Lze uchovat energii pro budoucnost? Třeba v lese

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) poskytuje dřevní hmota v současnosti až 40 % celosvětové dodávky energie z obnovitelných zdrojů. Představuje stejný objem jako větrná, vodní a sluneční energie dohromady.

Až do poloviny 18. století bývalo lesní dřevo jediným zdrojem tepelné energie pro lidi na celé zeměkouli. I když průmyslová revoluce kvůli zvyšování energetické spotřeby podnítila těžbu uhlí a o století později se začalo s těžbou ropy, v ekonomicky méně vyspělých zemích lidé i nadále topí téměř výhradně dřevem. A protože globální cíle udržitelného rozvoje počítají s postupným nahrazováním fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů, mezi které patří i biomasa, lze – i když lesů ubývá – dřevní hmotu považovat za palivo budoucnosti.
Asi 50 % celosvětové produkce dřeva (tj. 1,86 mld. m3) se využívá jako zdroj energie pro vaření, topení a výrobu elektřiny. Jen díky dřevu si tak může dovolit celá třetina domácností na planetě připravit teplé jídlo, převařit rizikovou vodu a vytopit obydlí.
Lesy pokrývají třetinu povrchu planety Země a jsou zásobárnou energie, která je podle odhadu FAO asi desetkrát větší než celosvětová roční spotřeba energie. V každé čtvrté zemi světa je ale plocha lesů menší než 10 % rozlohy daného státu.
Na území Evropy se v posledních letech díky dotacím povedlo rozšířit lesní plochy o 7 tis. km2. Proti rozšiřování polopouští a pouští byla v Číně osázena semenáčky plocha o rozloze 30 tis. km2. Tato snaha přispívá ke kompenzaci ztrát zalesněné půdy v Asii, k nimž dochází především v Malajsii a Indonésii. Světovým problémem je úbytek jihoamerických deštných pralesů v povodí Amazonky, stejně jako porostů ve střední Africe. Přestože Kanada těžbu dřeva stále rozšiřuje, lze považovat rozlohu lesů v Severní Americe za stabilizovanou. S úbytkem lesů se naopak potýká Austrálie. V jihovýchodní části tohoto kontinentu dochází v posledních letech k velkoplošným požárům.

Stromy pracují pro nás

Města osázená zelení poskytují nejen vyšší kvalitu života, lepší vzduch, příjemnější životní prostředí, ale i nižší náklady na tepelnou energii. FAO upozorňuje, že strategicky rozmístěné stromy v městských oblastech mohou ochladit vzduch až o 8 °C. V oblastech s horkým a suchým klimatem se tak díky stromům snižuje teplota vzduchu a tedy i náklady na klimatizaci. Naopak ve studeném a větrném počasí mohou správně vysazené větrolamy kolem domů ušetřit energii na vytápění. Lesy či větrolamy poskytují ochranu proti větru a chrání půdu před erozí. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Dnešní sucho ukazuje člověku, co může nastat

Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.

Indikátory udržitelného rozvoje

Problematika udržitelného rozvoje ve společnosti v posledních letech velmi rezonuje. Pro potřeby jeho měření a vyhodnocení nám v České republice slouží neuvěřitelných bezmála 540 indikátorů.

V Česku se těží méně ropy, zemního plynu i uhlí

ilustrativní fotka

V roce 2016 českou energetiku ovlivnily mimořádné události – havárie v rafineriích a výpadek výroby v jaderných elektrárnách. Zemní plyn nahradil energii z jádra.

Evropská unie si posvítila na energetiku

ilustrativní fotka

Eurostat vydal průvodce statistikou energetiky, který mapuje toky energie v zemích EU. Jak je na tom s energetickou závislostí ČR, uvádí následující analýza ČSÚ.

Výběr paliva ovlivňuje dostupnost zdrojů

ilustrativní fotka

Struktura spotřeby paliv a energií se liší mezi venkovem a městem i mezi Čechami a Moravou se Slezskem. Ovlivňuje ji podíl rodinných a bytových domů, dostupnost přírodních zdrojů i regionální zvyklosti.

Energetika toho o domácnostech moc neví

Mgr. Jakub Vít

Jakub Vít je ředitelem Národního centra energetických úspor. Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR a soukromého sektoru – energetických společností v roce 2016. „Hlavním úkolem bylo napomoci státu plnit poslední závazek energetickoklimatické politiky EU, a to je energetická účinnost,“ říká odborník na energetiku, který již netrpělivě vyhlíží publikování výsledků šetření Energo 2015.

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

ilustrativní fotka

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

Co ukázalo Energo 2015

ilustrativní fotka

Spotřeba energií v českých domácnostech není zanedbatelná. Z pohledu celkové konečné spotřeby tvoří zhruba jednu čtvrtinu. Ze šetření ČSÚ Energo 2015 vyplynulo,
že nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění.

Úbytek tropických lesů se zpomaluje

ilusrtativní obrázek

Odlesňování bývá spojováno s kácením tropických pralesů. Z analýzy satelitních snímků, které provedla organizace Global Forest Watch, však vyplynulo, že nejvíce mizí lesy v Rusku a Kanadě.

Vývoj informačních systémů o energetice

Ing. Josef Vlášek

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.