Náklady na dokončený byt? V rodinném domku 3,4 mil., v bytovém domě 2,2 mil. Kč

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve srovnání s rokem 2016 se počty dokončených bytů vloni zvýšily. Vzrostly jak v rodinných a bytových domech, tak ve stavebně upravených nebytových prostorách. V těch se počet dokončených bytů dokonce výrazně zvýšil.

V roce 2017 bylo postaveno celkem 16 365 nových bytových budov, ve kterých bylo dokončeno 28 569 bytů. Více než polovina bytů byla dokončena v rodinných domech. Na jejich výstavbu se vynaložilo 51 mld. Kč. Náklady na výstavbu jednoho bytu činily 3,4 mil. Kč.
Rodinné domy se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1, menších bytů bylo naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů dokončených v roce 2017 se pohybovala od 20 m2 do 500–700 m2 a v průměru činila 92 m2. Výstavba jednoho rodinného domu trvala v průměru tři a půl roku, ale jednotlivé domy se stavěly od půl roku po desítky let.
Rodinné domy měly nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů (82 %). V posledních letech je však možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2017 bylo dokončeno 2 159 nových rodinných domů – dřevostaveb. Tento počet byl meziročně vyšší o 7,3 %, což je podstatně rychlejší tempo růstu než v případě všech rodinných domů bez ohledu na konstrukci. Dřevostavby se na celkové výstavbě nových rodinných domů podílely 15 %, což je nejvíce v celé sledované časové řadě.

Dokončené rodinné domy podle energetické náročnosti (%)

Technická vybavenost nově dokončených domů se stále zlepšuje

Nejvíce využívaným způsobem výstavby dřevostaveb je lehký rámový skelet – panelová montáž, kdy sendvičovou stěnu tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se dává izolace. Z takových sendvičů se v továrně vyrobí celé stěny a panely se pak na stavbě s pomocí jeřábu poměrně rychle smontují. Z venkovní i vnitřní strany se desky obkládají či zakrývají omítkami. Většinou se tak stavějí katalogové domy, ale moderní technika umožňuje také individuální návrhy. Touto metodou byla postavena téměř polovina dřevostaveb.
Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100%, a proto se již nesleduje. Téměř dvě pětiny rodinných domů dokončených v roce 2017 měly připojení na plyn převážně formou plynovodní sítě a naprostá většina (94 %) domů měla centrální domovní vytápění.
Ve výstavbě rodinných domů převažovala v roce 2017 třída B energetické náročnosti (56 % rodinných domů). Tento podíl v posledních letech výrazně roste – od roku 2010 o 26 procentních bodů. Současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů (kategorie A) se loni dokončilo šest procent a tento podíl se v čase zásadně nemění.

Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce, 2017 (%)

Na jeden bytový dům připadalo v průměru 31 bytů

Bytových domů bylo v roce 2017 dokončeno 303, přičemž bytů v nich bylo 9 264. Jejich výstavba přišla na 21 mld. Kč. Mezi jednotlivými dokončenými bytovými domy existuje velká variabilita a rozdíly mezi ukazateli výstavby jsou v jednotlivých letech silně ovlivněny strukturou projektů (bytových domů se staví relativně málo).
Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu činily 2,2 mil. Kč a na jeden dům připadalo v průměru 31 bytů. Stavěly se ale domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika stovkami bytů. Byty v bytových domech byly především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se v minulém roce dokončilo pouze zhruba 10 %.
Průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 52  m2 a velikost velmi záležela na konkrétním projektu. Doba výstavby bytového domu se pohybovala od několika měsíců (například tzv. kontejnerové domy) po více než deset let. V průměru se bytový dům stavěl necelé tři roky.
Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů byla zděná, ve větších městech se více vyskytovaly montované konstrukce, případně jiné materiály a jejich kombinace. Naopak podíl dřevostaveb byl nižší než v případě rodinných domů a stavěly se spíše v menších obcích. Nadpoloviční počet bytových domů byl připojen na plynovodní síť (58 %), zbytek byl dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů bylo převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové.
Také v kategorii bytových domů převažovaly domy s energetickou třídou B (66 %) a trend v posledních letech je stejný jako v případě rodinných domů: oproti roku 2010 nárůst o 32 procentních bodů současně s poklesem podílu v kategorii C. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se stavěly velmi zřídka.

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Potřebujeme pracující cizince?

ilustrativní fotka

Z březnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplynulo, že oproti loňskému roku klesl o šest procentních bodů na 58 % počet Čechů, kteří stále vnímají nově příchozí cizince jako problém. Co si myslí o přínosu cizinců v naší společnosti odborníci?

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Ing. Petra Cuřínová

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Stavební konjunktura v nedohlednu?

Ing. Josef Vlášek

Stavební produkce v České republice v prvních osmi měsících letošního roku poklesla. Ve srovnání se stejným obdobím roku uplynulého to bylo o více než deset procent.

Stavebnictví v regionech ČR

Ilustrační foto

Nejvyšší počet i orientační hodnota vydaných stavebních povolení je dlouhodobě ve Středočeském kraji, a to hlavně kvůli nové výstavbě bytových budov.

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Ilustrační foto

Po pěti letech poklesu se stavební produkce k opětovnému růstu vrátila v letech 2014 a 2015. V letošním roce se výkon stavebnictví opět zhoršil. Pro další vývoj bude klíčová aktivita soukromých investorů a také legislativa.

Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

Ilustrační foto

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Ilustrační foto

Výkon českého stavebnictví se podle statistik dále zlepšil. Stavební produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 7,1 %.

Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008

Ilustrační foto

Mezi vývojem cen ve stavebnictví, zejména bytovém, a cenami bytových nemovitostí lze nalézt určité souvislosti. Zvláště pak, pokud se zaměříme na období od roku 2008, kdy nastala změna cenových trendů, až do současnosti.

Výkon stavebnictví překvapil

Ilustrační foto

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.