Více než 9 z 10 dětí dýchá zamořený vzduch

Kvůli znečištění ovzduší umírá ročně na světě předčasně sedm milionů lidí. Z toho je zhruba 600 tis. dětí mladších 15 let. Tuto znepokojující informaci uvedla ve své zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO).

Znečištění ovzduší představuje podle WHO globální zdravotní krizi. Vychází přitom ze statistiky z roku 2016. Zhruba 93 % dětí údajně dýchá vzduch, který představuje riziko pro jejich zdraví a vývoj. Znečištěním ovzduší jsou postiženi zejména lidé v chudších zemích, a to nejen děti.
WHO rozlišuje mezi znečištěním vzduchu venku a ve vnitřních prostorách. Pod širým nebem zamořují ovzduší například spalování fosilních surovin nebo odpad, průmyslové emise, lesní požáry nebo vulkanické erupce. Uvnitř domů lidé vdechují kouř ze spalování petroleje, uhlí, bioodpadu nebo dřeva, jež se používají při vaření, vytápění nebo na osvětlení místností. To je podle WHO fatální zvláště pro malé děti, které tráví obzvlášť hodně času doma.

Špatný vzduch ohrožuje mozek

V obdobné studii upozornil Dětský fond OSN (UNICEF) na skutečnost, že dýchání znečištěného vzduchu dětmi mladšími jednoho roku může ohrozit vývoj mozku. Toto varování se týkalo 17 mil. dětí, přičemž nejvíce jsou děti ohroženy v jižní Asii, kde 12 mil. z nich žije v oblastech, v nichž je bezpečná hladina škodlivin v ovzduší překročena více než šestinásobně. Další čtyři miliony takto ohrožených dětí žijí ve východní Asii a v Tichomoří.
Příčinou zhruba 13 % úmrtí dětí mladších pěti let byl v roce 2016 zápal plic. Ten stojí za smrtí více dětí, než způsobují průjmová onemocnění, podvýživa nebo nakažlivé choroby.
Dýchání vzduchu znečištěného pevnými částicemi poškozuje podle zprávy UNICEF mozkovou tkáň a oslabuje kognitivní vývoj. Znečištěné ovzduší souvisí s verbální i nonverbální inteligencí a pamětí, horšími výsledky ve škole, ale i s neurologickými poruchami, uvádí zpráva. Následky jsou podle ní celoživotní.

Ochranné masky mohou pomoci

UNICEF dále předpokládá, že s rostoucí urbanizací světa bude v následujících letech bez odpovídající ochrany a opatření, která by vedla ke zmírnění znečištění, ohroženo čím dál více dětí. Pokud se nepodaří omezit původce znečištění, bude nutné se před dopady znečištění chránit, například používáním ochranných masek nebo filtrací vzduchu.

Znečištění ovzduší zkracuje život na všech kontinentech

V severní Číně znečištění ovzduší podle odhadů zkracuje střední délku života o tři roky. Satelitní snímky, jež UNICEF při sestavování údajů použil, ukazují, že problém se začíná projevovat i ve městech na africkém kontinentě. Tomuto zjištění odpovídají i údaje o nižší porodní váze, pozdějších onemocněních (nejen respiračních) a vyšší dětské úmrtnosti. Více ZDE a ZDE.