Výběr událostí z ČSÚ

Kolik se letos urodí? ČSÚ zveřejnil volební kandidáty. V žebříčku citovanosti si Statistika polepšila.

Kolik se letos urodí?

ČSÚ informuje veřejnost o předpokládané výši sklizně zemědělských plodin podle stavu porostů v období předsklizňovém a poté podle vývoje v průběhu sklizní od 60. let minulého století. V podobě tří Rychlých informací (Odhady sklizně k 10. červnu, k 15. červenci a k 15. září) a čtyř publikací (Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. červnu, k 15. červenci, k 15. srpnu a k 15. září) je publikuje od roku 2008.

Podkladem pro stanovení odhadované sklizně jsou údaje získané prostřednictvím statistického výkaznictví od reprezentativního vzorku zpravodajských jednotek, pěstitelů. Produkční plocha je výstupem ze šetření prostřednictvím Výkazu o plochách osevů zemědělských plodin. Očekávaný průměrný hektarový výnos se zjišťuje a postupně zpřesňuje v průběhu června až září čtyřmi různými výkazy Odhady sklizně zemědělských plodin. Výčet plodin na výkazech se částečně obměňuje v závislosti na období dozrávání a sklizně jednotlivých plodin.
Rychlé informace podávají základní přehled o osevní ploše, očekávané výši sklizně a hektarovém výnosu nejvýznamnějších plodin v meziročním srovnání a srovnání proti předchozímu odhadu v daném roce. Informace o všech plodinách, včetně ovoce a zeleniny, jejichž sklizeň je k danému datu odhadována, a to i v regionálním členění, obsahuje publikace Odhady sklizně – operativní zpráva. V měsíci září vychází publikace Odhady sklizně – operativní zpráva s údaji platnými k 15. srpnu. Údaje o sklizni základních obilovin a řepky budou vzhledem k letošnímu rychlému postupu žňových prací blízké údajům definitivním. Více ZDE.

ČSÚ zveřejnil volební kandidáty

Do komunálních voleb bylo zaregistrováno 216 472 kandidátů. To je o 17 tis. méně než v roce 2014, kdy se konaly poslední řádné volby do obecních zastupitelstev.

V celé ČR bylo zaregistrováno 25 307 kandidátních listin. Největší výběr budou mít voliči v hlavním městě a v obci Kateřinice na Vsetínsku, kde je zaregistrováno 29 kandidátních listin. Pouze jedna volební strana kandiduje v 1 612 obcích. Průměrný věk kandidátů je 47 let. Z celkového počtu kandidátů představují ženy 33 %. Bez politické příslušnosti je 83 % kandidátů. Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR se budou konat 5. a 6. října, druhé kolo voleb do Senátu pak o týden později.

V žebříčku citovanosti si Statistika polepšila

Citační databáze Scopus zvýšila u časopisu Statistika hodnotu CiteScore indexu z 0,15 (2016) na 0,3 (2017) a SJR indexu z 0,121 na 0,201.

Aktuální údaje jsou počítány z citací článků publikovaných v letech 2014 až 2016. Časopis Statistika je v databázi Scopus zařazen od roku 2015. Prochází nyní také evaluací do hlavní renomované databáze Web of Science. V případě úspěchu lze očekávat přiřazení impakt faktoru, což dále významně zvýší prestiž publikování v tomto odborném periodiku.