Už ne pokuty, ale odměny za druhé čínské dítě

VYDÁNÍ: 02/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2018 se v Číně narodilo 15,23 mil. dětí. To bylo o dva miliony dětí méně než v roce předcházejícím. Zároveň to bylo nejméně narozených dětí od roku 1949, kdy byla založena Čínská lidová republika.

Čína následuje trend známý z Japonska, Jižní Koreje a dalších východoasijských zemí, v nichž se po letech hospodářského rozmachu porodnost výrazně snížila. Vyjádřeno hrubou mírou porodnosti, jejíž hodnota je ale závislá na věkové struktuře, se v Číně v loňském roce narodilo 10,94 dítěte na 1 000 obyvatel. V roce 2017 přitom byla porodnost 12,43 ‰. Přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých, poklesl na nejnižší úroveň od konce katastrofálního hladomoru na počátku 60. let. Podle čínského statistického úřadu má nyní Čína 1,395 mld. obyvatel. Ve druhém nejlidnatějším státě světa Indii, kde také dochází k poklesu růstu obyvatelstva, žije podle tamního statistického úřadu 1,362 mld. obyvatel.

Číně hrozní nedostatek lidí v produktivním věku

Z výsledků populační projekce je zřejmé, že v letošním roce dosáhne počet obyvatel Číny vrcholu, a to 1,45 mld. osob, a poté se začne snižovat. Péče o se­niory již nyní začíná být vnímána jako problém, neboť setrvale klesá podíl práceschopného obyvatelstva. Počet obyvatel ve věku ekonomické aktivity, který je podle čínských statistik vymezen věkem 16–59 let, v zemi klesá už sedmým rokem. V roce 2017 jich bylo 902 mil. (65 % obyvatel), což bylo o 5,5 mil. méně než v předcházejícím roce. Demografové předpokládají, že v roce 2050 bude v Číně žít 487 mil. osob starších 60 let, tedy více než každý třetí obyvatel. Přitom na konci roku 2017 žilo v říši středu 241 mil. osob ve věku 60 a více let a představovaly 17,3 % obyvatel. Zemi tak hrozí nedostatek lidí v produktivním věku. Také celkový počet obyvatel se bude snižovat: do roku 2050 klesne na 1,36 mld. osob a za dalších 15 let by se mohl propadnout až na 1,17 mld., jestliže porodnost zůstane nízká.
Ve snaze zvrátit nastolený trend Čína ukončila v roce 2015 takzvanou politiku jednoho dítěte, která byla zavedena v roce 1979. Avšak ani to potíže se stárnoucí populací nevyřeší. Důvodů pro nízkou porodnost je podle průzkumů hned několik: rostoucí cena zdravotní péče, rostoucí cena bydlení, sňatky v pozdějším věku, nízká míra motivace, ale také nedostatek žen v plodivém věku. Ten je právě důsledkem politiky jednoho dítěte, neboť rodiče upřednostňovali syny, a tak nezřídka docházelo k interrupcím, když se zjistilo, že se má narodit dívka. Hrozí tak nebezpečí, že Čína oproti západním zemím zestárne dříve, než stačí zbohatnout. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Projekce obyvatel není pětiletka, kterou lze naplánovat dopředu a pak splnit

ilustrativní fotka

Populační prognózy vždy byly a stále jsou žádaným produktem statistiků, přestože jen zřídka v absolutních číslech vycházejí. Po několika málo letech se počet a složení populace podle pohlaví a věku předpokládaného vývoje vzdalují. Nicméně vývojové tendence založené v hluboké minulosti vystihují populační vývoj poměrně spolehlivě a kopírují předcházející vlny početně silnějších či slabších generací narozených.

Do poloviny století bude o polovinu více seniorů

ilustrativní fotka

Mnohojazyčný demografický slovník definuje stárnutí populace jako zvyšování podílu starých osob v obyvatelstvu. Za hranici stáří se dnes zpravidla považuje věk 65 let.

Počty narozených dětí by již neměly překročit současné hodnoty

ilustrativní fotka

Dramatické změny intenzity plodnosti, které byly typické pro období po roce 1989, by se již neměly opakovat. Předpokladem pro novou projekci obyvatelstva ČR je pokračování trendů z posledních let, byť s nižší intenzitou, a z dlouhodobého hlediska stabilnější vzorce reprodukčního chování obyvatel republiky.

Lidí v produktivním věku bude ubývat

Ilustrační foto

Na počátku roku 2018 žilo v Česku téměř 6,9 mil. obyvatel ve věku 15 až 64 let. Bylo to o půl milionu osob méně než v roce 2009. Tehdy byl jejich počet nejvyšší od konce druhé světové války. Výsledky projekce obyvatel ČSÚ předpovídají další snižování počtu obyvatel v tomto věku.

Kriminalita cizinců v Česku

Podíl cizinců v ČR se zvyšuje a překročil již pětiprocentní hranici. Mezi citlivá témata patří, zda cizinci s sebou nesou i riziko zvýšené kriminality. Oficiální statistiky naznačují, že v některých oblastech by ji mohli i snižovat.

Nedostatek lidí dělá podnikům problémy

Růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí 2018 zpomalil. Podobně jako vloni však přetrval vysoký růst výdajů domácností, mzdová tempa akcelerovala. Podniky stále naléhavěji pociťovaly nedostatek pracovní síly, což limitovalo jejich růst. Výsledkem bylo mimo jiné posílení investiční aktivity do ICT, strojů a zařízení.

Cizinci v seniorském věku

ilustrativní fotka

Z údajů Ředitelství služby cizinecké policie vyplývá, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Evropské unie než ze zemí mimo Unii. Ze zemí EU se k nám stěhují ženy v seniorském věku, z mimounijních států do Česka přicházejí naopak ženy v mladém věku, a to od 18 do 21 let.