Hranice není překážkou

Lidé střední a starší generace při přejezdu česko-slovenské hranice nemívají ten leckdy vzrušující pocit, že jsou v cizině. Narodili se jako Čechoslováci, vyrostli na československých televizních pořadech a i zarytí monogloti s českým občanstvím nemají problém se na Slovensku domluvit. Silná připomínka „ciziny“ přijde až při placení ve slovenských obchodech či restauracích, neboť československá koruna zanikla měnovou odlukou 8. února 1993, tedy zhruba měsíc po rozdělení ČSFR.

Co se dělo během oné krátké doby mezi rozdělením (1. ledna 1993) a měnovou odlukou? Oba státy měly společnou měnu řízenou tzv. Měnovým výborem. De facto tak existovala společná měnová unie, jejíž existenci prosazovala česká strana. Ovšem právě odlišné představy o budoucím měnovém uspořádání, kdy slovenská strana naopak požadovala měnovou nezávislost, s tím související nedůvěra investorů a rychle klesající devizové rezervy brzy přeměnily tento měnový experiment na pouhou historickou zkušenost a zajímavost. Vznikly nové měny, koruna česká a koruna slovenská.
I slovenská koruna je však již jen historií. Patnáct let po měnové odluce se SR přece jen rozhodla do měnové unie vstoupit, zafixovala svůj kurz vůči měně euro, kterou přijala za své zákonné platidlo. Nicméně peníze ve své podstatě zůstávají především a „pouze“ prostředkem směny. Těžko naruší silné historické vazby ztělesněné pevnými ekonomickými vztahy či migrací. SR i nadále patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky. Vyjádřeno makroekonomickými údaji je druhým nejvýznamnějším adresátem českých vývozů a čtvrtým nejvýznamnějším dovozcem do ČR.
Ekonomické vazby mezi českými a slovenskými subjekty tak zůstávají nadále velmi těsné. Ovšem obchodováním přirozeně nic nekončí. Úzké vztahy obou zemí jsou viditelné mj. i za oponou oficiální statistiky, a to díky nadstandardní spolupráci mezi ČSÚ a ŠÚ SR, pravidelným kontaktům, sdílení svých zkušeností a znalostí. Bez ohledu na politické a měnové uspořádání tak v mnoha oblastech jednoduše stále platí, že Češi a Slováci si k sobě nacházejí přirozeně cestu.