Ředitelé ČSÚ na špičkových pracovištích

Koncem ledna se uskutečnilo výjezdní zasedání Porady ředitelů sekcí ČSÚ do Dolních Břežan. Samotnému pracovnímu jednání předcházela prohlídka dvou nových laserových center, která v místě působí.

Centrum HiLASE se zaměřuje na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy. Ty nacházejí či budou nacházet využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Druhým navštíveným centrem bylo ELI Beamlines, unikátní špičkové zařízení postavené pro český i mezinárodní základní a aplikovaný vědecký výzkum s využitím čtyř ultraintenzivních laserových systémů, které jsou postupně uváděny do plného provozu.

Ředitelé ČSÚ na špičkových pracovištích