Česká statistika toho za posledních 100 let zažila už hodně

VYDÁNÍ: 02/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Uplynulé století tuzemské statistiky hodnotí předseda ČSÚ Marek Rojíček. Připomíná obtížnou poválečnou dobu, v níž v roce 1919 vznikal Státní úřad statistický. Přidává osobní vzpomínku na povodně v roce 2002, které zlikvidovaly pražské sídlo Úřadu. Zamýšlí se rovněž, jak by mohla vypadat práce statistiků v příštích desetiletích.

Jaké události v dějinách ČSÚ a jeho institucionálních předchůdců vás nejvíce zaujaly?

Historických milníků byla samozřejmě celá řada. Již samotný vznik moderní státní statistické služby v lednu 1919 byl bezesporu přelomovou událostí, neboť tehdy vznikla skutečně plnohodnotná statistická instituce. Jistě je jím také první československé sčítání lidu, které proběhlo v roce 1921. Již za dva roky si navíc budeme moci porovnat, jaký kvalitativní posun za tu dobu při sčítáních do dnešní doby nastal.

V ČSÚ pracujete od roku 2001. Jaká výrazná vzpomínka na těch více než 17 let se vám vybaví?

Pro mne osobně byla jednou z velkých událostí v historii ČSÚ velká povodeň ze srpna 2002, která způsobila naprosté zničení tehdejšího sídla Úřadu v Praze-Karlíně. Původní informace zněly tak, že voda zaplaví maximálně přízemí budov, nakonec ale dosáhla až do druhého patra a opadla až zhruba za týden. Ohromným úsilím našich zaměstnanců se však podařilo v neuvěřitelně krátké době obnovit chod Úřadu. Téměř okamžitě začaly fungovat webové stránky, pokračovali jsme ve vydávání všech důležitých statistických informací. A to vše v podmínkách, kdy jednotlivé útvary provizorně sídlily na deseti různých pracovištích po celé Praze. Bohužel byla zničena i knihovna s cennými a nenahraditelnými historickými publikacemi. Část z nich jsme nechali zmrazit a vyčistit, takže jsou nyní v současné knihovně opět dostupné. Zachránit se také podařilo všechny údaje v databázích, včetně tehdy čerstvých údajů ze SLBD 2001.

Jaké významné osobnosti z historie statistiky stojí za to připomenout?

Prvního předsedu Úřadu Dobroslava Krejčího. Jemu se podařilo vybudovat Státní úřad statistický, a to v době krátce po skončení první světové války, kdy v českých zemích vládl chaos a hlad. Byl i autorem prvního československého zákona o státní statistické službě, jehož principy se řídíme v podstatě dodnes. Rozhodně pak nesmíme zapomenout ani na ty statistiky, kteří za své postoje obětovali své životy v době druhé světové války, jmenovitě například na tehdejšího předsedu Jana Auerhana a další. Veliký dík patří také prvnímu polistopadovému předsedovi Eduardu Outratovi, který u nás pomáhal reetablovat nezávislou a nestrannou státní statistiku.

Dokážete si představit, jak bude vypadat práce ČSÚ v budoucnu?

Statistická služba jako taková se v základech za posledních sto let zase tak moc nezměnila. Změnily se především technické prostředky, kterými se provádí zjišťování a zpracování jednotlivých údajů, a také jejich prezentace veřejnosti. Samozřejmě se rozšířil záběr sledování, třeba v souvislosti s nástupem informační společnosti. Troufnu si říct, že i v budoucnu budou tuzemští statistici sledovat změny v počtech obyvatelstva, vývoj v průmyslových odvětvích, jak si vede celá česká ekonomika, jak rostou ceny v maloobchodě atd., tedy to, co se kontinuálně dělá od doby vzniku národního statistického úřadu v roce 1919 až po dnešek, ale i v dobách dřívějších. Určitě se změní způsob shromažďování dat, statistický úřad se napojí na ohromné databáze údajů, které dnes leží nejen ve státní správě, ale i u soukromých společností. Bude nadále poskytovat svým uživatelům veřejnou službu, bude k tomu ale potřebovat daleko více kvalifikovaných odborníků schopných pracovat s rozsáhlými datovými soubory a vzájemně je propojovat.

Autor: , tiskový mluvčí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Česká moderní statistika slaví 100 let

Logo100let

Přesně před sto lety u nás byly položeny základy moderní státní statistické služby. V úterý 28. ledna 1919 vznikl Státní úřad statistický, na jehož odkaz dnes svojí činností plynule navazuje Český statistický úřad. Úřad při této příležitosti zahajuje projekt Století statistiky, který bude připomínat historii i současnost statistiky a její společenský přínos.