Jak změnil internet společnost v ČR?

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Před třiceti lety přišel Brit Timothy Berners-Lee s prvním návrhem distribuovaného hypertextového systému. Z něj se vyvinul World Wide Web. Jak nová technologie a internet změní společnost, si tehdy asi nikdo neuměl představit.

Martin Mana

Martin Mana
ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ

Podle mého názoru internet – stejně jako celá řada předcházejících revolučních vynálezů – zatím sám o sobě nijak zásadně nedokázal změnit samotnou podstatu člověka. Přesto během několika málo let pronikl do běžného života téměř každého z nás a přinesl revoluční změny zejména ve způsobu vzájemné komunikace, získávání informací a možnostech sebeprezentace. V současnosti jsme svědky i výrazných změn ve způsobu jeho využívání. Především mladší generace je prostřednictvím mobilního telefonu k internetu připojena téměř nepřetržitě a menší či větší část své existence žije on-line prostřednictvím sociál­ních sítí. Abychom však opravdu zjistili, jak internet změnil naši společnost a kdo a jak moc je na něm závislý, musel by ho někdo na delší dobu vypnout.

 

Jaromír Novák

Jaromír Novák
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Česká společnost následovala celosvětový trend a přepnula se do režimu on-line. Většina uživatelů vyžaduje připojení všude, všeho a vždy. Tento diktát toho hodně změnil. Například to, kdy a odkud pracujeme, nebo způsob našeho odpočinku a zábavy. Den má stále 24 hodin, ale internetové platformy z něj ukrajují stále větší díl. Specifickým prostředím jsou pak sociální sítě, které v nás dokážou probouzet to lepší – různé nadační kampaně, ale bohužel i to nejhorší z patologické sedliny společnosti – nenávistné kampaně akcelerované pseudopocitem anonymity.

 

Oldřich Dědek

Oldřich Dědek
člen bankovní rady ČNB

Na internet se hodí parafráze jedné moudrosti, že to je dobrý sluha, ale zlý pán. Dobrým sluhou je, když mám v diáři bez gumování přehledně zobrazeny všechny plánované akce, když si jedním kliknutím zpřístupním ak­tuální zprávy, když vyřizuji e-mailovou korespondenci či když o bezúplatnou pomoc požádám Google trans­lator. Internet se však může projevovat i jako zlý pán. Je nabitý informacemi, které nemusejí být vždy seriózní, jak o tom svědčí zdomácnělý výraz fake news. Často nás okrádá o drahocenný čas a umožňuje se skrývat za pohodlnější neosobní komunikaci, nemluvě navíc o rizicích vykrádání osobního soukromí a bohatství. Zkrátka umět internet ovládnout je výhrou, internet ale nesmí ovládnout nás.

 

Josef  Vlášek

Josef  Vlášek
sekce produkčních statistik ČSÚ

Do příběhu člověka vstoupila nedávno další „technická“ pomůcka – internet. Člověka jako takového nemění, avšak podílí se na změnách podmínek, ve kterých bude jeho příběh pokračovat. Ve statistice internet výrazně zasahuje do sběru, zpracování a publikování výsledků statistických zjišťování. Napomáhá vyššímu využití administrativních dat. Éra papírových formulářů a přímých osobních kontaktů pomalu končí, což je v případě formulářů dobře, v případě přímých osobních kontaktů špatně. Zatím můžeme průběžně posuzovat, jak internet působí na změny ve společnosti. Na hodnocení, jak změnil společnost, je zatím brzo.

 

Dušan Drbohlav

Dušan Drbohlav
sociální geograf z Přírodovědecké fakulty UK

Internet výrazně zasáhl do stylu života jedince, rodin, soukromých firem, státních institucí. Jako každá výrazná změna má své pozitivní i negativní stránky. Internet, včetně e-mailu a různých typů sociálních sítí, umožnil jak okamžitý zisk různorodých informací o čemkoliv a o komkoliv (a tím okamžitou orientaci i v mnoha teoretických problémech, ale i řešení praktických věcí), tak výrazně zrychlil do té doby velmi těžkopádnou komunikaci na jakoukoliv vzdálenost. Problémem je zejména zneužitelnost internetu pro propagandu zla. Jeho nadužívání pak může znamenat doslova devastaci duše, ale i těla uživatele i celé společnosti.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Život bez mobilů si na zemi už nikdo neumí představit

ilustrativní fotka

Přes pět miliard lidí na světě užívá mobilní telefon, z nich pak více než polovina smartphone. Podíl majitelů chytrých telefonů je vyšší v ekonomicky vyspělých regionech. Tři ze čtyř vlastníků mobilu používají přístroj s dotykovou obrazovkou. V méně rozvinutých zemích je to necelá polovina.

České děti se chodí na internet bavit

ilustrativní fotka

Třetina dětí a mladistvých tráví na internetu nejméně čtyři hodiny denně. Nejčastěji sledují videa, komunikují s ostatními přes internet, poslouchají hudbu nebo navštěvují sociální sítě. Data o chování dětí na internetu a vnímání rizik souvisejících s jeho používáním pocházejí ze šetření EU Kids Online, které v Česku provedla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Síť ovládl mobilní internet

ilustrativní fotka

Ještě na přelomu 20. a 21. století byly možnosti mobilního připojení k internetu v České republice značně omezené, připojení bylo velmi pomalé a drahé. Značný skok v kvalitě připojení přinesly až vysokorychlostní mobilní sítě třetí generace.

Na sociálních sítích je už každý druhý

Ilustrační obrázek

Zatímco před deseti lety využívalo v Česku sociální sítě pouze 5 % osob, v současnosti je tento podíl desetkrát větší. Na některé z nich je přihlášen každý druhý Čech starší 16 let.
Firmy tak mají k dispozici nástroj, jak snadno získat názory na své produkty, případně najít nové zaměstnance.

On-line hlavně oblečení

ilustrativní fotka

V roce 2018 nakupoval na internetu každý druhý Čech starší 16 let, nejvíce oblečení či obuv. Během tří měsíců utratil v e-shopech za zboží většinou 2 500 až 10 000 Kč. Oproti ostatním Evropanům ale na síti nakupoval méně často.

Internet používáme už 27 let

ilustrativní fotka internet

Letos v únoru uplynulo 27 let od doby, kdy se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického oficiálně připojila k internetu také Česká a Slovenská Federativní Republika. Podmínkou spojení s globální celosvětovou sítí bylo její výhradně akademické využití.

Sčítání 2021 – méně otázek, úsporněji, on-line

Tapeta_náhled

Sčítání lidu 2021 bude uživatelsky přívětivější a většina obyvatel se sečte on-line. Aktuálně ČSÚ připravuje podklady pro terénní přípravu sčítání formou sběru údajů o území. Začátkem března statistici odeslali návrh zákona o sčítání lidu do meziresortního připomínkového řízení.

Děti milují mobily, ale zvládnou i praktické dovednosti

Logo_Minisčítání

Nejoblíbenější věcí mezi dětmi je mobilní telefon. Desetina z nich tráví na internetu více než pět hodin denně, přesto jich prý polovina zvládne sama rozdělat oheň či zatlouct hřebík
a třetina umí přebalit miminko. Vyplývá to z výsledků projektu ČSÚ Minisčítání 2018.

Více než milion Čechů nakupuje v zahraničních e-shopech

ilustrativní fotka

Letos on-line nakoupilo 54 % obyvatel ČR starších 16 let, tj. více než 4,7 mil. osob. Nejčastěji nakupovali od prodejců z ČR. V posledních letech ale přibývá nákupů od prodejců ze zahraničí.

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.