Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 01/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Evropská letiště odbavila miliardu cestujících. Za 25 let ubyla v nizozemských městech polovina ptactva. Domácnosti Slovinska vyprodukovaly polovinu potravinového odpadu

Evropská letiště odbavila miliardu cestujících

V roce 2017 prošla přes brány letišť v zemích EU více než jedna miliarda pasažérů, což bylo o 71 mil. cestujících více než v roce 2016, tj. o 7 %. Oproti roku 2009 to bylo dokonce o 39 % více.

Z celkového počtu cestujících byla téměř polovina (47 %) odbavena na linkách mezi letišti uvnitř EU. Více než třetina (36 %) cestujících mířila na letiště mimo EU či se z něj vracela a necelá pětina (17 %) cestovala na vnitrostátních linkách některé z unijních zemí.
Nejvíce cestujících zaznamenala letiště ve Velké Británii (265 mil. osob), následovaly Německo, jehož vzdušnými přístavy prošlo 212 mil. cestujících, a Španělsko, kde letiště odbavila 210 mil. pasažérů. Přes brány slovinských letišť prošlo v roce 2017 o pětinu cestujících více než v roce 2016. Lucembursko, Estonsko, Portugalsko a Česko zaznamenaly 19% meziroční přírůstek. Ve všech zemích EU byl v roce 2017 zaznamenán kladný meziroční přírůstek počtu cestujících. Nejmenší byl v Dánsku (1,5 %), přičemž nárůst za celou Unii činil 7,3 %. Z letišť, která Eurostat sleduje, tedy v EU i v zemích EHS, byl vůbec největší nárůst počtu cestujících na jediném mezinárodním islandském letišti. V roce 2017 využilo letiště v Keflavíku o 22,3 % více cestujících než v roce předcházejícím.
Nejvytíženějším letištěm v EU zůstal Londýn Heathrow, který odbavil 78 mil. cestujících, následovala Paříž (Charles de Gaulle) se 69 mil. cestujících a Frankfurt nad Mohanem (64 mil.). V relativním vyjádření si polepšilo především varšavské letiště (o 23 %), dále pak letiště v Lisabonu a v Praze (shodně o 19 %). Více ZDE.

 

Za 25 let ubyla v nizozemských městech polovina ptactva

Mezi lety 1990 a 2017 byl u 13 z 20 ptačích druhů, které se běžně vyskytovaly ve městech, zaznamenán pokles stavu. Pouze jiřičce obecné se v roce 2017 ve srovnání s rokem 1990 dařilo v Nizozemsku výrazně lépe nejen na venkově, ale i ve městech.

Nizozemští ornitologové se podrobněji věnovali 20 druhům. Za posledních 27 let se populace sledovaných druhů zmenšila o více než polovinu. To se týká vrabce domácího, kavky obecné, kosa černého nebo špačka obecného. Chocholouš obecný dokonce z měst zmizel úplně. Také ve venkovských oblastech se již prakticky nevyskytuje, když jeho počty v roce 2017 dosahovaly pouhého jednoho procenta stavu z počátku 90. let minulého století. Více ZDE.

 

Domácnosti Slovinska vyprodukovaly polovinu potravinového odpadu

V roce 2017 se ve Slovinsku vyprodukovalo
131,8 tuny potravinového odpadu. Na každého obyvatele tak připadalo 64 kg. Více než polovina tohoto druhu odpadu pocházela z domácností.

V letech 2013–2016 se množství potravinového odpadu stále mírně zvyšovalo, avšak v roce 2017 došlo k mírnému poklesu, když průměrný Slovinec vyprodukoval 64 kg tohoto druhu odpadu ročně. Stále to však bylo více než v roce 2013, kdy na každého obyvatele Slovinska připadalo 57 kg potravinového odpadu. Z celkového množství opadu tvoří podle odhadu 62 % nepoživatelné části, jako jsou například kosti či skořápky.
Největším producentem odpadu jsou domácnosti, z nichž v roce 2017 pocházelo 67,6 tuny, tj. 51 %. Třetina pochází od cateringových společností a podniků hromadného stravování, k nimž například patří školní jídelny, nemocnice či domovy pro seniory. Pouhou desetinu potravinového odpadu lze připsat zničení při dopravě, překročení údaje „spotřebujte do“ či nesprávnému skladování. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Zvýšil se zájem o zimní pobyty ve Slovinsku. V roce 2017 nebylo u zubaře 45 % obyvatel EU. Sedavé zaměstnání je nejvíce rozšířeno v Nizozemsku.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Češi si svá osobní data v telefonu chrání nejméně z celé EU. Růžičková kapusta je v Německu stále oblíbenější.