Scanner data zvyšují kvalitu výpočtu míry inflace

ČSÚ v letošním roce pokračuje v implementaci projektu scanner data. Do rutinního provozu se postupně dostávají údaje vybraných řetězců. V této první fázi jde o Ahold ČR, COOP Havlíčkův Brod, Jednotu České Budějovice a ZKD Sušice, které reprezentují nezanedbatelnou část tuzemského maloobchodního trhu.

Údaje získané z pokladních systémů obchodů – scan­ner data – obsahují informace o tržbách a fyzickém množství prodaného zboží na nejdetailnější úrovni, tedy na úrovni tzv. EAN kódů. Tato data jsou předávána jednou nebo dvakrát měsíčně ČSÚ pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Jde o praxi běžnou v severských a západních zemích, která se nyní prosazuje i v našem regionu. Informace obsažené ve scanner datech jsou totiž mnohem podrobnější než ty, které byl dosud ČSÚ schopen zjistit standardními tazatelskými technikami. Zpracování scanner dat tak významným způsobem zvyšuje kvalitu výpočtu míry inflace.

Od roku 2019 bude poskytování scanner dat povinné

ČSÚ se v současné době zaměřuje na řetězce s převažujícím prodejem potravin a nápojů. V následujících letech je však nutné, aby scanner data získával také od obchodů s oděvy, nábytkem, hobby marketů apod. V roce 2019 ČSÚ plánuje přebírat údaje od všech potravinářských hypermarketů, které na trhu v České republice působí. Doposud probíhala spolupráce s řetězci na dobrovolné bázi, a to díky spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Od příštího roku však bude poskytování scanner dat pro řetězce povinné. Proto již letos ČSÚ oslovil další řetězce se žádostí o přípravu technické realizace, která by umožnila namísto tradičních výkazů odesílat údaje do ČSÚ zabezpečeným kanálem. Jelikož se jedná o citlivá data, Úřad je důsledně chrání před jejich neoprávněným použitím.
S ohledem na význam scanner dat, která v blízké době zvýší kvalitu údajů ČSÚ o inflaci, věnuje Úřad tomuto projektu maximální pozornost. Podporují ho v tom klíčoví uživatelé míry inflace, zejména Česká národní banka a Ministerstvo financí. Údaje o inflaci jsou totiž ostře sledovány a mají mnohé užití – od tvorby měnové politiky přes valorizaci důchodů až po soukromé obchodní vztahy. Kvalita ukazatele míry inflace je proto pro občany i stát velmi důležitá.

Úleva pro obě strany

ČSÚ se snaží soustavně propagovat projekt scanner data jako důležitou součást modernizace statistiky, udržení a zvyšování její kvality. Správné údaje o míře inflace jsou bytostným zájmem obyvatel a institucí v České republice. Při získávání scanner dat se proto ČSÚ snaží řetězcům trpělivě vysvětlovat výhody, které jim rovněž přinesou, což je z jejich strany pozitivně přijímáno. Tato spolupráce je důležitější než jen odkazovat řetězce na příslušné nařízení Evropské unie a právě aktuální vyhlášku o Programu statistických zjišťování, které ČSÚ k získávání scanner dat zmocňují. Jednoznačnou výhodou pro subjekty zapojené do projektu je snížení jejich výkaznické povinnosti. Proto už od roku 2019 nebudou terénní pracovníci ČSÚ zjišťovat údaje v obchodech Aholdu, Coopu Havlíčkův Brod, Jednoty České Budějovice a Západočeského konzumního družstva Sušice.