Tipy pro Vás

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Australský statistický úřad. ŠÚ SR: Slovenská statistika a demografie. Eurostat: Míra zaměstnanosti žen je nižší než mužů. Infografika: Oslaďte si život. Eurostat: Kde v Unii se pěstuje nejvíce ovoce.

Australský statistický úřad

Instagramový profil australského statistického úřadu přináší, jak je
pro tuto platformu typické, množství jednoduchých infografik.

Data australského statistického úřadu se představují v neobvyklé podobě. Ti, kteří tento profil sledují, se například dozvědí, že učitelé se častěji než jiné profese zapojují do dobrovolnických projektů. Nebo že rakovina je příčinou dvou pětin předčasných úmrtí. Více ZDE.

ŠÚ SR:
Slovenská statistika a demografie

Jediný slovenský recenzovaný vědecký časopis se zaměřením na prezentaci moderních statistických a demografických metod a postupů.

Zveřejňuje analytické články, prognózy, názory, diskusní příspěvky, recenze, rozhovory, informace a oznámení z různých oblastí statistiky (národní účty, produkční statistiky, sociální statistiky, statistika životního prostředí apod.) a demografie (demografická statistika, teoreticko-metodologická východiska demografie, historická demografie apod.), včetně sčítání lidu, domů a bytů coby neodmyslitelné části demografické statistiky. Více ZDE.

Eurostat:
Míra zaměstnanosti žen je nižší než mužů

V roce 2017 byla míra zaměstnanosti žen ve věku 20–64 let o 11,5 p. b. nižší než zaměstnanost mužů, a to ve všech zemích Evropské unie.

Nejméně se lišila zaměstnanost žen a mužů v Litvě (o 1,0 p. b.). Ve Finsku činil rozdíl zaměstnanosti mezi oběma pohlavími 3,5 p. b., ve Švédsku 4,0 p. b. a v Lotyšsku 4,3 p. b. Na Maltě byla míra zaměstnanosti žen nižší o 24,1 p. b., následovaly další jihoevropské státy: Itálie (19,8 p. b.) a Řecko (19,7 p. b.). Více ZDE.

Infografika:
Oslaďte si život

V roce 2017 se v Polsku vyprodukovalo 2,21 mil. tun cukru.

Průměrný obyvatel Polska zkonzumoval v roce 2017 o 2,3 kg cukru více než v roce předcházejícím. I přes tento nárůst spotřeba zůstala o 0,5 kg pod hranicí 45 kg. Doplňkovou informaci pak představuje počet diabetologů a také počet zemřelých na diabetes. Více ZDE.

Eurostat:
Kde v Unii se pěstuje nejvíce ovoce

Hrušky se nejvíce pěstují v Itálii, jablka v Polsku, Španělsko vládne citrusům, broskvím a meruňkám.

Dvě třetiny rozlohy, na níž se v zemích EU pěstuje ovoce, se nacházejí ve Španělsku, Itálii a v Polsku. Ovocné stromy se v Evropské unii pěstují na 1,3 mil. ha, z toho více než třetinu (473,5 tis. ha) zabírají jabloně, pětina (255,5 tis. ha) náleží pomerančovníkům a zhruba sedmina (190 tis. ha) patří broskvovým sadům. Španělsko je největším producentem ovoce, pochází z něj většina v Unii pěstovaných citrusů, broskví a meruněk, jablkům vládne Polsko, hrušky pocházejí nejčastěji z Itálie. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tipy pro vás

Italský statistický úřad Instagramový účet italského statistického úřadu není tak úplně typickým instagramovým účtem. Ano, pochopitelně i tady jsou v hlavní roli obrázky, ale dá se říci, že Italové jdou svou cestou. V případě Italů se často jedná o koláž složenou z různých fotografií. To,

Tipy pro Vás

Australský statistický úřad. Krajiny Vyšehradskej skupiny: Vybrané indikátory udržateľného rozvoja Agendy 2030. Statcan: Kam si v Kanadě zajít na něco na zub. Singstat: Co je to Giniho koeficient. Istat: Jaké jsou italské děti? Čemu se věnují a co je baví?

Tipy pro Vás

FAO

Organizace pro výživu a zemědělství. Eurostat: Evropská unie detailnějším pohledem. Eurostat: Nejvíce zboží se do EU v roce 2018 dovezlo z Číny. FAO: Klima se mění a spolu s ním i zemědělství a potraviny. Eurostat: Vládní výdaje na sociální ochranu se v EU zvyšují.

Tipy pro Vás

Tipy pro Vás 01/2019

Statistický úřad Španělska. Statistics Norway: Nejoblíbenějšími jmény v Norsku zůstávají Emma a Lukas. FAO: Rekordní výlov tresky pestré. WHO: Neviditelný zabiják. ISTAT: Cizinci v Itálii.

Tipy pro Vás

Každý rok se předčasně narodí 30 mil. dětí

Dánský statistický úřad. ČSÚ: Malý lexikon obcí České republiky 2018. OSN: Statistická ročenka celého světa. WHO: Každý rok se předčasně narodí 30 mil. dětí. Eurostat: Novoroční přípitek sektem ze zemí mimo EU? Jen výjimečně.

Tipy pro Vás

Tipy pro Vás

Kanadský statistický úřad. Elstat: Mořské plody a ryby v řeckých sítích. CSB Latvija: Obyvatel Lotyšska dále ubývá. Eurostat: Jak se žije v Unii. Destatis: Statistická ročenka Německa.

Tipy pro Vás

Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni Německo

Polský statistický úřad. Zemědělství se bez vody neobejde. Plnění cílů trvale udržitelného rozvoje. Jak žijí mladí obyvatelé EU? Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni Německo.

Tipy pro Vás

Irský statistický úřad. Statistika pracovních nehod v Řecku. Evropská ekonomika od začátku tisíciletí. Jak se počítá inflace. Znáte vývoj ekonomiky v zemích EU?

Tipy pro Vás

ilustrativní fotka

Maďarský statistický úřad. CBS: Pivovarnictví očima nizozemského statistického úřadu. ILO: Děti nemocných HIV musejí pracovat. Statistics Iceland: Island v číslech. OSN: Světový den životního prostředí.

Tipy pro Vás

Malajsijský statistický úřad. WHO: Klimatické změny. A bude hůř. FAO: Když je vody nedostatek. Eurostat: Letadla přistávají nebo startují každé čtyři sekundy. Eurostat: Průměrný život v číslech

Tipy pro Vás

Novozélandský statistický úřad. Eurostat: Kdo nejčastěji dostává občanství států EU? Česká statistická společnost – Informační bulletin. WHO: Kojte, je to důležité. PP Agency s.r.o. Doing Business in the Czech Republic.

Tipy pro Vás

Twitter: Mariana Kotzeva. Infografika: WHO: Každý porod je jedinečný. ILO: Co je to „zelená práce“? Eurostat: Kdo a jak často využívá služeb profesionálních poskytovatelů péče. Kniha: Eurostat: Ekonomická analýza zemí EU a eurozóny.

Tipy pro Vás

Twitter: U. S. Census Bureau. Infografika: Eurostat: Vyrobeného mléka vypijeme jen 11 %. Eurostat: Zdraví a pocit duševní pohody. Kniha: ŠÚ SR: Slovenská republika v číslach 2017. WHO: Životní prostor pro stárnoucí společnost. Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2017.

Tipy pro Vás

Twitter: Destatis: @destatis_news. Infografika: FAO: Plýtvání potravinami. WHO: stárnutí. Kniha: Eurostat: Energie. Aplikace: Český rozhlas: Kde přibývá turistů a kam přestávají jezdit?

Tipy pro Vás

ilustrativní obrázek

David Taylor: Anglický jazyk očima statistika. Eurostat: Co dělají Francouzi, když prší? Eurostat: Koncert, divadlo, festival nebo třeba balet? CSO: Sčítání lidu v Irsku. Singstat: Sňatky a rozvody v Singapuru. Statistics Portugal: Data o Portugalsku od roku 1990.

Tipy pro Vás

ilustrativní obrázek

OECD: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. ISTAT: Jak „italské“ jsou italské domácnosti. OSN: Světová populace od roku 1950. Eurostat: Kolik času a čím trávíme na webu? ILO: Situace žen na celosvětovém trhu práce .

Tipy pro Vás

Tipy_pro_Vás_náhled

UNICEF: Dětský fond OSN. Eurostat: Jak se proměňuje statistický systém v EU? Eurostat: Rodina v Evropské unii. Světová banka: Atlas cílů udržitelného rozvoje 2017. OECD: Indikátory zeleného růstu.

Tipy pro Vás

Facebook: FAO. Infografika: FAO: Luštěniny jsou nepostradatelné. Eurostat: Zahraniční obchod zemí EU. Kniha: Ekonomika arktických oblastí. ŠÚ SR: Statistická ročenka regionů Slovenska 2016. Webové stránky: ECB: Uživatelé statistik dostali nový web.

Tipy pro Vás

Twitter: World Health Organization. Kniha: CEPALSTAT: Statistická ročenka Latinské Ameriky a Karibiku. Infografika: Eurostat: Z vedoucích pracovníků je třetina žen. Eurostat: Spotřebitelské ceny v zemích EU v roce 2015. Eurostat: Jak se žije ženám v Eu.

Tipy pro Vás

Tipy-pro-Vás_náhled

Facebook:Eurostat. Infografika: Rok 2016 v Anglii a Walesu ve vizualizacích. Angličtina či francouzština – mateřský jazyk v Kanadě. Webové stránky: Nový vzhled map na stránkách Eurostatu. Životní podmínky na Zemi v historickém pohledu. Kniha: Statistika kultury v EU.

Tipy pro Vás

Tipy pro vás 01/2017

Anthony B. Atkinson: Ekonomika nerovnosti. ILO: Pracoviště pro zdravotně postižené. ÚZIS: Psychiatrická péče v roce 2015. Datová žurnalistika: Češi patří k nejméně štědrým národům světa. WHO: Přestaňte solit, budete zdravější. Istat: Jak tráví Italové svůj čas.