Otevřenost trhů se projevuje i na cenovém vývoji

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ceny výrobců v Evropské unii měly loni poměrně solidní růst. Vývoj v jednotlivých zemích EU většinou podléhal společným trendům.

Kromě nejznámějšího indexu spotřebitelských cen sleduje cenová statistika i specifičtější indexy. Jedním z nich jsou ceny průmyslových výrobců. Index zachycuje vývoj cen, za které průmysloví výrobci prodávají své produkty. Index průmyslových výrobců v EU se za rok 2018 zvýšil o 3,6 %. To je stejný přírůstek jako v předcházejícím roce. Oproti období 2013 až 2016 jde o změnu, tehdy výrobci čelili poklesu cen, který byl rozprostřen napříč odvětvími. Globální propad cen ropy i dalších surovin se totiž promítl do celé ekonomiky.
V loňském roce se globálně projevoval nárůst cen ropy i zemního plynu. Silným tempem tak rostly v Unii ceny těžby a dobývání (+14,6 %). Ceny ve zpracovatelském průmyslu vzrostly o 2,8 %, promítlo se do nich zvýšení cen koksu a rafinovaných ropných výrobků. Během celého roku zrychlovala meziroční dynamika cen elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu. Za celý rok vzrostly ceny v této sekci o 6,8 %. V tomto případě se jednalo o kombinaci více faktorů. Tím nejvýznamnějším bylo patrně výrazné zvýšení cen emisních povolenek, což se projevilo i na cenách elektřiny vyráběné z uhlí.
Právě faktory společné celému evropskému trhu vedly ke zrychlení růstu cen výrobců napříč jednotlivými státy Unie. Výrazný nárůst cen v sekci elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch byl příčinou růstu cen výrobců hlavně v Estonsku a Belgii (shodně o 7,1 %). V Belgii se přidalo i silné navýšení cen ve zpracovatelském průmyslu. V Dánsku narostly ceny výrobců o 6,4 %. Zde byl významný přírůstek cen těžby a dobývání. Ceny výrobců loni poklesly pouze v Irsku (–1,9 %, propadly se zde ceny v těžbě a dobývání). Slabého růstu loni dosáhly ceny výrobců v Lucembursku (0,6 %) a na Maltě (0,9 %). U obou zemí v kontrastu s evropským trendem stagnovaly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu.

Index cen průmyslových výrobců, 2018 (meziroční růst, %)

Index cen průmyslových výrobců, 2018 (meziroční růst, %)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Cena mléka padá dolů

ilustrativní fotka

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Ilustrační foto

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?

Cenová hladina rostla průměrně o 1,1 % ročně

ilustrativní fotka

V roce 2012 po dvouletém poklesu cenová hladina opět poskočila směrem vzhůru. Přispěl k tomu cenový vývoj ve většině oblastí ekonomiky. Dokazují to i cenové indexy, které jej charakterizují.