Inflaci pohánějí především ceny ropy

Růst spotřebitelských cen v Evropské unii i v Česku oproti začátku roku zrychlil. Příčinou byly hlavně ceny dopravy a energií.

První čtvrtletí roku 2018 přineslo zpomalení meziroční dynamiky spotřebitelských cen (v únoru meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen v EU klesl pod 1,5 %, v eurozóně se dokonce blížil 1% hranici). To se s příchodem léta změnilo. Meziroční přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v červenci v celé Evropské unii dosáhl 2,2 % a eurozóna jen nepatrně zaostávala (2,1 %). Průměru EU dosáhla i dynamika HICP v Česku.

Růst cen kapalných paliv byl dvouciferný

Zrychlení cenové dynamiky souvisí především s růstem ceny ropy na světových trzích. Podle U. S. Energy Information Administration v dubnu průměrná cena ropy BRENT poprvé od konce roku 2014 překonala 70 dolarů za barel a v květnu ještě dále rostla. V meziročním srovnání to znamenalo více než 50% nárůst. Ten se následně promítl do cen dopravy, ale rovněž energií a ostatních paliv.
Ceny dopravy tak v červenci v celé Unii meziročně vzrostly o 5,1 %. Největších přírůstků pak dosahovaly v Rumunsku (10,0 %), Maďarsku (9,5 %) a Lotyšsku (7,7 %, stejně vzrostly ceny v Lucembursku). Nejpomaleji se zvyšovaly ceny dopravy ve Finsku (1,6 %), na Maltě (1,7 %) a v Řecku (1,9 %). Ceny elektřiny, plynu a ostatních paliv (v rámci spotřebního koše patří do oddílu bydlení, voda, energie, paliva) se v červenci v EU meziročně zvýšily o 5,7 %. Nejrychleji rostly v Lucembursku (12,0 %), Švédsku (11,7 %) a Nizozemsku (11,4 %).
Některé výše zmíněné země následně figurovaly i mezi státy s nejrychlejším cenovým růstem. Nejvyšší dynamiky v červenci tak dosahovaly spotřebitelské ceny v Rumunsku (4,3 %), Bulharsku (3,6 %) a Maďarsku (3,4 %). Zatímco v Rumunsku a Maďarsku se projevily rychle rostoucí ceny dopravy, v Bulharsku nedošlo k výraznému nárůstu cen v některém ze spotřebních oddílů, cenový růst byl rozložen do celého koše. Nejpomaleji rostly ceny v Řecku (0,8 %), Dánsku (0,9 %) a Irsku (1,0 %).

Růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v červenci 2018 (meziročně, %)

Růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v červenci 2018 (meziročně, %)