Patříme k zemím EU s vysokým podílem podnikatelů

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

I když podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti v České republice klesá, v roce 2017 dosáhl páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí Evropské unie. V sekcích ostatní činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví byl vůbec ze všech nejvyšší.

Výběrové šetření pracovních sil (Labour Force Survey) umožňuje kvantifikovat rozdíly v postavení v zaměstnání mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. Pro komparaci byl použit podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků. V roce 2017 dosáhl za celou Evropskou unii podíl podnikatelů na počtu pracujících 14,5 %. V České republice, i přes jeho postupné snižování, činil 16,6 %. Byla to pátá nejvyšší hodnota ze všech členských zemí.

S výjimkou Polska mají naši sousedé nižší podíl podnikatelů. Výrazně nižší má Rakousko a zejména Německo. Pro informaci uvádíme porovnání podílu podnikatelů v jednotlivých odvětvových sekcích v České republice a v Německu.

Největší podíl podnikatelů byl v Řecku

Vůbec nejvyšší podíl podnikatelů byl v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku. V Řecku pracuje velká část podnikatelů v produktivním věku v obchodu, v zemědělství a v odvětvích spojených s cestovním ruchem. V Itálii se často podniká zejména v obchodu a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V Rumunsku a v Polsku zase vedle velkého počtu podnikajících pracuje i značná část osob v postavení pomáhajících rodinných příslušníků.

Rozdíl mezi Českou republikou a čtyřmi zeměmi s nejvyšším podílem podnikatelů vyplývá především z velikosti primárního sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Země na jihu Evropy a Polsko se vyznačují vysokou zaměstnaností v tomto sektoru. Navíc je zde podstatná část pracujících v postavení podnikatelů. Naopak při nízkém celkovém počtu pracujících v této sekci byl v naší republice spolu se Slovenskem zaznamenán vůbec nejnižší podíl podnikatelů.

Podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU28, 2017 (%)

Na prvním místě bylo peněžnictví a pojišťovnictví

V řadě odvětví je podíl podnikatelů v České republice jeden z nejvyšších v rámci Evropské unie. Jejich podíl v sekci ostatní činnosti a v sekci peněžnictví a pojišťovnictví byl v roce 2017 v naší republice vůbec nejvyšší ze všech členských zemí Unie. Druhý nejvyšší byl v informačních a komunikačních činnostech.

Vysoký podíl podnikatelů v České republice v porovnání s EU28 byl i v dalších odvětvích. Třetí nejvyšší podíl ze všech zemí Unie byl v ČR v činnostech v oblasti nemovitostí, dále v profesních, vědeckých a technických činnostech a v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Čtvrtý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve stavebnictví a v sekci kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Vysoký podíl (celkově šestý nejvyšší) byl ve velkém odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále v ubytování, stravování a pohostinství a ve vzdělávání.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zaměstnanost v EU na rekordu

ilustrativní fotka

Úroveň zaměstnanosti i ekonomické aktivity ve většině zemí EU momentálně přesahuje předkrizové hodnoty. Česko se za posledních deset let posunulo mezi země s nejvyšší zaměstnaností.

České a slovenské mzdy se od sebe příliš neliší

Ilustrační foto

Ve 2. čtvrtletí 2018 dosáhla průměrná mzda v Česku 31 851 Kč, když se meziročně zvýšila o 8,6 %. Na Slovensku vzrostla o 6,4 % na 1 004 eur, v přepočtu směnným kurzem 25,599 tedy na 25 701 Kč. Jak se liší struktury výdělků u nás a na Slovensku a jak rozdílné jsou trhy práce?

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

Trendy v zemědělství po rozdělení společného státu

ilustrativní obrázek

Už v dobách společného státu vykazovalo české a slovenské zemědělství společné rysy, ale i odlišnosti. Po rozdělení ČSFR některé přetrvaly, v jiných došlo ke změnám. Ukažme si na několika příkladech, jakým vývojem procházelo zemědělství obou států v posledních 25 letech.

Na co si podnikatelé stěžují

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání zjišťoval v roce 2017 ČSÚ. Ze šetření vyplynulo, že podnikatele trápí například neprovedené nebo zpožděné platby.

Mladí lidé se do podnikatelské činnosti příliš nehrnou

V roce 2017 dosáhl počet podnikatelů v ČR 893,9 tis. Proti roku 2010 se jejich podíl snížil o 0,6 procentního bodu a činil 17,1 %. Počet mladých podnikatelů klesá a zvyšuje se počet podnikajících seniorů.

Podnikání není poslední štací, ale první šancí pro schopné

Role malých firem v ekonomice se během jedné generace výrazně zvýšila. „Máme mimořádného podnikatelského ducha,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

Ilustrativní obrázek

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.

V počtu podnikatelů patříme v Unii ke špičce

Ilustrační foto

Podnikatelé významně ovlivňují celkovou zaměstnanost v Česku. Procento sebezaměstnaných je páté nejvyšší mezi zeměmi Evropské unie. Vyšší podíl podnikatelů mají pouze v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku.

Dočkáme se jednou indexu dobrého hospodáře?

Ing. Josef Vlášek

Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ, by byl rád, kdyby strategické oblasti, jako například hospodaření s vodou, byly zcela v českých rukách. Přesto s podnikáním nadnárodních společností v České republice problém nemá. Zvlášť když se chovají jako dobří hospodáři.

Nevím, zda bych se v cestovním ruchu uživil

Ing. Pavel Vančura

Má dokonalý přehled o odvětví cestovního ruchu, přesto by měl obavy v něm podnikat, přiznává v našem rozhovoru Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu. Podnikatelům doporučuje, aby při plánování svých podnikatelských aktivit využívali statistiky ČSÚ o kapacitě a návštěvnosti ubytovacích zařízení.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.