Co jsou příspěvky k růstu

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

O příspěvcích k růstu slýcháváme obvykle v souvislosti s růstem hrubého domácího produktu či s jinými makroekonomickými ukazateli. Jedná se však o univerzální analytický nástroj, který lze použít v mnoha situacích a lze jej snadno interpretovat. Umožňuje totiž stanovit vliv jednotlivých částí na vývoj celku.

O příspěvcích k růstu slýcháváme obvykle v souvislosti s růstem hrubého domácího produktu či s jinými makroekonomickými ukazateli. Jedná se však o univerzální analytický nástroj, který lze použít v mnoha situacích a lze jej snadno interpretovat. Umožňuje totiž stanovit vliv jednotlivých částí na vývoj celku.

Vše vysvětlíme na jednoduchém příkladu

Představte si, že ve své domácnosti utrácíme pouze za jogurty a rum. Ano, není to ideální skladba jídelníčku, nepropagujeme ani alkohol, pouze záměrně volíme kontrasty, které si každý snadno zapamatuje. Po dlouhá léta byly naše výdaje stabilní, ale teď začaly strmě růst: v roce 2017 byly o 15 % vyšší než rok předtím. To už si zaslouží pozornost. Mohou za to jogurty, nebo rum? Výdaje za jogurty vzrostly o 50 %, výdaje za rum o 11,1 %. Jsou na vině jogurty?
Ještě než začneme hledat odpověď, zmiňme jednu chybu, která se občas objevuje: když jedna složka výdajů vzrostla o 50 % (jogurty) a druhá o 11,1 % (rum), člověka napadne, že dohromady je to 60,1 %, a začne se ptát, jak to, že celkové výdaje vzrostly jen o 15 %, a ne o 60,1 %. To je samozřejmě zcela chybné uvažování. Sčítat růst jednotlivých složek nelze, hodnota 60,1 % nemá žádný smysl. Kdyby obě složky, rum i jogurty, vzrostly o 3 %, ani by nás nenapadlo sečíst 3 a 3, abychom dostali růst celkových výdajů (ten bude přece také jen 3 %, a ne 6 %).
A teď pokračujme v našem vyprávění. To, že výdaje za jogurty vzrostly o 50 %, ještě nemusí znamenat, že za 15% růstem celkových výdajů naší domácnosti stojí právě (nebo hlavně) jogurty. Na čem (vedle 50% růstu) záleží? Přece na tom, jak významnou položkou jogurty v celém rozpočtu jsou. Pokud bude jejich podíl maličký, celkovou útratu skoro neovlivní. A jelikož v naší rodině utrácíme za jogurty pouze desetinu našeho rozpočtu, je vcelku jasné, že ani tak závratný růst (50 %) celkové výdaje příliš neovlivní. A k přesnému vyčíslení vlivu můžeme použít právě tzv. příspěvky k růstu. Pomocí nich totiž rozdělíme onen 15% růst celkových výdajů jednoznačně mezi jogurty a rum.

Struktura výdajů, jejich růst a příspěvky k celkovému růstu výdajů

Co stojí za růstem našich výdajů?

Pokud chceme vypočítat, jak moc jogurty přispěly k 15% růstu celkových výdajů, vezmeme jejich 50% růst a zohledníme, že mají v rozpočtu váhu pouze 10 %. Vynásobíme tedy 50% růst výdajů za jogurty × 0,1 = 5 procentních bodů (p. b.). Totéž udělejme s rumem. Výdaje na rum vzrostly o 11,1 %, což je výrazně méně než u jogurtů. Na druhou stranu rum představuje 90 % našeho rozpočtu. Pokud tedy rostou výdaje za rum (třeba i jen nepatrně), pak se takový růst projeví výrazně v růstu celkových výdajů. Příspěvek rumu k růstu celkových výdajů vypočteme jako 11,1 % × 0,9 = 10 p. b. To znamená, že růst celkových výdajů v roce 2017 (tj. 15 %) můžeme rozdělit na rumových 10 p. b. a jogurtových 5 p. b. Lze tedy shrnout, že za náhlým růstem našich výdajů stojí zejména rostoucí spotřeba rumu.
Zajímavé jsou příspěvky k růstu také v delším časovém období. Představme si, že v roce 2018 celkové výdaje vzrostou o 7 %, a jak vidíme v dolní části grafu, nejvíce k tomu přispěly jogurty (5 p. b.). A proč o tom mluvíme? Je totiž nutné zmínit ještě jednu chybu, ke které dochází. Pokud porovnáme příspěvek jogurtů v roce 2017 (5 p. b.) a v roce 2018 (také 5 p. b.), může to svádět k závěru, že význam jogurtů byl v obou letech stejný. Ovšem tak tomu není. V roce 2017 byl přece celkový růst 15% – tj. jogurty přispěly 5 z 15 p. b., zatímco v roce 2018 byl celkový růst jen 7% – tj. jogurty přispěly 5 ze 7 p. b. Relativní význam výdajů za jogurty tak byl v roce 2018 mnohem vyšší než v roce 2017. Příspěvky k růstu v p. b. v různých obdobích totiž nelze mezi sebou porovnávat.

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

O čem nevypovídají…

ilustrativní fotka

O tom, že bychom neměli bezmyšlenkovitě a nekriticky přijímat všechny číselné údaje, které se na nás valí, jsme v této rubrice již několikrát psali. Stejně jako o tom, že se musíme vždy ptát, kde se údaj vzal, kdo je jeho autorem, kdo s ním pracuje a hlavně – zda dává smysl. A co je ještě důležitější, zda je používán pouze k tomu, k čemu je určen.

Kvantily – kvartily, decily, percentily

Ilustrační foto

O některých základních statistických nástrojích, které se používají ke zkoumání velkých (i malých) souborů jednotek, jsme zde již psali: průměr, medián, variační koeficient.

Hospodářský růst – jeden jev, více ukazatelů

Ilustrační foto

Když se vám v práci nebo podnikání dobře daří a vyděláváte více a více, můžete nabýt dojmu, že šlape celá ekonomika. Je to však názor založený pouze na vaší (omezené) zkušenosti jedné oblasti ekonomického života. Co když se všechny ostatní oblasti hospodářství utápějí v problémech a ve skutečnosti ekonomika padá? Pokud zobecníme pouze svou vlastní (subjektivní) zkušenost, vystavujeme se riziku, že takové závěry budou špatné. Potřebujeme mnohem širší (objektivnější) pohled.

Mezinárodní (ne)srovnatelnost

ilustrativní foto

Možnost mezinárodního srovnání je lákadlo, kterému občas neodolá ani ten nejzarytější statistický nedůvěřivec. Kdo by nechtěl vědět, jestli je na tom (alespoň v průměru) lépe, nebo hůře než soused?

Ptejme se na původ dat

ilustrační foto

Všude kolem nás krouží čísla. Na internetu, v televizi, všude. Lidé se ve snaze dodat svému názoru váhu a objektivitu snaží podložit svá tvrzení (jakýmkoliv) číslem.

Podíl a poměr nejsou jedno a totéž

Ilustrační foto

Termíny „podíl“ a „poměr“ se občas mylně zaměňují. Přispívá k tomu zřejmě to, že matematicky k oběma ukazatelům dojdeme stejnou operací, tj. dělením. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy se správně používají?

Úmrtnost podle rodinného stavu

ilustrační foto

V článku v únorovém vydání časopisu Statistika&My O kolik roků žijí ženatí muži a vdané ženy déle? je analyzována úmrtnost svobodných, ženatých/vdaných, rozvedených a ovdovělých ve věku 30 a více let.

Ukazatele vznikají a zanikají

Ilustrační foto

Svět kolem nás se mění a na to musí reagovat i statistická praxe. To není nic nového. Vznikají nové ukazatele, které popisují jevy, jež dosud neexistovaly.