Projekce obyvatel není pětiletka, kterou lze naplánovat dopředu a pak splnit

VYDÁNÍ: 02/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Populační prognózy vždy byly a stále jsou žádaným produktem statistiků, přestože jen zřídka v absolutních číslech vycházejí. Po několika málo letech se počet a složení populace podle pohlaví a věku předpokládaného vývoje vzdalují. Nicméně vývojové tendence založené v hluboké minulosti vystihují populační vývoj poměrně spolehlivě a kopírují předcházející vlny početně silnějších či slabších generací narozených.

V populačních prognózách je nevyzpytatelným jevem odhad migrace, která má navíc, alespoň v podmínkách České republiky, podstatný vliv na početní stav a strukturu obyvatel. Bohužel řada uživatelů by chtěla, aby projekce byla plánem s možností kontroly jeho plnění, a tak k výsledkům také přistupují. Zřejmě ještě pod vlivem z doby, kdy statistika sloužila hlavně plnění plánu.

Bylo těžké přesvědčit Slováky, že Češi nebudou houfně migrovat do SR

První populační projekce jsem počítal počátkem 80. let – s tužkou, blokem a jednoduchou kalkulačkou. Nekonečné součiny počtů mužů (žen) a koeficientů přežití nebylo možné zapisovat po jednotkách věku a v jednoletých krocích projekce. Jen na padesát let by to znamenalo deset tisíc součinů plus další tisíce při odhadu narozených. Proto byla projekce spočítána za pětileté věkové skupiny a v pětiletém kroku.
Na sálovém počítači Cyber ve Federálním statistickém úřadu byl k dispozici program na výpočet projekcí, nesmírně náročný na zadání vstupních parametrů „natvrdo“. Ve spolupráci všech tří statistických úřadů se zpracovávaly projekce za ČSSR a obě republiky.
Složité bylo hlavně odhadování migrace, protože slovenští kolegové byli Slovenskou plánovací komisí tlačeni k prosazení aktivního migračního salda ve prospěch Slovenska. Nebylo snadné je přesvědčit, že Česká republika bude ještě dlouho přijímat více obyvatel ze Slovenska než naopak.

Kvůli krátké prodlužovačce jsem proležel hodiny na podlaze

Pro přípravu vstupních parametrů plodnosti, úmrtnosti a migrace a jejich ověření jsem používal programovatelnou kalkulačku Texas Instruments TI-59. S nostalgií vzpomínám na hodiny proleželé doma na koberci (krátká prodlužovací šňůra). Nemuset zapisovat každý mezivýsledek a znovu jej zadávat byl zázrak, i když pro malou kapacitu paměti se výpočet po jednotkách věku dělal natřikrát. Uchování programu a výsledků na magnetických štítcích a možnost jejich opakovaného nahrání byly úžasným pokrokem.
S příchodem stolních počítačů počátkem 90. let se zcela změnil systém zpracování demografických dat. Už byly k dispozici podrobné výsledky demografických bilancí a z databáze demografických událostí se mohly parametry plodnosti a úmrtnosti podrobně analyzovat. Ve spolupráci s katedrou demografie na Vysoké škole ekonomické v Praze jsme získali „dosovskou“ aplikaci pro výpočet projekcí Pythia. Uživatelsky příjemný program umožňoval pružné změny parametrů, volbu různých scénářů a formátů výstupů. Program se bohužel nepodařilo překlopit pod Windows, a proto jsme v roce 2008 začali používat systém excelovských tabulek, připravených opět ve spolupráci s vysokou školou.
Další požadavky na zpracování projekcí a jejich publikování včetně vstupních parametrů vedly k rozšíření výpočetních tabulek a jejich propojení. Grafické výstupy jsou nesrovnatelné s počátky projekcí, kdy jsem jednoduché grafy kreslil ručně na milimetrový papír. Zapojení externích pracovníků z Vysoké školy ekonomické do zpracování poslední prognózy bylo přínosné. Z jejích výsledků mám dobrý pocit a možnost zapojit se do spolupráce mě velmi potěšila.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vnitřní migrací nejvíce populačně vydělal Středočeský kraj

ilustrační foto

Vývoj objemu vnitřní migrace v ČR mezi roky 2005 až 2017 nevykazoval jasný trend a pohyboval se v rozmezí 214 tis. a 256 tis. Ve vnitřním stěhování mírně převažovaly ženy. Nejvíce si populačně pomohly obce ve Středočeském kraji, největší města jako Brno, Ostrava a Praha byla ztrátová

Už ne pokuty, ale odměny za druhé čínské dítě

ilustrativní fotka

V roce 2018 se v Číně narodilo 15,23 mil. dětí. To bylo o dva miliony dětí méně než v roce předcházejícím. Zároveň to bylo nejméně narozených dětí od roku 1949, kdy byla založena Čínská lidová republika.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.

Do poloviny století bude o polovinu více seniorů

ilustrativní fotka

Mnohojazyčný demografický slovník definuje stárnutí populace jako zvyšování podílu starých osob v obyvatelstvu. Za hranici stáří se dnes zpravidla považuje věk 65 let.

Lidí v produktivním věku bude ubývat

Ilustrační foto

Na počátku roku 2018 žilo v Česku téměř 6,9 mil. obyvatel ve věku 15 až 64 let. Bylo to o půl milionu osob méně než v roce 2009. Tehdy byl jejich počet nejvyšší od konce druhé světové války. Výsledky projekce obyvatel ČSÚ předpovídají další snižování počtu obyvatel v tomto věku.

V domácím prostředí se senioři zotavují rychleji

V roce 2020 by mělo žít v České republice 2,2 mil. osob starších 65 let. Stále rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Již dnes stojí dlouhodobá péče ročně zhruba 1,4 % hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách.

Kriminalita cizinců v Česku

Podíl cizinců v ČR se zvyšuje a překročil již pětiprocentní hranici. Mezi citlivá témata patří, zda cizinci s sebou nesou i riziko zvýšené kriminality. Oficiální statistiky naznačují, že v některých oblastech by ji mohli i snižovat.

Nedostatek lidí dělá podnikům problémy

Růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí 2018 zpomalil. Podobně jako vloni však přetrval vysoký růst výdajů domácností, mzdová tempa akcelerovala. Podniky stále naléhavěji pociťovaly nedostatek pracovní síly, což limitovalo jejich růst. Výsledkem bylo mimo jiné posílení investiční aktivity do ICT, strojů a zařízení.

Cizinci v seniorském věku

ilustrativní fotka

Z údajů Ředitelství služby cizinecké policie vyplývá, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Evropské unie než ze zemí mimo Unii. Ze zemí EU se k nám stěhují ženy v seniorském věku, z mimounijních států do Česka přicházejí naopak ženy v mladém věku, a to od 18 do 21 let.

Nejvíce se bojíme toho, co neznáme

Mgr. Marta Lopatková_Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

V druhé polovině minulého století tu byl jeden stát ze dvou velmi blízkých národů, od roku 1993 již dokonce jen jeden národnostně homogenní stát, ale v novém tisíciletí stále více narůstá podíl cizích státních občanů. Jaké hlavní přínosy či negativa mají cizinecké komunity pro českou společnost, se zamýšlejí socioložky Lenka Formánková a Marta Lopatková.