Cestovní ruch v zemích Evropské unie

Ubytovací statistika v zemích Evropské unie vykázala ve 3. čtvrtletí 2018 mírně zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 0,5 %.

Podle údajů poskytnutých členskými státy EU28 (kromě Estonska a Slovinska) dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2018 téměř 1,3 mld. nocí. Meziročně se počet zvýšil o necelých 7 mil., což je na úrovni celkového počtu přenocování, který ve sledovaném období vykázaly Finsko nebo Kypr. Ve většině evropských zemí (19) byl zájem o ubytování vyšší než v roce předcházejícím. Největší (dvouciferný) nárůst přenocování si připsala Litva (+10,3 %). Více než pětiprocentní nárůst v období července až září 2018 hlásily Rumunsko (+7,2 %) a Lotyšsko (+5,3 %). Dalších 16 zemí, mezi nimiž bylo i Česko (+4,3 %), vykázalo nadprůměrný růst počtu nocí strávených hosty v ubytovacích zařízeních.
Mezi turisticky nejoblíbenější destinace patřily Itálie, Francie, Španělsko, Německo a Velká Británie. Jejich návštěvnost tvořila 67 % počtu přenocování uskutečněných v rámci celé EU. Individuální podíly všech těchto zemí přesáhly 10% hranici. V absolutním vyjádření v Itálii a Francii přesáhl počet nocí 200 mil. se shodným meziročním nárůstem v obou zemích o 1 %. Největší meziroční nárůst z této TOP 5 hlásilo Německo (+4,3 %). Naopak ve Španělsku a Velké Británii došlo k meziročnímu poklesu počtu nocí o 1,6, resp. 6,3 %.
Sedm zemí zaznamenalo pokles počtu přenocování. Kromě již zmíněných Velké Británie a Španělska tomu tak bylo i v případě Lucemburska (–5,2 %), Irska (–4,0 %), Finska (–0,6 %), Řecka (–0,4 %) a Kypru (–0,01 %). Souhrnně tyto země odepsaly 12,7 mil. nocí, z toho Velká Británie téměř 9 mil. a Španělsko 3 mil. nocí.

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28, 3. Q 2018/2017 (%)

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28, 3. Q 2018/2017 (%)

Do Česka přijíždí více Ukrajinců, méně Rusů a Korejců

V České republice přijelo v letních měsících do hromadných ubytovacích zařízení celkem 7,4 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,7 %. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 7,5 %, zahraničních o 3,6 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Jejich návštěvnost se meziročně zvýšila o 4,0 % (4,4 mil. příjezdů). Hotelům dávají tradičně více přednost zahraniční hosté. Jejich počet se zvýšil o 2,1 %. Domácích návštěvníků se v hotelích ubytovalo o 7,4 % více, ale v absolutních počtech to bylo o jeden milion méně než cizinců.
Také počet přenocování byl meziročně vyšší. Hosté strávili ve sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních celkem 20,6 mil. nocí, tedy o 4,3 % více než ve stejném období předcházejícího roku. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil o 6,3 % a hosté ze zahraničí zrealizovali o 1,5 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení vyjma kategorie pětihvězdičkových hotelů a turistických ubytoven. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 2,1 %, v penzionech o 3,7 % a v kempech o 11,9 %.
Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především zvyšující se počet návštěv z Ukrajiny, které již ve 3. čtvrtletí 2018 přesáhly absolutní počty příjezdů za celý rok 2017. Za první tři čtvrtletí roku 2018 se v Česku ubytovalo o 45,8 % více Ukrajinců než v roce 2017. Naopak návštěvnost z Ruska a Jižní Koreje již druhé čtvrtletí v řadě klesala. V letní sezóně činil pokles návštěv z Ruska 4,5 %, počet přenocování se snížil o 10,1 %. Hostů z jižní části Korejského poloostrova přijelo o 0,5 % méně, v součtu od začátku roku se jednalo zatím o 1% pokles.

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*), 3. Q 2018 (%)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*), 3. Q 2018 (%)

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch