Za 25 let ubyla v nizozemských městech polovina ptactva

Mezi lety 1990 a 2017 byl u 13 z 20 ptačích druhů, které se běžně vyskytovaly ve městech, zaznamenán pokles stavu. Pouze jiřičce obecné se v roce 2017 ve srovnání s rokem 1990 dařilo v Nizozemsku výrazně lépe nejen na venkově, ale i ve městech.

Nizozemští ornitologové se podrobněji věnovali 20 druhům. Za posledních 27 let se populace sledovaných druhů zmenšila o více než polovinu. To se týká vrabce domácího, kavky obecné, kosa černého nebo špačka obecného. Chocholouš obecný dokonce z měst zmizel úplně. Také ve venkovských oblastech se již prakticky nevyskytuje, když jeho počty v roce 2017 dosahovaly pouhého jednoho procenta stavu z počátku 90. let minulého století. Více ZDE.