Co přejete státní statistice ke 100. narozeninám?

Dne 28. ledna si připomeneme 100 let existence státní statistiky. Co by ČSÚ popřáli do dalších let, na to jsme se zeptali známých osobností, které měly a mají se statistikou vlastní zkušenosti.

Ing. Edvard Outrata

Edvard Outrata
bývalý předseda ČSÚ a člen České statistické rady

Česká statistika má velkou důvěru občanů, jak se opakovaně projevuje v průzkumech a jak se ostatně opakovaně přesvědčujeme v terénu. Do dalších let jí zejména přeji, aby si tuto důvěru zachovala a dále rozšiřovala. Jen s touto důvěrou může být její práce plně užitečná. Tato důvěra se budovala dlouho, je nejcennější devizou statistiky a jejích institucí. Obtížně by se obnovovala, kdyby se statistika jakkoli kompromitovala.

 

Jakub Fischer

Jakub Fischer
děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

České statistice do jejího příštího století přeji, aby si udržela pevné pouto mezi oficiální statistikou a akademickou sférou. Z návštěv svých i svých kolegů v jiných zemích vidím, že takto silná a přátelská spolupráce v celé řadě oblastí rozhodně není samozřejmostí. České státní statistice přeji, aby si uchovala a nadále rozvíjela svoji vysokou kvalitu, která snese nejpřísnější evropská měřítka. Kolegům v akademické sféře pak přeji nadšené a šikovné studenty, abychom společně připravili další silnou generaci statistiků.

 

Pavel Baldrian

Pavel Baldrian
vědec Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR

Přesné informace a jejich správné vyhodnocení patřily už od dávných historických dob k nejužitečnějším nástrojům státní správy. V dnešní době nabité informacemi je význam jejich profesionálního zpracování ještě důležitější. České statistice přeji kromě prodloužení úctyhodné časové řady také to, aby její profesionální fungování došlo i obecného respektu. Bez kvalitních informací a analýz se nejméně ještě dalších sto let neobejdeme!

 

Milan Zelený

Milan Zelený
profesor ekonomie na Fordhamově univerzitě, New York, USA

Statistiku jsem dělal v 60. letech na VŠE s Cyhelským, Novákem a Roubíčkem. Bližší mi byli Walter a Korda: přešel jsem na vědecké programování. V USA mě učil Deming: „Řídit ekonomiku podle statistik je jako řídit auto s pohledem upřeným do zpětného zrcátka.“ Správná rozhodnutí se řídí pohledem vpřed. Přeji: 1. chránit údaje před politickým zneužitím; 2. uvědomit si cílovou skupinu: česká podnikatelská sféra, nebo političtí populisté?; 3. předkládat údaje v kontextu trendů; 4. bránit se myopické kultuře „ze dne na den“; 5. doplnit HDP o HNP; 6. aplikace je důležitější než publikace; 7. učit studenty, co bude – ne jen co bylo.

 

Bedřich Moldan

Bedřich Moldan
zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí

Popřál bych tři věci. Především alespoň trochu víc peněz; všem možným institucím se přidává, a statistika nějak vychází naprázdno, ačkoliv je pro společnost a její rozvoj životně důležitá. Pak přeji, aby si statistika zachovala, a možná i postupně zlepšila svou celkově výbornou úroveň i v mezinárodním srovnání, zejména svou klíčově důležitou nezávislost na politických institucích a politickém dění vůbec. Za třetí přeji, aby ČSÚ přes všechny potíže našel cesty, jak se co nejvíce zapojit do mezinárodních inovačních trendů zejména v oblasti udržitelného rozvoje, ať už z vlastních zdrojů, nebo nějakou účinnou spoluprací.