Jak změnil internet společnost v ČR?

Před třiceti lety přišel Brit Timothy Berners-Lee s prvním návrhem distribuovaného hypertextového systému. Z něj se vyvinul World Wide Web. Jak nová technologie a internet změní společnost, si tehdy asi nikdo neuměl představit.

Martin Mana

Martin Mana
ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ

Podle mého názoru internet – stejně jako celá řada předcházejících revolučních vynálezů – zatím sám o sobě nijak zásadně nedokázal změnit samotnou podstatu člověka. Přesto během několika málo let pronikl do běžného života téměř každého z nás a přinesl revoluční změny zejména ve způsobu vzájemné komunikace, získávání informací a možnostech sebeprezentace. V současnosti jsme svědky i výrazných změn ve způsobu jeho využívání. Především mladší generace je prostřednictvím mobilního telefonu k internetu připojena téměř nepřetržitě a menší či větší část své existence žije on-line prostřednictvím sociál­ních sítí. Abychom však opravdu zjistili, jak internet změnil naši společnost a kdo a jak moc je na něm závislý, musel by ho někdo na delší dobu vypnout.

 

Jaromír Novák

Jaromír Novák
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Česká společnost následovala celosvětový trend a přepnula se do režimu on-line. Většina uživatelů vyžaduje připojení všude, všeho a vždy. Tento diktát toho hodně změnil. Například to, kdy a odkud pracujeme, nebo způsob našeho odpočinku a zábavy. Den má stále 24 hodin, ale internetové platformy z něj ukrajují stále větší díl. Specifickým prostředím jsou pak sociální sítě, které v nás dokážou probouzet to lepší – různé nadační kampaně, ale bohužel i to nejhorší z patologické sedliny společnosti – nenávistné kampaně akcelerované pseudopocitem anonymity.

 

Oldřich Dědek

Oldřich Dědek
člen bankovní rady ČNB

Na internet se hodí parafráze jedné moudrosti, že to je dobrý sluha, ale zlý pán. Dobrým sluhou je, když mám v diáři bez gumování přehledně zobrazeny všechny plánované akce, když si jedním kliknutím zpřístupním ak­tuální zprávy, když vyřizuji e-mailovou korespondenci či když o bezúplatnou pomoc požádám Google trans­lator. Internet se však může projevovat i jako zlý pán. Je nabitý informacemi, které nemusejí být vždy seriózní, jak o tom svědčí zdomácnělý výraz fake news. Často nás okrádá o drahocenný čas a umožňuje se skrývat za pohodlnější neosobní komunikaci, nemluvě navíc o rizicích vykrádání osobního soukromí a bohatství. Zkrátka umět internet ovládnout je výhrou, internet ale nesmí ovládnout nás.

 

Josef  Vlášek

Josef  Vlášek
sekce produkčních statistik ČSÚ

Do příběhu člověka vstoupila nedávno další „technická“ pomůcka – internet. Člověka jako takového nemění, avšak podílí se na změnách podmínek, ve kterých bude jeho příběh pokračovat. Ve statistice internet výrazně zasahuje do sběru, zpracování a publikování výsledků statistických zjišťování. Napomáhá vyššímu využití administrativních dat. Éra papírových formulářů a přímých osobních kontaktů pomalu končí, což je v případě formulářů dobře, v případě přímých osobních kontaktů špatně. Zatím můžeme průběžně posuzovat, jak internet působí na změny ve společnosti. Na hodnocení, jak změnil společnost, je zatím brzo.

 

Dušan Drbohlav

Dušan Drbohlav
sociální geograf z Přírodovědecké fakulty UK

Internet výrazně zasáhl do stylu života jedince, rodin, soukromých firem, státních institucí. Jako každá výrazná změna má své pozitivní i negativní stránky. Internet, včetně e-mailu a různých typů sociálních sítí, umožnil jak okamžitý zisk různorodých informací o čemkoliv a o komkoliv (a tím okamžitou orientaci i v mnoha teoretických problémech, ale i řešení praktických věcí), tak výrazně zrychlil do té doby velmi těžkopádnou komunikaci na jakoukoliv vzdálenost. Problémem je zejména zneužitelnost internetu pro propagandu zla. Jeho nadužívání pak může znamenat doslova devastaci duše, ale i těla uživatele i celé společnosti.