OSVČ v národních účtech

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2017 přispěli sebezaměstnaní svou činností téměř 12 % k tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Nejvíce to bylo ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.

V roce 2017 přispěli sebezaměstnaní svou činností téměř 12 % k tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Nejvíc to bylo ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.

V roce 2017 počet sebezaměstnaných (OSVČ) dosáhl v České republice téměř 765 tis. osob. To představovalo 14,3 % celkové zaměstnanosti. Z evropského srovnání Česká republika nijak nevybočuje. Podíl sebezaměstnaných se pohybuje kolem průměru za Evropskou unii.
Nejvyššího podílu sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v EU je dosahováno na jihu Evropy ve státech, jako jsou Řecko (33,1 %), Bulharsko (25,6 %), Rumunsko (25,1 %) a Itálie (24,8 %). Naopak nejméně sebezaměstnaných je na severu Evropy, a to ve Švédsku (4,1 %) a v Dánsku (6,1 %).

Podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v zemích EU, 2017 (%)

Kromě oficiálně podnikajících osob zahrnuje počet sebezaměstnaných také asi 33 tis. „melouchářů“ a přes 15 tis. osob v nelegálních aktivitách. Sem patří například prostituce nebo výroba a prodej drog. Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2017 zaměstnávaly kromě sebe i přes 300 tis. zaměstnanců – téměř třetina z nich však pracovala neoficiálně a velkou část tvořili cizinci. Svojí činností přispěli sebezaměstnaní téměř 12% podílem k tvorbě hrubého domácího produktu. Nejvíce přispěli ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.
Téměř 56 % celkové přidané hodnoty sebezaměstnaných představovala vloni tzv. nezjištěná ekonomika. Nejvýznamnější z toho byly nepřiznané příjmy podnikatelů a 16 mld. Kč přispěly také nelegální aktivity.

Podíl sebezaměstnaných na tvorbě HDp*) podle činností, vybraná odvětví s největším podílem, 2017 (%)

Průměrný hrubý měsíční příjem sebezaměstnaného (měřeno hrubým smíšeným důchodem na jednu osobu samostatně výdělečně činnou) dosáhl 54 558 Kč, což představovalo podle statistiky národních účtů 1,78násobek průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance.

Autor: , ředitel odboru národních účtů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ekonomové se bez národního účetnictví neobejdou

Zprávy o vývoji hrubého domácího produktu nelze ve veřejném prostoru přehlédnout. Nejnovější údaj o růstu (či poklesu) ekonomické aktivity je jednou z nejsledovanějších ekonomických informací.

Hospodářský růst – jeden jev, více ukazatelů

Ilustrační foto

Když se vám v práci nebo podnikání dobře daří a vyděláváte více a více, můžete nabýt dojmu, že šlape celá ekonomika. Je to však názor založený pouze na vaší (omezené) zkušenosti jedné oblasti ekonomického života. Co když se všechny ostatní oblasti hospodářství utápějí v problémech a ve skutečnosti ekonomika padá? Pokud zobecníme pouze svou vlastní (subjektivní) zkušenost, vystavujeme se riziku, že takové závěry budou špatné. Potřebujeme mnohem širší (objektivnější) pohled.

Rok 2017 byl pro českou ekonomiku úspěšný

ilustrativní obrázek

Poslední čtvrtletí roku 2017 potvrdilo, že česká ekonomika zažila mimořádně úspěšný rok. Díky růstu výdělků se spotřeba českých domácností zvýšila nejvíce za posledních deset let. Silná zahraniční poptávka motivovala podniky k investicím v jejich provozech.

HDP není o štěstí

Ing. Karel-Šafr_náhled

Učitelky základní školy mu prorokovaly, že jako dyslektik bude mít problémy i se základní školou. Namísto písmenek se však začal soustředit na čísla a vyplatilo se mu to. V matematice našel svoje poslání. Za publikační a vědeckou práci získal vloni na podzim Hlávkovu cenu. Řeč je o Karlu Šafrovi z odboru národních účtů Českého statistického úřadu.

Česko patří mezi nejrychleji rostoucí země EU

ilustrativní fotka

Ekonomické výsledky roku 2017 jsou zatím ve znamení vysokých temp hospodářského růstu. Meziroční růst se totiž zrychlil i ve 3. čtvrtletí roku. Stál za ním stabilní růst domácí spotřeby kombinovaný se stále vysokou zahraniční poptávkou i meziroční růst investiční aktivity. I ve 3. čtvrtletí rostla zaměstnanost a mzdy.

Spotřeba domácností táhne růst HDP

Ilustrační foto

Ve většině zemí EU, a to i v Česku, růst spotřeby domácností letos zrychloval i díky rostoucí důvěře spotřebitelů.

Růst HDP v Evropské unii zrychlil

Ilustrační foto

České hospodářství patří mezi nejrychleji rostoucí v zemích EU. Dařilo se však většině ekonomik Unie.

Co se dělo v evropských regionech v uplynulých pěti letech

ilustrační foto

Regionální rozdíly nalezneme ve většině zemí Evropské unie. Silné oblasti metropolí zpravidla dominují v socio-ekonomických i demografických statistikách nad ostatními evropskými regiony. Například v Praze je šestý nejvyšší HDP na obyvatele v EU.