Domácnosti Slovinska vyprodukovaly polovinu potravinového odpadu

V roce 2017 se ve Slovinsku vyprodukovalo 131,8 tuny potravinového odpadu. Na každého obyvatele tak připadalo 64 kg. Více než polovina tohoto druhu odpadu pocházela z domácností.

V letech 2013–2016 se množství potravinového odpadu stále mírně zvyšovalo, avšak v roce 2017 došlo k mírnému poklesu, když průměrný Slovinec vyprodukoval 64 kg tohoto druhu odpadu ročně. Stále to však bylo více než v roce 2013, kdy na každého obyvatele Slovinska připadalo 57 kg potravinového odpadu. Z celkového množství opadu tvoří podle odhadu 62 % nepoživatelné části, jako jsou například kosti či skořápky.
Největším producentem odpadu jsou domácnosti, z nichž v roce 2017 pocházelo 67,6 tuny, tj. 51 %. Třetina pochází od cateringových společností a podniků hromadného stravování, k nimž například patří školní jídelny, nemocnice či domovy pro seniory. Pouhou desetinu potravinového odpadu lze připsat zničení při dopravě, překročení údaje „spotřebujte do“ či nesprávnému skladování. Více ZDE.