Tržby ve službách stále rostou

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Po 4,8% růstu v posledním čtvrtletí roku 2017 vykázaly v 1. čtvrtletí letošního roku tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H, I, J, M a N) meziroční zvýšení o 5,8 %. Česká republika tak překonala tempo růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí 2018 tržby ve službách rostly o 5,3 % (v době psaní článku chyběly kompletní údaje za Finsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Řecko a Švédsko). Růst zaznamenaly všechny země kromě Dánska, které vykázalo 0,3% pokles. Nejvíce meziročně posílilo Bulharsko (+15,3 %). U našich sousedů na Slovensku se odvětví služeb také dařilo, tržby tam vzrostly o 7,0 %.

Meziroční index tržeb v běžných cenách očištěný od pracovních dní za služby ve vybraných zemích EU28, 1. čtvrtletí 2018

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J), kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 6,9 %, což je nejvyšší hodnota od počátku roku 2016. Dařilo se všem jednotlivým oddílům této sekce, dokonce i činnostem v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 59). Ty se dostaly po třech čtvrtletích propadu do kladných hodnot (+1,0 %). Nejvíce se dařilo činnostem souvisejícím s tvorbou programů a vysílání (CZ-NACE, oddíl 60), které zaznamenaly nárůst 9,6 %.

Ani ostatní odvětví služeb však nezůstala pozadu. Nejvýznamnější odvětví, co se týče velikosti celkových tržeb, a sice činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE, sekce H), dosáhlo 5,9% růstu. Kromě letecké dopravy (CZ-NACE, oddíl 51), která vykázala pokles o 4,0 %, rostly tržby meziročně ve všech oddílech této sekce. Konkrétně se jednalo o pozemní a potrubní dopravu (CZ-NACE, oddíl 49), kde tržby vzrostly o 4,1 %, ve vodní dopravě (CZ-NACE, oddíl 50) o 5,1 %, ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52) o 8,8 % a v poštovních a kurýrních činnostech (CZ-NACE, oddíl 53) o 8,3 %. Kromě Dánska, kde došlo k poklesu tržeb o 3,2 %, rostla sekce H napříč celou EU (+4,2 %).

Podíl jednotlivých sekcí na celkových tržbách za služby v ČR a EU28, 2016 (%)

Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, sekce M) dosáhly stejného růstu jako ve čtvrtletí předešlém, a to o 4,6 %. Dařilo se architektonickým a inženýrským činnostem (CZ-NACE, oddíl 71), které rostly o 6,7 %. Také ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74) dosáhly růstu, a to o 8,0 %. Naopak reklamě a průzkumu trhu se nedařilo. Po 1,7% propadu z minulého čtvrtletí se tempo poklesu ještě zvýšilo, a to na –2,5 %. Celkově ČR poněkud zaostává za průměrem EU28, který v sekci M činil 5,7 %. Jedinou zemí, která vykázala v tržbách meziroční propad, je Lucembursko (–1,5 %). K tempu růstu tržeb ve službách přispěla i sekce administrativních a podpůrných činností (CZ-NACE, sekce N), kde došlo k 5,7% navýšení.

Činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78) s aktuálním výsledkem 5,8 % oproti předchozímu čtvrtletí (+4,9 %) lehce posílily. Služby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ-NACE, oddíl 79) dosáhly 8,9% nárůstu. Oproti poslednímu kvartálu předchozího roku (+2,1 %) se tak jedná o zrychlení růstu a i ve srovnání s průměrem EU28 (+4,1 %) jde o nadstandardní výsledek. Podobně si vedlo i odvětví bezpečnostních a pátracích činností (CZ-NACE, oddíl 80), které po 3,6% růstu ze čtvrtého kvartálu roku 2017 zrychlilo na 5,9 %, a průměr EU28 tak předstihlo o 2,8 procentního bodu.

Autor: , oddělení statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

V dopravě se daří všem

Ilustrační foto

Za celý rok 2017 se tržby v dopravě a skladování ve vybraných státech Evropské unie navýšily o 5,9 %. Žádná ze zemí nevykázala pokles, což se stalo poprvé od roku 2007.

Kterým agenturám práce v České republice rostou tržby

ilustrativní fotka

Služeb pracovních agentur nejvíce využívají průmyslové podniky zejména v automobilovém průmyslu. Při přepočtu na kmenové zaměstnance nejvíce agenturních pracovníků zaměstnává filmový průmysl.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Tržby ve službách se vrátily k růstu

ilustrativní foto

Po poklesu v předchozím čtvrtletí se v ČR ve 3. čtvrtletí 2016 tržby v běžných cenách v odvětví služeb meziročně zvýšily.

Růst služeb zpomalil

Ilustrační foto

Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.

Tržby v dopravě v Česku za rok 2015 stagnovaly

ilustrativní obrázek

Po předchozích pěti letech růstu se vloni tržby v dopravě a skladování dostaly pod unijní průměr. ČSÚ informuje, že růst však vykázala pozemní a potrubní doprava.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Služby ve znamení růstu

ilustrativní obrázek

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Služby v EU stagnovaly

Ilustrační foto

Objemově nejvýznamnějším odvětvím v rámci služeb je doprava a skladování, a to nejen v ČR, ale ve většině zemí EU27.