Tipy pro Vás

Polský statistický úřad. Zemědělství se bez vody neobejde. Plnění cílů trvale udržitelného rozvoje. Jak žijí mladí obyvatelé EU? Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni Německo.

Polský statistický úřad

Necelé dva roky provozuje Polský statistický úřad svůj twitterový účet v anglické jazykové verzi. Za tu dobu zveřejnil 500 tweetů a získal 270 sledujících.

V současné době naši severní sousedé na twitteru zveřejňují kromě aktuálních informací také údaje historické jako připomínku 100. výročí založení tamního statistického úřadu. Historické zprávy se však netýkají pouze roku 1918, ale jsou průřezem celého uplynulého století. Více ZDE.

Statistics Spain
Zemědělství se bez vody neobejde

Více než polovina vody, která je ve Španělsku cíleně rozváděna na zemědělskou půdu, slouží k zavlažování obilovin, pícnin či luštěnin.

Brambory a zelenina, které jsou na přísun vody citlivé, spotřebují 11 % rozváděné vody. Více jí dostávají ovocné stromy (16 %). Na vinohrady a olivové háje připadá necelých 8 % vody určené k zalévání. Na infografice, kterou připravil španělský statistický úřad, nechybějí ani informace o tom, jaké závlahové systémy se používají. Tradiční metodu, kdy se voda rozváděla pomocí zavlažovacích struh, předehnala kapková závlaha a až na třetím místě je zavlažování pomocí kropení. Více ZDE.

 

Zemědělství se bez vody neobejde

Statistics Poland
Plnění cílů trvale udržitelného rozvoje

Kniha, která je v PDF formátu dostupná na internetových stránkách polského statistického úřadu, představuje čtenáři Polsko na cestě k cílům trvale udržitelného rozvoje, které s výhledem do roku 2030 stanovila OSN.

V sedmnácti kapitolách, které odpovídají sedmnácti cílům udržitelného rozvoje, lze posuzovat vývoj jednotlivých indikátorů, jimiž lze měřit například úspěšnost na cestě za dosažením genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek ve společnosti. Dále měřit snahu nepřispívat vlastní činností ke změnám klimatu a schopnost vyrovnávat se s jejich dopady, podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny aj. Více ZDE.

Plnění cílů trvale udržitelného rozvoje

 

Eurostat
Jak žijí mladí obyvatelé EU?

Eurostat u příležitosti Mezinárodního dne mládeže, jenž se každý rok slaví 12. srpna, představil aplikaci, která znázorňuje, jak žijí v jednotlivých zemích EU mladí lidé ve věku 16–29 let.

Aplikace umožňuje srovnání chování a zvyklostí mladých lidí v různých zemích Unie i porovnání mužů a žen v téže zemi. Uživatel může sledovat čtyři oblasti: moje rodina, moje práce, můj volný čas a internet. Jaký podíl mladých pracuje už v 16 letech? Jaká část 29letých ještě žije u rodičů? Jak často chodí za kulturou? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v aplikaci. Dozvíte se například, že v Chorvatsku si na kulturní akce on-line nakupují vstupenky jen dvě mladé ženy ze sta ve věku 29 let. Více ZDE.

Jak žijí mladí obyvatelé EU?

Jak žijí mladí obyvatelé EU?

Eurostat
Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni Německo

V Německu se v loňském roce vyrobilo 517 mil. litrů zmrzliny. Vrátilo se tak na první místo, které od roku 1995 jen na jediný rok (2016) přenechalo Itálii.

Itálie obsadila v loňském roce druhou příčku, když se v zemi na Apeninském poloostrově vyrobilo 511 mil. litrů ledové pochoutky. Třetí místo připadlo Francii, kde se v roce 2017 vyprodukovalo 466 mil. litrů zmrzliny. Není bez zajímavosti, že Česká republika se ve výrobě zmrzliny dlouhodobě drží před státy, které jsou typickými letními dovolenkovými destinacemi a jako takové jsou v představách s požíváním zmrz­liny běžně spojovány. Zatímco v Česku se zmrzlina konzumuje celoročně, v Chorvatsku či Řecku se často jedná o zmrzlinu domácí výroby, která se produkuje právě jen v období zvýšeného příjezdu turistů. Více ZDE.

Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni Německo