Hledá se logo pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Ve spolupráci s Unií grafického designu vypsal ČSÚ 15. října veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Soutěž je dvoukolová a anonymní. Návrhy bude Úřad přijímat do 12. listopadu.
Základem vizuálního stylu bude značka a logotyp, které se stanou hlavními jednotícími prvky komunikační kampaně připravovaného Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2021).
„Značka jako grafický symbol by měla vyjadřovat užitečnost a přínos sčítání. V občanech má vzbudit pozitivní postoje k samotnému sčítání, ale také je motivovat k účasti a k výběru elektronického vyplnění dotazníků,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Podmínkou je jednoduchost a originalita

Logotyp bude sestávat ze slovního spojení Sčítání lidu, domů a bytů 2021 nebo ze zkrácené verze SLDB 2021. Barevnost značky a logotypu není ničím omezena. Značka i logotyp by měly být použitelné společně i samostatně. Musejí být jednoduché, lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné s jinými značkami a dobře čitelné při zpracování různými technolo­giemi a v různých velikostech.
Sčítání je největší statistické zjišťování, které se provádí jednou za deset let. Jsou při něm sbírány údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociál­ních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a struktuře domovního a bytového fondu na území celého státu.
Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 budou stejně jako při posledním sčítání v březnu 2011 dostupné široké veřejnosti na webových stránkách, v publikacích i v otevřeném formátu. Od roku 1869, kdy v tehdejším Rakousku-Uhersku proběhlo první moderní sčítání lidu, bude šetření v roce 2021 již patnáctým sčítáním lidu na území našeho státu. Sčítání je v České republice připravováno v návaznosti na příslušné mezinárodně platné dokumenty OSN a EU.
Soutěžní návrhy bude posuzovat a vyhodnocovat porota tvořená zástupci ČSÚ (Marek Rojíček, Petra Kuncová, Michal Novotný) a externími odborníky (Pavel Hrach, Lumír Kajnar, Filip Blažek, Věra Marešová). Více ZDE.