Tipy pro Vás

VYDÁNÍ: 01/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Dánský statistický úřad. ČSÚ: Malý lexikon obcí České republiky 2018. OSN: Statistická ročenka celého světa. WHO: Každý rok se předčasně narodí 30 mil. dětí. Eurostat: Novoroční přípitek sektem ze zemí mimo EU? Jen výjimečně.

Dánský statistický úřad

Pokud se domníváte, že toho o Dánsku nevíte mnoho, množství informací lze nalézt na twitterovém účtu dánského statistického úřadu. tweety jsou i v angličtině.

Dánský statistický úřad se ke twitteru připojil v listopadu 2009. Od té doby zveřejnil více než 6,2 tis. tweetů, získal téměř 700 lajků, sleduje přes 160 osob a institucí a jeho tweety odebírá více než 5,2 tis. uživatelů. Více než polovina tweetů je založena na údajích z vlastní produkce. Více ZDE, ZDE, ZDE.

ČSÚ: Malý lexikon obcí České republiky 2018

Publikace z produkce Českého statistického úřadu obsahuje vybrané údaje z městské a obecní statistiky za rok 2017 za všechny obce ČR v územní struktuře roku 2018.

Kapitolám, které přinášejí údaje o jednotlivých obcích daného kraje, předchází úvodní kapitola, v níž je věnována pozornost krajům, okresům a správním obvodům obcí s rozšířenou působností v ČR. Struktura úvodní kapitoly se od všech ostatních liší, ale i ona začíná mapou, na níž je přehledně zobrazeno rozdělení České republiky na kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností. Za každou obec jsou v publikaci k dispozici údaje o počtech částí obce, počtu katastrů, katastrální výměře, počtu obyvatel (s rozdělením na věkové skupiny 0–14, 15–64 a 65 a více let) a počtu obcí v roce 1930. Nechybějí ani informace o tom, kolik domů, resp. bytů v obci je napojeno na veřejné sítě, tj. na kanalizaci s rozlišením, zda je toto zařízení napojeno na čističku odpadních vod, dále na veřejný vodovod, a také je-li v obci zaveden plyn. Více ZDE.

OSN: Statistická ročenka celého světa

Téměř každý statistický úřad vydává ke konci kalendářního roku publikaci, která souhrnně pomocí statistických indikátorů mapuje život v předchozím roce. V případě OSN tato publikace podává informace nejen o různých zemích a regionech, ale také o světě jako celku.

Statistická divize OSN představuje na 511 stranách život obyvatel planety Země v roce 2017. První část věnovala demografickým a sociálním statistikám, přičemž zvláštní důraz dala na téma genderu, a to ve vztahu k rovnému přístupu chlapců a dívek nejen k základnímu, ale také ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Druhá část ročenky předkládá základní ekonomické indikátory, jako jsou například informace o hrubém domácím produktu, nezaměstnanosti či inflaci. Ve třetí, poněkud nesourodé části nalezne uživatel například údaje o životním prostředí, používání mobilních telefonů a dostupnosti internetu nebo o výrobě elektrické energie. Více ZDE.

WHO: Každý rok se předčasně narodí 30 mil. dětí

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se ročně rodí 30 mil. dětí předčasně, resp. s nízkou porodní hmotností. Oba tyto faktory ohrožují jejich život.

WHO se dále domnívá, že 68 % případů novorozeneckých úmrtí by bylo možné zabránit, kdyby se dětem hned po narození dostalo přímého kontaktu kůže s kůží matky, tzv. bondingu. Pozitivní vliv má také, když je novorozenec krmen výhradně mateřským mlékem. Nelze opomenout ani to, co již není celosvětově běžně dostupné, a to kvalitní lékařskou péči a vliv medikamentů. Kdyby vlády všech zemí investovaly do novorozenecké péče, a to 20 centů denně na jednoho obyvatele, pak by bylo možné do roku 2030 odvrátit až dvě třetiny novorozeneckých úmrtí. Více ZDE.

Eurostat: Novoroční přípitek sektem ze zemí mimo EU? Jen výjimečně

V roce 2017 se ze zemí EU vyvezlo 809 mil. litrů šumivých vín, z toho téměř 500 mil. litrů putovalo do jiné členské země.

Největším exportérem šumivých vín byla i v roce 2017 Itálie, z níž putovalo 45 % celkového unijního vývozu této komodity. Následovaly Francie a Španělsko, z nichž pocházelo shodně po 23 % unijního vývozu. Čtvrtá příčka pak s velkým odstupem patřila Německu, z nějž se vyvezlo 31 mil. litrů (4 %), a páté místo Lotyšsku (10 mil. litrů, tj. 1 % unijního vývozu).
Největším dovozcem šumivých vín, jejichž původ je v některé ze zemí EU, zůstávaly i v roce 2017 Spojené státy, do nichž se vyvezlo 127 mil. litrů, tedy dvě pětiny z celkového objemu vývozu mimo EU.
Novoroční přípitek sektem ze zemí mimo EU je výjimečnou záležitostí. V roce 2017 se dovezlo pouze 7,4 mil. litrů, z toho 1,9 mil. litrů z Austrálie a 1,7 mil. litrů pocházelo z Jižní Afriky. Na trhu se vyskytují i šumivá vína z Nového Zélandu, Argentiny, Spojených států či Moldávie. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tipy pro Vás

Australský statistický úřad. Krajiny Vyšehradskej skupiny: Vybrané indikátory udržateľného rozvoja Agendy 2030. Statcan: Kam si v Kanadě zajít na něco na zub. Singstat: Co je to Giniho koeficient. Istat: Jaké jsou italské děti? Čemu se věnují a co je baví?

Tipy pro Vás

FAO

Organizace pro výživu a zemědělství. Eurostat: Evropská unie detailnějším pohledem. Eurostat: Nejvíce zboží se do EU v roce 2018 dovezlo z Číny. FAO: Klima se mění a spolu s ním i zemědělství a potraviny. Eurostat: Vládní výdaje na sociální ochranu se v EU zvyšují.

Tipy pro Vás

Tipy-pro-Vás_032019

Australský statistický úřad. ŠÚ SR: Slovenská statistika a demografie. Eurostat: Míra zaměstnanosti žen je nižší než mužů. Infografika: Oslaďte si život. Eurostat: Kde v Unii se pěstuje nejvíce ovoce.

Tipy pro Vás

Tipy pro Vás 01/2019

Statistický úřad Španělska. Statistics Norway: Nejoblíbenějšími jmény v Norsku zůstávají Emma a Lukas. FAO: Rekordní výlov tresky pestré. WHO: Neviditelný zabiják. ISTAT: Cizinci v Itálii.