Science centra podporují kritické myšlení

VYDÁNÍ: 09/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

I když science centra nemají v Česku dlouhou historii, v posledních letech získávají na popularitě. Kateřina Chábová, šéfka České asociace Science center, vysvětluje, proč letos poskytne vylosovaným třídám, které se zúčastní Minisčítání 2018, volné vstupy do libovolného centra.

Kolik návštěvníků ročně zavítá do science center?

Celkem 1,5 mil. návštěvníků. Vedle velkých center – Techmania, VIDA!, Svět techniky a iQLANDIA – k nám patří také hvězdárny a planetária v Ostravě, Brně a Hradci Králové a univerzitní Pevnost poznání v Olomouci. Všichni naši členové vznikli nebo se zásadním způsobem rozšířili díky podpoře z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Jaká je filozofie science center?

Základem je zábava. Kdo se baví, je motivovaný, a proto je připraven vstřebat nové informace a poznatky a také si je delší dobu pamatovat. Je to stejné jako ve sportu. Pokud vás nějaký sport baví, jste ochotni mu věnovat svůj volný čas a trénovat.

Navštěvují vás více rodiče s dětmi, anebo školy?

Rodiče a děti tvoří více než 50 % návštěvníků. Školní skupiny se pohybují kolem 20 %, v budoucnosti by se však jejich podíl mohl zvýšit. Není totiž v silách jednoho učitele nabídnout najednou podněty jak nadaným, tak průměrným či podprůměrným dětem. Proto by bylo dobré, aby školy systematicky využívaly zázemí organizací neformálního vzdělávání.

Science centra nejsou jen sdružením míst neformálního vzdělávání, angažují se také v prosazování návrhů v legislativní oblasti. O co konkrétně usilují?

Rádi bychom přispěli k podnícení diskuze o cílech, formách a metodách vzdělávání, jež by pak vedla k legislativním změnám. Budoucnost školství vidíme zejména v personalizaci vzdělávací cesty každého žáka. Budoucnost bude díky rozvoji komunikačních technologií patřit kreativním lidem schopným řešit problémy. K tomu je potřeba rozvíjet zejména kritické myšlení, schopnost komunikace, spolupráce a kreativity.

Popularizace vědy nemá daleko ke statistice. Setkají se návštěvníci science center také se statistickými výstupy?

Ne z naší strany prvoplánově. Nicméně statistiku vnímáme coby součást programů podporující zejména kritické myšlení. Některá science centra realizují také programy zaměřené na matematiku a ty v sobě statistické vyhodnocování obsahují.

 

Kateřina ChábováKateřina Chábová

 

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

ilustrativní fotka

V Česku jsou již prakticky všechny školy vybaveny počítači a připojeny k internetu. Také svoji agendu zpracovávají školy z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol provozuje vlastní bezdrátovou síť či informační systém.

Investice do výzkumu a vývoje jsou vyšší v Česku

ilustrativní fotka

Výzkum a vývoj jsou předpokladem stabilního a dlouhodobě udržitelného růstu v dnešní globální společnosti. Jde zároveň o jednu z mála oblastí, kde se Česko a Slovensko po rozpadu společného státu vydaly výrazně rozdílnou cestou.