Většina nezaměstnaných německých samoživitelek by ráda pracovala

Více než čtvrtina (27 %) osamělých matek s alespoň jedním malým dítětem nebyla v Německu v roce 2017 zaměstnána. Nadpoloviční většina z nich (55 %) však měla o zaměstnání zájem. Na dotaz, proč v současnosti nepracují, nejčastěji uváděly rodinné nebo osobní důvody.

Matky, které nejsou zaměstnány, ale žijí s partnerem, mají mnohem menší zájem o zaměstnání (29 %). Na tiskové konferenci o osamělých rodičích v Německu to uvedli zástupci německého statistického úřadu.
Míra rizika ohrožení chudobou u osob v domácnostech s jediným rodičem byla v roce 2016 v Německu 33 %, v celé populaci to bylo 16 %. Kromě toho necelé dvě třetiny osob v domácnostech s jediným rodičem (63 %) neměly finanční prostředky na to, aby čelily neočekávaným výdajům v hodnotě téměř 1 000 eur. V celkové populaci by s tímto výdajem měla problém jen necelá třetina (30 %).
V roce 2017 bylo v Německu celkem 8,2 mil. rodin, ve kterých žilo alespoň jedno nezletilé dítě. To je o 1,2 mil. méně než před 20 lety. Naproti tomu počet osamělých rodičů se během tohoto období zvýšil o 200 tis. na více než 1,5 mil. rodin. To znamená, že téměř jedna z pěti rodin, resp. domácností (19 %) v Německu s alespoň jedním malým dítětem měla v roce 2017 pouze jednoho rodiče. S podílem 70 % však stále většinu rodin tvoří páry s dětmi. Více ZDE.