České děti se chodí na internet bavit

Třetina dětí a mladistvých tráví na internetu nejméně čtyři hodiny denně. Nejčastěji sledují videa, komunikují s ostatními přes internet, poslouchají hudbu nebo navštěvují sociální sítě. Data o chování dětí na internetu a vnímání rizik souvisejících s jeho používáním pocházejí ze šetření EU Kids Online, které v Česku provedla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Více než 99 % českých dětí a dospívajících ve věku 9–17 let používá internet. Přitom je více než patrná dominance mobilu jakožto zařízení k připojení na internet – 84 % dětí a mladistvých se denně připojuje právě přes mobilní telefon, zatímco na počítači či notebooku necelá polovina (45 %). Používání počítače pro připojení k internetu se mezi chlapci a dívkami liší. Dívek se denně přes počítač připojuje 32 %, zatímco chlapců 57 %. Kluci totiž častěji hrají počítačové hry, tudíž velký monitor a kvalitní reproduktory náležitě ocení.
Pouhých 6 % dětí se nikdy nebo téměř nikdy nepřipojuje na internet prostřednictvím mobilu. Díky přenosným zařízením v kombinaci s placenými daty se k internetu můžeme připojit v podstatě odkudkoliv. Třetina dětí a dospívajících (29 %) uvedla, že surfuje na mobilním internetu „skoro pořád“. Děti jsou na internetu nejen často, ale prožijí na něm značnou část volného času. Ve všedních dnech tráví 35 % dětí a dospívajících na internetu více než čtyři hodiny denně, čtvrtina z nich (9 %) dokonce sedm a více hodin. O víkendu je pak celá polovina (51 %) dětí a dospívajících více než čtyři hodiny denně on-line.

Aktivity na internetu, do kterých se děti a dospívající zapojili během posledního měsíce (%)

Aktivity na internetu, do kterých se děti a dospívající zapojili během posledního měsíce (%)

Jak se mladiství na internetu nejčastěji baví

Dospívající Češi nejčastěji sledují videa, komunikují s rodinou nebo kamarády, poslouchají hudbu nebo tráví čas na sociálních sítích. Více než 7 osob z 10 ve věku 9–17 let provádí tyto aktivity dokonce na denní bázi. Každodenní přípravě do školy se na internetu věnuje pouze 21 %, 65 % pak alespoň jednou týdně a častěji. Stejný je podíl hráčů on-line her. Dívky častěji používají sociální sítě nebo se na internetu věnují práci do školy, naopak chlapci častěji hrají hry, sledují zprávy a videa nebo tvoří vlastní videa a hudbu. Starší děti a dospívající ve věku 13–17 let se věnují většině aktivit na počítači častěji v porovnání s 9–12letými. Výjimku představuje hraní on-line her, kde jsou podíly hráčů podle věku víceméně konstantní.

Komunikace a setkávání*) dětí a dospívajících s neznámými lidmi on-line a off-line (%)

Komunikace a setkávání*) dětí a dospívajících s neznámými lidmi on-line a off-line (%)

Hrozby internetu

Používání internetu má kromě nesporných výhod také své stinné stránky. Příliš mnoho času na internetu může například rozhodit biorytmus nebo vyvolávat nespavost. Pětina dětí a mladistvých uvedla, že se pokoušeli omezit čas strávený na internetu, ale marně. Být on-line je naprostou součástí života dnešního člověka, a to někdy i přesto, že to jedince vlastně ani nebaví. S tím se ztotožňuje rovněž pětina (22 %) dětí a mladistvých. Celkem 13 % jich dále přiznalo, že měli nepříjemný pocit, když nemohli být připojeni na internet.
Další velkou hrozbu představují rizika spojená se zneužitím dat a komunikací s cizími lidmi v anonymním prostoru internetu. Stejně tak rizika navštěvování stránek s nevhodným internetovým obsahem. Třetina (36 %) dětí a dospívajících v posledním roce zažila negativní zkušenost na internetu, která je obtěžovala či rozrušila. Mezi 15–17letými to byl již každý druhý. Téměř polovina dětí ve věku 9–17 let přes internet komunikovala s osobou, kterou znaly pouze z internetu. Ve věkové skupině 15–17 let to byly tři čtvrtiny, přičemž 46 % z nich se s takovým člověkem setkalo i osobně. Nicméně pořád je potřeba mít na paměti, že v prostředí internetu musí být člověk obezřetný, a ne příliš důvěřivý. Ze šetření vyplynulo, že 88 % dospívajících ve věku 9–17 let ví, které informace by se neměly sdílet na internetu, a 75 % si umí změnit nastavení soukromí.

Dva typy Šetření: Evropské unie a české republiky

Šetření Evropské unie Kids Online proběhlo v rámci mezinárodního projektu, který se dlouhodobě zaměřuje na zkoumání aktivit na internetu a možná rizika spojená s používáním internetu a komunikačních technologií u evropských dětí a dospívajících. Dalším zdrojem údajů o studentech ve věku 16 a více let je šetření Českého statistického úřadu Využívání informačních a komunikačních technologií mezi jednotlivci. Z výsledků šetření v roce 2018 mimo jiné vyplynulo, že čeští studenti používají sociální sítě pro soukromé účely nejvíce (98 % z nich) z celé Evropské unie. Průměr EU činil o 10 % méně.

Více ZDE a ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie