U kratších vzdáleností vede MHD, u delších železnice

V roce 2017 obyvatelé ČR častěji cestovali veřejnou dopravou než osobními automobily. Zhruba 55 % cest realizovali prostřednictvím veřejné dopravy, ať už městské hromadné dopravy, autobusové, železniční, letecké či vodní dopravy. Ve veřejné dopravě byly nejčastěji využívány prostředky městské hromadné dopravy.

V roce 2017 přepravila městská hromadná doprava celkem 2,3 mld. cestujících, což představovalo zhruba 80 % všech osob využívajících prostředky veřejné dopravy. Přepravní výkony v osobní dopravě – uvádějí se v osobokilometrech a rozumí se jimi součet vzdáleností, na které byli přepraveni jednotliví cestující (v případě mezinárodní železniční dopravy se uvažuje pouze vzdálenost ujetá na území ČR) – v porovnání s rokem 2016 vzrostly. Dosáhly tak hodnoty
17,8 mld. osobokilometrů. Tento druh veřejné dopravy byl ovšem využíván na kratší přepravní vzdálenost, v průměru 7,7 km. Při cestování na delší vzdálenost dávali cestující přednost individuální automobilové dopravě či jiným druhům veřejné dopravy.

Počet přepravených osob (mil.)

Počet přepravených osob (mil.)

Ubylo cestujících pravidelné autobusové dopravy

Pro přepravu mezi městy lidé častěji využívali autobus než vlak, a to téměř ve dvou třetinách případů. Počet přepravených cestujících autobusem v roce 2017 dosáhl 329,7 mil., od roku 2007 klesl o 12 % kvůli odlivu cestujících pravidelné autobusové dopravy. Pokles počtu cestujících byl zaznamenán pouze u pravidelné vnitrostátní autobusové dopravy. Naopak pravidelná mezinárodní autobusová doprava oproti roku 2007 přepravila více než dvojnásobek cestujících. Rostl také počet přepravených cestujících nepravidelnou autobusovou dopravou. Za deset let se zvýšil o více než čtvrtinu. Růst přepravních výkonů celé autobusové dopravy (pravidelné i nepravidelné) o 17,4 % oproti roku 2007 byl ovlivněn zejména růstem přepravních výkonů nepravidelné autobusové dopravy. Vzrostl nejen počet přepravených cestujících, ale i průměrná přepravní vzdálenost z 85,9 km na 136,2 km.

Další druhy dopravy

Železniční doprava v roce 2017 přepravila 183,0 mil. cestujících, což zhruba koresponduje s počtem přepravených cestujících v roce 2007 (–0,7 %). Vlakem se na delší vzdálenosti jezdilo častěji než autobusem. Průměrná přepravní vzdálenost byla 51,9 km (oproti 33,9 km autobusem).
Vnitrozemská vodní doprava přepravila nejmenší počet osob ze všech zmiňovaných dopravních odvětví. V naprosté většině se jednalo o rekreační přepravu osob. Její využití bylo také více než u jiných druhů dopravy ovlivňováno ročními obdobími a vnějšími klimatickými podmínkami.
Mezinárodní veřejné dopravě dominovala ta letecká. České letecké společnosti na mezinárodních linkách přepravily 6,6 mil. cestujících na průměrnou přepravní vzdálenost 1 707,5 km. Druhou příčku obsadili čeští železniční přepravci, kteří transportovali 6,1 mil. cestujících v rámci mezinárodní dopravy, což byl téměř trojnásobek počtu cestujících přepravených v roce 2007. Následovali je čeští autobusoví přepravci s 3,4 mil. dopravovaných cestujících na pravidelných mezinárodních autobusových linkách.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby