Co přejete státní statistice ke 100. narozeninám?

VYDÁNÍ: 01/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Dne 28. ledna si připomeneme 100 let existence státní statistiky. Co by ČSÚ popřáli do dalších let, na to jsme se zeptali známých osobností, které měly a mají se statistikou vlastní zkušenosti.

Ing. Edvard Outrata

Edvard Outrata
bývalý předseda ČSÚ a člen České statistické rady

Česká statistika má velkou důvěru občanů, jak se opakovaně projevuje v průzkumech a jak se ostatně opakovaně přesvědčujeme v terénu. Do dalších let jí zejména přeji, aby si tuto důvěru zachovala a dále rozšiřovala. Jen s touto důvěrou může být její práce plně užitečná. Tato důvěra se budovala dlouho, je nejcennější devizou statistiky a jejích institucí. Obtížně by se obnovovala, kdyby se statistika jakkoli kompromitovala.

 

Jakub Fischer

Jakub Fischer
děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

České statistice do jejího příštího století přeji, aby si udržela pevné pouto mezi oficiální statistikou a akademickou sférou. Z návštěv svých i svých kolegů v jiných zemích vidím, že takto silná a přátelská spolupráce v celé řadě oblastí rozhodně není samozřejmostí. České státní statistice přeji, aby si uchovala a nadále rozvíjela svoji vysokou kvalitu, která snese nejpřísnější evropská měřítka. Kolegům v akademické sféře pak přeji nadšené a šikovné studenty, abychom společně připravili další silnou generaci statistiků.

 

Pavel Baldrian

Pavel Baldrian
vědec Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR

Přesné informace a jejich správné vyhodnocení patřily už od dávných historických dob k nejužitečnějším nástrojům státní správy. V dnešní době nabité informacemi je význam jejich profesionálního zpracování ještě důležitější. České statistice přeji kromě prodloužení úctyhodné časové řady také to, aby její profesionální fungování došlo i obecného respektu. Bez kvalitních informací a analýz se nejméně ještě dalších sto let neobejdeme!

 

Milan Zelený

Milan Zelený
profesor ekonomie na Fordhamově univerzitě, New York, USA

Statistiku jsem dělal v 60. letech na VŠE s Cyhelským, Novákem a Roubíčkem. Bližší mi byli Walter a Korda: přešel jsem na vědecké programování. V USA mě učil Deming: „Řídit ekonomiku podle statistik je jako řídit auto s pohledem upřeným do zpětného zrcátka.“ Správná rozhodnutí se řídí pohledem vpřed. Přeji: 1. chránit údaje před politickým zneužitím; 2. uvědomit si cílovou skupinu: česká podnikatelská sféra, nebo političtí populisté?; 3. předkládat údaje v kontextu trendů; 4. bránit se myopické kultuře „ze dne na den“; 5. doplnit HDP o HNP; 6. aplikace je důležitější než publikace; 7. učit studenty, co bude – ne jen co bylo.

 

Bedřich Moldan

Bedřich Moldan
zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí

Popřál bych tři věci. Především alespoň trochu víc peněz; všem možným institucím se přidává, a statistika nějak vychází naprázdno, ačkoliv je pro společnost a její rozvoj životně důležitá. Pak přeji, aby si statistika zachovala, a možná i postupně zlepšila svou celkově výbornou úroveň i v mezinárodním srovnání, zejména svou klíčově důležitou nezávislost na politických institucích a politickém dění vůbec. Za třetí přeji, aby ČSÚ přes všechny potíže našel cesty, jak se co nejvíce zapojit do mezinárodních inovačních trendů zejména v oblasti udržitelného rozvoje, ať už z vlastních zdrojů, nebo nějakou účinnou spoluprací.

Zatím zde není žádný komentář.