Vědecká konference v ČSÚ

Dne 21. září se v ČSÚ v Praze na Skalce uskutečnil celodenní workshop 4. ročníku vědecké konference Modelling Smart Grids 2018.

Seminář, který ve spolupráci s Českou statistickou společností uspořádal ČSÚ, byl zaměřen na aplikaci statistických a optimalizačních metod, predikční modely, umělou inteligenci při analýze dat ze senzorů a na analýzy big dat pro řízení energetických sítí. Cílem společného workshopu zástupců ČSÚ, Akademie věd ČR, českých vysokých škol a průmyslových partnerů (ČEZ, Microsoft, Huawei) bylo vyvolat diskusi čelných představitelů energetiky, statistiků a techniků. Samostatná sekce workshopu byla věnována zachycení energetiky v české ofi­ciální statistice.
Václav Rybáček a Miloslav Beránek ze sekce makroekonomických statistik přednesli příspěvek zaměřený na zachycení energetiky v národních účtech, statistice zahraničního obchodu a cenové statistice. Miluše Kavěnová z odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky představila průřez energetickou statistikou, diseminační nástroje Eurostatu a budoucí úkoly energetické statistiky – zejména využití dat o spotřebě energií od regulátorů a producentů. Akci podpořil místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta, který byl společně s předsedou ČSÚ Markem Rojíčkem také členem vědeckého organizačního výboru.