ISTAT: Cizinci v Itálii

V roce 2018 evidoval italský statistický úřad 1,3 mil. domácností, v nichž žila alespoň jedna osoba, která nebyla občanem Itálie ani jiného státu Evropské unie.

Na Apeninském poloostrově dále bylo 322 tis. smíšených domácností, v nichž žil občan Itálie s občanem státu mimo EU. Celkem k 1. lednu 2018 bylo v Itálii evidováno více než 3,7 mil. cizinců pocházejících ze zemí mimo Unii. Více než 440 tis. jich mělo marocké občanství, 430 tis. bylo držiteli albánského pasu, 309 tis. osob pocházelo z Číny, 235 tis. vlastnilo ukrajinský pas a 162 tis. se narodilo na Filipínách. Více ZDE.