paláce na slavnostní předání vyznamenání a vědecký seminář. Představitelé statistických společností se navzájem informovali o pořádaných vědeckých aktivitách a diskutovali o významu Federace evropských národních statistických společností (FENStatS), v níž jsou všechny společnosti skupiny V7 zastoupeny.

V SR mají důvod k oslavám

Ve dnech 18. až 20. června se pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky konala konference k 50. výročí založení Slovenské statistické a demografické společnosti (SŠDS).
Slavnostní konferenci zahájila předsedkyně SŠDS Iveta Stankovičová spolu s místopředsedkyní České statistické společnosti Hanou Řezankovou a předsedkyní České demografické společnosti Jitkou Langhamrovou. Po úvodních slovech následovaly historicky zaměřené příspěvky; například 25 let samostatné státní statistiky ve Slovenské republice připomněl místopředseda Statistického úřadu Slovenské republiky František Bernadič.

Srby zajímaly národní účty

Ve dnech 16.–18. července se v ČSÚ uskutečnila studijní návštěva statistiků ze Srbska.
Hlavním tématem návštěvy byla metoda průběžné inventarizace aktiv sloužící k odhadům spotřeby fixního kapitálu. Vedle toho se kolegové seznámili i se sestavováním bilancí fixních aktiv.
„Volba ČSÚ pro studijní návštěvu na toto téma byla pro nás jednoznačná. ČSÚ nám byl doporučen mezinárodním expertem pro národní účty jako jeden z nejlepších v Evropě,“ řekla Mirjana Smolčic, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů Srbského statistického úřadu.

Setkání České národní banky s ČSÚ

Koncem června jednali zástupci ČSÚ a České národní banky v sídle Úřadu v Praze na Skalce.
Hodnotili spolupráci v oblasti statistiky. Diskutovali o přípravě české verze evropského šetření finanční situace v domácnostech, dále o využívání údajů z katastru nemovitostí a také o přechodu ze statistického šetření cen v obchodech k tzv. scanner datům od obchodních řetězců. Odborníci z ČSÚ informovali o svých budoucích záměrech, tj. o zkrácení termínu tzv. rychlých odhadů hrubého domácího produktu a o připravované revizi účtů v roce 2020. Specialisté hodnotili proces slaďování finančních účtů a rozebírali přípravu nové evropské legislativy, která se týká šetření v podnicích, tzv. FRIBS.