Sčítání 2021 – méně otázek, úsporněji, on-line

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Sčítání lidu 2021 bude uživatelsky přívětivější a většina obyvatel se sečte on-line. Aktuálně ČSÚ připravuje podklady pro terénní přípravu sčítání formou sběru údajů o území. Začátkem března statistici odeslali návrh zákona o sčítání lidu do meziresortního připomínkového řízení.

Unikátní data pro všechny

Přestože se příští sčítání lidu uskuteční až za dva roky, Český statistický úřad se na tento významný celonárodní projekt připravuje již několik let. Výstupem sčítání lidu, která se u nás konají každých 10 let, jsou jedinečná data za celou populaci, která nedokáže poskytnout žádné jiné zjišťování či šetření. Jejich využití má přitom pro obce, stát, firmy i občany značný význam.
„Výstupy ze sčítání výrazně pomáhají například v oblasti regionálního plánování pro správné nastavení veřejné dopravy. Informace o bytovém fondu zase aktivně využívají hasiči a ostatní složky integrovaného záchranného systému. Další výstupy pak umožňují jednodušší a efektivnější plánování výstavby školek, škol či domovů pro seniory,“ upozorňuje na některé přínosy sčítání Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Logo_scitani2021

Využití všech již dostupných údajů

V porovnání se sčítáním z roku 2011 bude sčítání v roce 2021 výrazně odlišné. „Sčítání bude jednodušší, uživatelsky přívětivější a efektivnější. Občané se budou moci sečíst on-line prostřednictvím počítače či mobilu bez nutnosti jakékoli další komunikace s úředníky. Počet otázek bude pak o polovinu nižší než před deseti lety,“ říká Marek Rojíček. Při sčítání budou díky aktivní spolupráci ČSÚ s ministerstvy a dalšími úřady v maximální možné míře využity již existující údaje v databázích státní správy. Sníží se tak administrativní zátěž kladená na obyvatele a samotné vyplnění elektronických formulářů zabere podstatně méně času. Listinné formuláře by měly být využity až následně pouze u toho, kdo se sčítání přes internet nezúčastní.

Sčítání bude o 22 % levnější

Návrh zákona o sčítání lidu je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, návrh věcného záměru schválila vláda ČR v červnu minulého roku. Český statistický úřad se v současné době zaměřuje zejména na územní přípravu samotného sčítání a intenzivně komunikuje s představiteli měst a obcí. Oproti roku 2011 bude projekt reálně až o 22 % levnější a vyžádá si zapojení menšího počtu zaměstnanců. Díky on-line sčítání a využití administrativních zdrojů dat dojde ke značné úspoře papíru i k rychlejšímu zpracování výsledků. Unikátní výsledná data budou poskytována zdarma a každému, rozšíří se jejich nabídka v otevřených formátech a bude možné sestavovat vlastní datové tabulky a mapové výstupy dle aktuálních potřeb uživatelů. Zároveň však výsledky sčítání podléhají nejpřísnější ochraně a při celém sčítání bude kladen důraz na bezpečnost a ochranu dat.

Autor: , tiskový mluvčí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Snižování administrativní zátěže je tématem celé statistické komunity

Marek Rojíček_náhled

Marek Rojíček je předsedou Českého statistického úřadu již rok. Funkce se ujal s cílem zmodernizovat Úřad, snížit rozsah statistického výkaznictví a zvýšit povědomí o práci statistiků.

České děti se chodí na internet bavit

ilustrativní fotka

Třetina dětí a mladistvých tráví na internetu nejméně čtyři hodiny denně. Nejčastěji sledují videa, komunikují s ostatními přes internet, poslouchají hudbu nebo navštěvují sociální sítě. Data o chování dětí na internetu a vnímání rizik souvisejících s jeho používáním pocházejí ze šetření EU Kids Online, které v Česku provedla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Jak změnil internet společnost v ČR?

ilustrativní fotka

Před třiceti lety přišel Brit Timothy Berners-Lee s prvním návrhem distribuovaného hypertextového systému. Z něj se vyvinul World Wide Web. Jak nová technologie a internet změní společnost, si tehdy asi nikdo neuměl představit.

Na sociálních sítích je už každý druhý

Ilustrační obrázek

Zatímco před deseti lety využívalo v Česku sociální sítě pouze 5 % osob, v současnosti je tento podíl desetkrát větší. Na některé z nich je přihlášen každý druhý Čech starší 16 let.
Firmy tak mají k dispozici nástroj, jak snadno získat názory na své produkty, případně najít nové zaměstnance.

Hledá se logo pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021

ilustrativní fotka

Ve spolupráci s Unií grafického designu vypsal ČSÚ 15. října veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Příští sčítání bude provázet mnoho novinek

ilustrativní fotka

Tři roky zbývají do dalšího sčítání lidu, domů a bytů. ČSÚ stojí před nejtěžší statistickou úlohou – sečíst všechny obyvatele republiky a zjistit další údaje. Ty budou sloužit jako nenahraditelný podklad pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury domácností nebo osídlení.

Sčítání chceme udělat co nejkomfortnější

Mgr. Robert-Šanda_náhled

Zapojit se do sčítání v roce 2021 bude mnohem jednodušší. Kromě toho, že si občané budou moci vybrat, jakou formou budou vyplňovat sčítací formuláře, nebudou o sobě muset uvádět citlivé údaje. „Například nebudeme nic zjišťovat o příjmech, majetku nebo zdravotním stavu,“ vysvětluje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Proč je sčítání důležité, se dozvíte v rozhovoru.