Už ne pokuty, ale odměny za druhé čínské dítě

V roce 2018 se v Číně narodilo 15,23 mil. dětí. To bylo o dva miliony dětí méně než v roce předcházejícím. Zároveň to bylo nejméně narozených dětí od roku 1949, kdy byla založena Čínská lidová republika.

Čína následuje trend známý z Japonska, Jižní Koreje a dalších východoasijských zemí, v nichž se po letech hospodářského rozmachu porodnost výrazně snížila. Vyjádřeno hrubou mírou porodnosti, jejíž hodnota je ale závislá na věkové struktuře, se v Číně v loňském roce narodilo 10,94 dítěte na 1 000 obyvatel. V roce 2017 přitom byla porodnost 12,43 ‰. Přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých, poklesl na nejnižší úroveň od konce katastrofálního hladomoru na počátku 60. let. Podle čínského statistického úřadu má nyní Čína 1,395 mld. obyvatel. Ve druhém nejlidnatějším státě světa Indii, kde také dochází k poklesu růstu obyvatelstva, žije podle tamního statistického úřadu 1,362 mld. obyvatel.

Číně hrozní nedostatek lidí v produktivním věku

Z výsledků populační projekce je zřejmé, že v letošním roce dosáhne počet obyvatel Číny vrcholu, a to 1,45 mld. osob, a poté se začne snižovat. Péče o se­niory již nyní začíná být vnímána jako problém, neboť setrvale klesá podíl práceschopného obyvatelstva. Počet obyvatel ve věku ekonomické aktivity, který je podle čínských statistik vymezen věkem 16–59 let, v zemi klesá už sedmým rokem. V roce 2017 jich bylo 902 mil. (65 % obyvatel), což bylo o 5,5 mil. méně než v předcházejícím roce. Demografové předpokládají, že v roce 2050 bude v Číně žít 487 mil. osob starších 60 let, tedy více než každý třetí obyvatel. Přitom na konci roku 2017 žilo v říši středu 241 mil. osob ve věku 60 a více let a představovaly 17,3 % obyvatel. Zemi tak hrozí nedostatek lidí v produktivním věku. Také celkový počet obyvatel se bude snižovat: do roku 2050 klesne na 1,36 mld. osob a za dalších 15 let by se mohl propadnout až na 1,17 mld., jestliže porodnost zůstane nízká.
Ve snaze zvrátit nastolený trend Čína ukončila v roce 2015 takzvanou politiku jednoho dítěte, která byla zavedena v roce 1979. Avšak ani to potíže se stárnoucí populací nevyřeší. Důvodů pro nízkou porodnost je podle průzkumů hned několik: rostoucí cena zdravotní péče, rostoucí cena bydlení, sňatky v pozdějším věku, nízká míra motivace, ale také nedostatek žen v plodivém věku. Ten je právě důsledkem politiky jednoho dítěte, neboť rodiče upřednostňovali syny, a tak nezřídka docházelo k interrupcím, když se zjistilo, že se má narodit dívka. Hrozí tak nebezpečí, že Čína oproti západním zemím zestárne dříve, než stačí zbohatnout. Více ZDE.