I přes zpomalení se maloobchodu dařilo

Vývoj maloobchodu zvolnil. Maloobchodní tržby za první tři čtvrtletí roku 2018 vzrostly reálně meziročně o 4,6 %. Předcházející tři roky tržby překračovaly 5% hranici meziročního růstu.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku maloobchod reálně meziročně vzrostl o 4,6 %, což byl o 0,7 p. b. nižší růst než ve srovnatelném období předchozího roku. Meziroční růst tržeb se snižoval, a to z 6,0 % v 1. čtvrtletí na 4,3 % ve 2. čtvrtletí a 3,7 % ve 3. čtvrtletí. Tržby meziročně rostly ve všech měsících roku. Nejvyšší růst byl zaznamenán v lednu (o 8,2 %) a nejnižší v září (o 1,4 %). Oproti roku 2017 se tempo růstu tržeb zpomalilo u pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin.

Index maloobchodních tržeb v EU28 *), září 2018
(meziroční index, stálé ceny, sezónně očištěno, %)

Index maloobchodních tržeb v EU28 *), září 2018

Prodeje v internetových a zásilkových obchodech rostly

Tržby za nepotravinářské zboží bez pohonných hmot ve stálých cenách za první tři čtvrtletí roku meziročně vzrostly o 7,0 %. Na celkovém růstu nepotravinářského zboží se nejvíce podílelo zvýšení prodeje v internetových a zásilkových obchodech. Ve všech měsících roku pokračoval jeho dvojciferný meziroční růst tržeb, nejvíce v lednu a v červenci (o 25,0 %), nejméně v březnu (o 14,6 %). Celkově za tři čtvrtletí roku se tržby zvýšily o 19,5 %. Obliba nakupování přes internet dlouhodobě roste. Rozšiřuje se sortiment zboží nabízeného prostřednictvím internetu. V posledních letech se jedná o zboží každodenní potřeby a potraviny.
Vyšší reálné tržby za první tři čtvrtletí roku vykázaly všechny hlavní sortimentní skupiny specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím. Nejvíce rostly tržby prodejen počítačových a komunikačních zařízení (o 10,4 %). U tohoto zboží dochází dlouhodobě ke snižování cen. Porovnáme-li meziroční vývoj v běžných cenách, obchodníci utržili za letošní první tři čtvrtletí o 1,5 % vyšší tržby než v prvních třech čtvrtletích loňského roku. Více než 6% meziroční růst ve stálých cenách vykázaly prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,1 %) a prodejny s výrobky pro domácnost (o 6,5 %). Tržby prodejen s oděvy a obuví se zvýšily o 4,6 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,6 %.

Tržby v maloobchodě s nepotravinářským zbožím
(stálé ceny, sezónně očištěno, %)

Tržby v maloobchodě s nepotravinářským zbožím

Vývoj prodeje potravin kolísal

Tržby za potraviny za první tři čtvrtletí roku meziročně vzrostly ve stálých cenách o 2,0 %, v běžných cenách o 3,8 %. Tržby byly ovlivněny i posunem velikonočních svátků. Nákupy na Velikonoce letos pomohly březnovým výsledkům, loni zase dubnovým. Tím se vysvětluje meziroční růst tržeb ve stálých cenách v letošním březnu o 7,6 % a pokles o 3,2 % v dubnu. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin, kam patří i největší maloobchodní řetězce, se zvýšily od ledna do září o 2,1 % a tržby specializovaných prodejen potravin vzrostly pouze o 0,2 %.
Prodej pohonných hmot za prvních devět měsíců roku vzrostl reálně meziročně o 4,3 %. Obchodníci však v důsledku růstu cen pohonných hmot utržili v běžných cenách o 10,0 % více.
Tržby v maloobchodě po očištění od sezónních a kalendářních vlivů se v září 2018 v ČR zvýšily reálně meziročně o 3,4 %, za celou Evropskou unii vzrostly o 1,6 %. Nejvyšší tempo růstu tržeb zaznamenala Litva (o 7,8 %). Vyšší růst než v ČR vykázaly Irsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Slovensko, Lotyšsko a Lucembursko, a to o 6,7 % až 3,5 %. Pokles byl zaznamenán v Belgii, na Maltě, v Rakousku, Španělsku a Itálii o 2,1 % až 0,7 %. V sousedním Německu se meziročně tržby zvýšily pouze o 0,2 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby