Vystoupení předsedy Rojíčka a dobročinný jarmark

Už se pomalu v ČSÚ stává tradicí, že těsně před vánočními svátky vystoupí před zaměstnanci Úřadu jeho předseda. Doprovodnou akcí svátečního dne se stal dobročinný jarmark.

Ve středu 19. prosince se vstupní prostory budovy ČSÚ v Praze na Skalce změnily v dobročinný předvánoční jarmark. Své výrobky zde nabízely charitativní organizace Bona, Prosaz, Domov sv. Anežky a dětské domovy z Litoměřic a z Ústí nad Labem. Zájem ze strany zaměstnanců Českého statistického úřadu byl skutečně enormní a zakoupené vánoční dárky tak mohly udělat hned dvojnásobnou radost.
V předvánočním duchu se neslo i tradiční setkání vedení ČSÚ se zaměstnanci, které se konalo téhož dne odpoledne ve foyer Úřadu. Předseda ČSÚ Marek Rojíček zde vystoupil a zhodnotil klíčové momenty roku 2018. Poděkoval všem kolegyním a kolegům za spolupráci a nastínil výzvy a úkoly, které před ČSÚ stojí v roce 2019. Závěrečný slavnostní přípitek s přáním klidných vánočních svátků byl pak obohacen zpěvem koled v podání dětí ze ZUŠ Olešská a sboru tvořeného zaměstnanci Úřadu.

Dobročinný jarmark

Vystoupení předsedy Rojíčka 2018