„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

V roce 2017 se v České republice profesně zabývalo ICT necelých 186 tis. osob, z toho 88 tis. byli manažeři, inženýři a specialisté. Techniků, mechaniků a opravářů bylo 97 tis. Přestože pracovníků v obou skupinách každý rok mírně přibývá, stále tvoří „jen“ 3,6 % ze všech zaměstnaných, což odpovídá průměru Evropské unie. Podobné podíly jsou také v Maďarsku či ve Slovinsku. Nejvíce ICT odborníků pracovalo ve Finsku a Švédsku (6,6 a 6,3 %), nejméně pak v Řecku (1,4 %).

Největší koncentrace „ajťáků“ je v Praze

V hlavním městě tvoří ICT odborníci (46 tis.) největší podíl (6,8 %) na všech zaměstnaných. Se značným odstupem Prahu následují kraje Jihomoravský (26 tis. osob), Středočeský (24 tis. osob) a Moravskoslezský, kde jejich počet roste v posledních dvou letech nejrychleji. Zatímco v roce 2015 zde v ICT působilo 15 tis. osob, v roce 2017 již jejich počet dosáhl 22 tis.

Počet ICT odborníků celkem a v podskupinách, 2017 (v tis. osob)

Počet ICT odborníků celkem a v podskupinách, 2017 (v tis. osob)

Vlastní „ajťáky“ zaměstnávají hlavně velké firmy

ICT odborníci nepracují jen ve firmách zaměřených na informační a komunikační činnosti, i když v takových jich je více než polovina (51 %, 95 tis.). Další pracují v průmyslu a stavebnictví (24 %, 45 tis.). Vlastní ICT odborníky zaměstnávají především firmy s 250 a více zaměstnanci (81 % oproti 10 % firem s 10–49 zaměstnanci v roce 2017). Odborníci se zde starají hlavně o údržbu ICT a podporu kancelářského softwaru. Malé firmy tyto úkony častěji outsourcují nebo je vůbec neřeší. Na druhou stranu vývoj firemních informačních systémů, webových stránek a aplikací outsourcuje i většina velkých firem (69 %). Problém obsadit ICT pozice mají všechny firmy bez ohledu na svou velikost. Celkem 67 % firem zaměstnávajících ICT odborníky mělo v roce 2016 problémy s obsazováním dalších volných pozic. Firmy do 49 zaměstnanců s tím měly větší potíže než společnosti nad 250 zaměstnanců (73 vs. 68 %). Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných ICT pozic, o osm procentních bodů.

Počet ICT odborníků (tis.) v krajích ČR, jejich podíl na celkovém počtu pracujících (%), 2017

Počet ICT odborníků (tis.) v krajích ČR, jejich podíl na celkovém počtu pracujících (%), 2017

Mzdy ICT specialistů a techniků se liší, více berou specialisté

Vzhledem k nedostatku ICT odborníků neřeší obsazování volných pozic ani jejich nadprůměrné platy – medián činil vloni 43 081 Kč měsíčně, což představovalo 160 % mediánu mezd všech zaměstnanců v ČR.
ICT specialisté jsou na tom s 48 874 Kč výrazně lépe než ICT technici s 34 452 Kč. Některé skupiny specialistů mají mzdu ještě výrazně vyšší. U systémových analytiků, vývojářů softwaru či specialistů na bezpečnost byl v roce 2017 medián mezd téměř dvakrát vyšší než mezi zaměstnanci v celé ČR (53 763, 52 400 a 52 511 Kč vs. 26 843 Kč).
Mzdy v ČR v posledních letech pozvolna rostou. Oproti roku 2015 byl medián v roce 2017 vyšší o 13 procentních bodů, což představovalo nárůst přes 3 000 Kč. Mzdy ICT specialistů a techniků se také zvýšily, i když o něco méně – o 11 procentních bodů, tj. o více než 4 000 Kč. Více rostly platy ICT specialistů a techniků ve státním než soukromém sektoru, a to díky plošnému zvýšení platů – o 10 % ve mzdové a o 13 % v platové sféře. Přesto mají státní platy stále co dohánět – medián byl v roce 2017 o více než 10 000 Kč nižší než medián mezd ICT specia­listů a techniků v soukromé sféře (33 531 Kč vs. 44 213 Kč). Z celorepublikového pohledu je přitom situace opačná – medián platů je vyšší než medián mezd, i když rozdíl není tak výrazný. V roce 2017 činil 3 802 Kč.

Vývoj mediánu mezd ICT specialistů a techniků 2013–2017 (Kč)

Vývoj mediánu mezd ICT specialistů a techniků 2013–2017 (Kč)

Nerovnost platů mezi muži a ženami dále pokračuje

Mezi ICT odborníky je mnohem více mužů (90 %) než žen, a to jak mezi manažery a specialisty (89 %), tak techniky a mechaniky (91 %). I v tomto progresivním a moderním oboru stále přetrvává tradiční nerovnost platů mezi muži a ženami. Zatímco v roce 2017 ženy v ČR pobíraly 91 % mediánu mezd mužů, mezi ICT odborníky byl tento rozdíl ještě vyšší – odborníci brali 44 165 Kč, odbornice 37 068 Kč měsíčně, což představovalo 84 % platu mužů.
Státní sektor byl o něco rovnostářštější. V platové sféře dosáhl výdělek ICT odbornic 95 % platu mužů. Pozitivní zpráva je to ale jen napůl. Vzhledem k celkově nižším platům ICT odborníků v platové sféře muži pobírali o 11 175 Kč a ženy o 5 886 Kč nižší plat než jejich kolegové a kolegyně v soukromé sféře.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie