Výběr statistických zajímavostí ze světa

Polovina obyvatel Itálie chodí do kina. Domácí práce nedělá asi čtvrtina Australanů a osmina Australanek .

Polovina obyvatel Itálie chodí do kina

V roce 2017 byl alespoň jednou v kině každý druhý obyvatel Itálie. Nejčastěji (ve 30,1 %) se jednalo o občasné diváky, kteří navštívili kino maximálně třikrát.

Čtyřikrát až šestkrát zavítalo do kina 11,7 % Italů a minimálně jednou za dva měsíce zhlédlo film 7,7 % obyvatel Apeninského poloostrova.
Poslední čtvrtstoletí bylo charakterizováno jistým nárůstem podílu příležitostných návštěvníků (z 20,9 % v roce 1993 na 30,1 % v roce 2017) a poklesem podílu pravidelných filmových fanoušků (z 9,5 na 7,7 %). Od roku 1993 se podíl žen, které byly v kině aspoň jednou za rok, zvýšil z 37,6 na 48,8 %, mezi muži tento podíl dokonce překonal 50% hranici, když vzrostl ze 44,0 % v roce 1993 na 50,5 % v roce 2017.
Návštěvnost kin je úzce vázána na věk. Z dětí ve věku 6–13 let bylo v doprovodu dospělých v kině více než 70 % příslušníků této věkové skupiny. Mezi 14–24letými navštívilo kino minimálně jednou za rok 80 % mladých.
Více než polovina obyvatel žijících ve střední Itálii (54,5 %)chodí pravidelně do kina. Na severu je to také více než polovina (50,2 %) a na jihu země, na Sicílii a Sardinii, se pak jedná o 46,1 % obyvatel. Více ZDE.

Domácí práce nedělá asi čtvrtina Australanů a osmina Australanek

Podle výsledků sčítání lidu v Austrálii z roku 2016 bylo mezi obyvateli staršími 15 let zaměstnáno 60 % osob. Mezi ženami to bylo 56 %, z mužů bylo zaměstnaných 65 %.

Ve srovnání s výsledky cenzu z roku 1966 se zaměstnanost žen zvýšila. Tehdy pracovalo pouze 34 % žen starších 15 let. Mezi muži ale došlo k poklesu podílu zaměstnaných, když v témže roce bylo mezi 15letými a staršími muži zaměstnáno 83 %.
V současné době se míra ekonomické aktivity mužů a žen v jednotlivých fázích životního cyklu příliš neliší. S výjimkou nejmladší věkové skupiny 15–19letých, kdy je zaměstnanost žen mírně vyšší než zaměstnanost mužů, jsou ve všech ostatních věkových skupinách zaměstnanější muži. Maxima dosahuje zaměstnanost u 35–39letých mužů, kdy je aktivních více než 85 % mužů. U žen pak nastává vrchol ekonomické aktivity o deset let později ve věku 45–49 let, kdy pracuje více než 75 % žen. V roce 1966 byly míry ekonomické aktivity u žen rozloženy jinak. Nejvyšší byla v nejmladší věkové skupině 15–19letých (60 %) a postupně s věkem klesala.
V práci 42 hodin týdně
Placenou prací stráví v Austrálii muži ve věku 35–54 let 42 hodin týdně. Pro srovnání teenageři na začátku své ekonomické aktivity odpracují jen zhruba 20 hodin za týden.
Ve všech věkových skupinách platí, že australští muži tráví placenou prací více času. Jinak je tomu u neplacené práce, do které spadaly domácí práce, obstarávání nákupů, péče o zahradu, ale i drobné opravy.
Ze zaměstnaných mužů se plná čtvrtina neplaceným domácím pracím nevěnuje vůbec, více než třetina (35,6 %) jimi stráví méně než pět hodin týdně a jen dva muži ze sta se neplacené domácí práci věnují více než 30 hodin v týdnu. Mezi zaměstnanými ženami je nejpočetnější skupina, která se domácím pracím věnuje 5–14 hodin týdně (36,4 %). Tento druh prací vůbec nevykonává 13,3 % zaměstnaných žen a více než 30 hodin týdně jim věnuje 9,3 % pracujících žen. Více ZDE.