Maloobchodní tržby rostly již pátým rokem

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2018 tržby v maloobchodě mírně zpomalily. Meziroční růst činil 4,8 %. Předcházející tři roky tržby rostly o více než pět procent ročně.

Neočištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) se v roce 2018 meziročně reálně zvýšily o 4,8 %. Navázaly tak na příznivý vývoj maloobchodních tržeb předcházejících čtyř let. Tržby rostly ve všech měsících roku 2018. Nejvyšší meziroční růst tržeb byl vykázán v lednu (o 8,2 %), naopak nejnižší růst (o 1,5 %) v září.
Vývoj v prvních třech čtvrtletích roku naznačoval zpomalování tempa meziročního růstu maloobchodních tržeb, a to z 6,0 % v 1. čtvrtletí až na 3,8 % ve 3. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí se prodej oživil a meziroční růst tržeb dosáhl 5,1 %. I když tempo růstu maloobchodních tržeb oproti roku 2017 mírně polevilo u potravin, nepotravinářského zboží i pohonných hmot, celkově zůstalo i nadále poměrně vysoké. Maloobchodu se dařilo, nejlépe pak prodejcům nepotravinářského zboží.
Téměř polovinu tržeb celého maloobchodu tvoří tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot). Prodejny s nepotravinářským zbožím v roce 2018 vykázaly meziroční přírůstek tržeb ve stálých cenách 7,3 %. Nejvyšší, téměř pětinový růst (19,8 %) zaznamenaly tržby za zboží prodávané přes internet nebo zásilkovou službu. Internetové a zásilkové prodeje jsou dlouhodobě nejrychleji rostoucí položkou maloobchodu. Od počátku sledování (rok 2001) si stabilně (kromě roků 2009 a 2012) drží dvojciferný meziroční nárůst tržeb. Prodej přes internet se stal již běžnou součástí nákupních zvyklostí. Spotřebitelé využívají výhod internetového a zásilkového prodeje a nakupují přes internet nejenom zboží dlouhodobé, ale i běžné spotřeby a potraviny. Klasické kamenné obchody si zase doplňkově zakládají svoje e-shopy.

Index maloobchodních tržeb v zemích*) EU28, 2018
(meziroční index, stálé ceny očištěné od vlivu počtu pracovních dní, %)

Index maloobchodních tržeb v zemích*) EU28, 2018 (meziroční index, stálé ceny očištěné od vlivu počtu pracovních dní, %)

V nepotravinářském sortimentu se nejvíce dařilo prodeji ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením. Tržby v tomto sortimentu se v roce 2018 zvýšily reálně meziročně o 11,0 %. Přestože u tohoto zboží dochází dlouhodobě ke snižování cen, obchodníci zaznamenali nominálně o 1,9 % vyšší tržby než v roce 2017. Více než 5% meziročního růstu tržeb ve stálých cenách dosáhli také prodejci výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost a oděvů a obuvi. Tržby rostly také v prodejnách s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 3,6 %).
Prodej pohonných hmot v roce 2018 vzrostl reálně meziročně o 4,1 %. Porovnáme-li meziroční vývoj v běžných cenách, utržili obchodníci nominálně o 10,9 % vyšší tržby než v roce 2017. Ceny pohonných hmot v prvních třech měsících roku 2018 klesaly, naopak v ostatních měsících roku rostly.
Tržby za potraviny za celý rok 2018 meziročně vzrostly ve stálých cenách o 1,9 %. V běžných cenách se zvýšily o 3,4 % vlivem růstu cen potravin. Převážná část tržeb se realizuje v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin, kde se tržby meziročně
reál­ně zvýšily o 2,1 %. Naopak nižší tržby zaznamenaly specializované prodejny potravin (o 0,4 %).
Za rok 2018 z celkových tržeb maloobchodních řetězců s 1 000 a více zaměstnanci, zařazených do nespecializovaných prodejen s převahou potravin, tvořily tržby za potraviny 81,3 %, za nepotravinářské zboží 16,3 % a za vlastní výrobky a služby 2,4 %. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které patří do sortimentu potravin, se na celkových tržbách řetězců podílely 9,7 %, resp. 1,6 %.

Česko se drží nad průměrem Evropské unie

V roce 2018 meziročně vzrostly maloobchodní tržby očištěné od kalendářních vlivů v České republice o 4,8 %, v celé EU28 se zvýšily o 2,0 %. Již šestým rokem v řadě bylo v ČR zaznamenáno vyšší tempo růstu tržeb než v Evropské unii. V ČR tržby rostly šestým nejvyšším tempem, vyšší růst vykázalo Irsko (o 6,7 %), Litva (o 6,6 %), Polsko (o 6,2 %), Maďarsko (o 6,1 %) a Rumunsko (o 5,5 %). Pokles byl zaznamenán pouze na Maltě (o 0,2 %), v Itálii (o 0,4 %) a v Belgii (o 0,6 %). V ostatních zemích se tržby zvýšily (zatím nejsou k dispozici údaje za Řecko, Chorvatsko, Kypr a Nizozemsko). Ze sousedních států se kromě zmíněného Polska a Maďarska tržby meziročně zvýšily také na Slovensku (o 3,6 %), v Německu (o 1,0 %) a v Rakousku (o 0,5 %).

Autor: , oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

I přes zpomalení se maloobchodu dařilo

ilustrativní fotka

Vývoj maloobchodu zvolnil. Maloobchodní tržby za první tři čtvrtletí roku 2018 vzrostly reálně meziročně o 4,6 %. Předcházející tři roky tržby překračovaly 5% hranici meziročního růstu.

Scanner data dávají úplnější obraz o pohybech cen

ilustrativní fotka

Změna ve způsobu získávání dat pro statistiku cen zavedením sběru tzv. scanner dat vyvolala řadu reakcí, popravdě převážně negativních a plných obav. Česká republika v tomto směru nevybočuje z celosvětového trendu, a to jak samotným využíváním dat z pokladních systémů pro statistiku, tak v reakcích veřejnosti na tuto změnu. Přitom efektivní sběr a úplnější obraz o cenových pohybech byl již aplikován v řadě zemí.

Bez administrativních zdrojů dat už statistiku dělat nejde

ilustrativní obrázek

V roce 2019 se uskuteční 91 statistických zjišťování. ČSÚ dále využije více než sto administrativních zdrojů dat. Omezování vlastního výkaznictví zvyšuje závislost ČSÚ na dostupnosti a kvalitě administrativních zdrojů, což vyžaduje rozvoj a upevnění partnerských vztahů s poskytovateli příslušných dat.

Jak vnímáte prospěšnost scanner dat ve statistice?

ilustrativní fotka

Pokladní systémy obchodních řetězců evidují podrobné údaje nejenom o tržbách, ale také o prodaném zboží. Díky nim dokážou obchodníci plánovat budoucí skladbu sortimentu. Údaje je však možné využít i jinak – například při měření spotřebitelské inflace.

Maloobchodu se vloni dařilo

Ilustrační foto

Maloobchodní tržby již třetím rokem v řadě rostly více než pětiprocentním tempem. Z hlediska dynamiky růstu byl rok 2017 třetím nejlepším od roku 2008.

Maloobchodní tržby rostly v ČR rychleji než v EU

ilustrativní foto

Maloobchodu se i nadále dařilo. Vyšší růst maloobchodních tržeb pokračoval i v prvních devíti měsících roku 2017.

V maloobchodě nejvíce vzrostl prodej přes internet

ilustrační fotografie

Maloobchodní tržby již druhým rokem v řadě překročily 5% hranici meziročního růstu. Tentokrát vzrostly o 5,6 %.