Zvýšil se zájem o zimní pobyty ve Slovinsku

Přestože zájem domácích turistů strávit zimní dovolenou ve slovinských ubytovacích zařízeních poklesl, cizinci si v nich naopak své pobyty prodlužují.

V lednu letošního roku bylo slovinským statistickým úřadem evidováno 270 tis. turistů, kteří v ubytovacích zařízeních strávili
783 tis. nocí. Domácích turistů bylo 91 tis., což bylo o 9 % méně než ve stejném období předcházejícího roku. Ti strávili mimo svůj domov celkem 274 tis. nocí. Zájem o zimní pobyty ve Slovinsku se ze strany cizinců meziročně zvýšil, resp. počet cizinců se meziročně nezměnil, když jich stejně jako v roce 2018 přijelo 179 tis., ale prodloužila se délka jejich pobytu. Ve slovinských horách strávili
509 tis. nocí, tj. o 6 % více než v lednu 2018.
Slovinsko nejčastěji navštěvují Chorvaté, na něž dlouhodobě připadá zhruba čtvrtina přenocování cizinců, za nimi následují Italové (18 %), s velkým odstupem pak Rakušané (8 %) a Srbové (6 %). Určitým překvapením může být fakt, že největší počet přenocování se neuskutečnil na horách, ale v lázních (32 % všech přenocování, tj. o 1 p. b. více než na horách). Dalších 12 % přenocování připadlo na hlavní město Lublaň. Ani přímořské slovinské oblasti nejsou v zimě zcela prázdné. Z celkového počtu nocí strávených turisty v ubytovacích zařízeních v nich návštěvníci pobyli v průměru každou 12. noc. Více ZDE.