Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 03/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zvýšil se zájem o zimní pobyty ve Slovinsku. V roce 2017 nebylo u zubaře 45 % obyvatel EU. Sedavé zaměstnání je nejvíce rozšířeno v Nizozemsku.

Zvýšil se zájem o zimní pobyty ve Slovinsku

Přestože zájem domácích turistů strávit zimní dovolenou ve slovinských ubytovacích zařízeních poklesl, cizinci si v nich naopak své pobyty prodlužují.

V lednu letošního roku bylo slovinským statistickým úřadem evidováno 270 tis. turistů, kteří v ubytovacích zařízeních strávili
783 tis. nocí. Domácích turistů bylo 91 tis., což bylo o 9 % méně než ve stejném období předcházejícího roku. Ti strávili mimo svůj domov celkem 274 tis. nocí. Zájem o zimní pobyty ve Slovinsku se ze strany cizinců meziročně zvýšil, resp. počet cizinců se meziročně nezměnil, když jich stejně jako v roce 2018 přijelo 179 tis., ale prodloužila se délka jejich pobytu. Ve slovinských horách strávili
509 tis. nocí, tj. o 6 % více než v lednu 2018.
Slovinsko nejčastěji navštěvují Chorvaté, na něž dlouhodobě připadá zhruba čtvrtina přenocování cizinců, za nimi následují Italové (18 %), s velkým odstupem pak Rakušané (8 %) a Srbové (6 %). Určitým překvapením může být fakt, že největší počet přenocování se neuskutečnil na horách, ale v lázních (32 % všech přenocování, tj. o 1 p. b. více než na horách). Dalších 12 % přenocování připadlo na hlavní město Lublaň. Ani přímořské slovinské oblasti nejsou v zimě zcela prázdné. Z celkového počtu nocí strávených turisty v ubytovacích zařízeních v nich návštěvníci pobyli v průměru každou 12. noc. Více ZDE.

V roce 2017 nebylo u zubaře 45 % obyvatel EU

Nejčastěji navštěvují zubního lékaře Slovinci, nejméně Rumuni. K praktickému lékaři chodí na konzultace nejvíce Dánové a nejméně Řekové. Češi jsou v tomto směru nad průměrem Unie.

Podle šetření Eurostatu uvedlo Slovinsko největší podíl osob, které v roce 2017 navštívily zubaře, a to šest- nebo vícekrát (6 %). V Německu bylo zase nejvyšší procento lidí (17 %), kteří chodili ke svému zubnímu lékaři tři- až pětkrát. Podíl osob, které k zubaři nešly vůbec, byl nejvyšší v Rumunsku (82 %). Většina (65 %) obyvatel České republiky uvedla, že zubního doktora navštívila jednou nebo dvakrát za předloňský rok. Česká republika se tak umístila výrazně nad průměrem EU, kde 45 % obyvatel nebylo u zubaře ani jednou.
Téměř čtyři z deseti Evropanů (38 %) navštívili svého praktického lékaře jednou nebo dvakrát za rok 2017. Čtvrtina uvedla, že byla u doktora na konzultaci tři- až pětkrát. Další čtvrtina Evropanů nenavštívila praktika vůbec. Zbylých 14 % osob uvedlo, že u doktora byly šest- a vícekrát. Dánsko mělo v roce 2017 největší podíl osob, které v předcházejících dvanácti měsících navštívily svého praktického lékaře šest- nebo vícekrát (49 %), zatímco ve Francii bylo nejvyšší procento osob (34 %), které šly za svým praktikem tři- až pětkrát. Podíl osob konzultujících své problémy s lékařem jednou či dvakrát byl největší na Slovensku (47 %). Nejméně chodí k lékaři Řekové (61 %). A jak je na tom Česko? Největší počet lidí uváděl, že svého praktika navštívili jednou až dvakrát.
Ze statistik také vyplynulo, že v zemích Evropské unie chodí k praktikovi i k zubnímu lékaři častěji ženy než muži. Více ZDE.

Sedavé zaměstnání je nejvíce rozšířeno v Nizozemsku

Když se řekne sedavé zaměstnání, bývá to obvykle spojeno s kancelářskou prací. Zdaleka se však nejedná jen o ty, kteří k práci potřebují počítač. K sedavým zaměstnáním patří i profese řidiče.

Čtyři z deseti pracujících v EU trávili v roce 2017 převážnou část pracovní doby vsedě. Sedavé zaměstnání ale není jediné, kdy je na pohybový aparát vyvíjena jednostranná zátěž. Necelá třetina (30 %) osob vyvíjí při práci lehkou fyzickou aktivitu, jsou to například zdravotní sestry nebo řidiči malých dodávek, kteří si provádějí nakládku a vykládku sami. Pětina (20 %) pracovníků po většinu pracovní doby stojí. Typickými zástupci této skupiny jsou učitelky či prodavačky.. Pouze osmina (12 %) pracujících má zaměstnání, které vyžaduje těžkou fyzickou práci, například stavební dělníci či pracovníci v zemědělství. Jako obvykle jsou mezi zeměmi EU značné rozdíly. V Nizozemsku (55 %), Německu (54 %) a v Lucembursku (52 %) má více než polovina osob sedavé zaměstnání. Oproti tomu v Litvě (50 %) či v Řecku (46 %) vykonává největší část pracovníků těžkou fyzickou práci. Více ZDE.

Sedavé zaměstnání je nejvíce rozšířeno v Nizozemsku

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Češi si svá osobní data v telefonu chrání nejméně z celé EU. Růžičková kapusta je v Německu stále oblíbenější.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská letiště odbavila miliardu cestujících. Za 25 let ubyla v nizozemských městech polovina ptactva. Domácnosti Slovinska vyprodukovaly polovinu potravinového odpadu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Polovina obyvatel Itálie chodí do kina. Domácí práce nedělá asi čtvrtina Australanů a osmina Australanek .

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrační foto

Austrálie už má 25 mil. obyvatel. Mezi německými třicátníky má „vejšku“ více žen než mužů. Za třicet let se počet osob s demencí zdvojnásobí.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Jak pracují Evropané z domova. Novozélandské avokádo nad zlato. V Nizozemsku ubývá tříděného papíru.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Mít sourozence je stále normální. Muži mají více volného času než ženy. Mladí vzdávají studium.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Dostala jste růži? Nejspíš byla z Keni. Mezi zaměstnanými v kultuře je vyšší podíl vysokoškoláků. Na zimní dovolenou autem do rakouských hor.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eurostat: Pracujeme více než osm hodin denně. Eurostat: Obnovitelné zdroje energie. Nizozemsko: Cena zdravých potravin rostla rychleji.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Eurostat: Čím si obyvatelé EU připíjejí na zdraví? Nizozemsko: Náctiletých matek stále ubývá. Irsko: Nejčastějším zaměstnáním byli prodavač a pokladní.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Norsko: Doma nikdo nesedí. Nizozemsko: Nekouří kvůli dětem. Eurostat: Létáme více.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Švédsko: Chcete mít děti? A máte je? Eurostat: V jakých měnách obchoduje EU. Eurostat: Cítí se Evropané osamělí?

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Kde je nejnebezpečněji? Evropská unie: Statistický systém. Norsko: Kina si na počet diváků stěžovat nemohou. Kanada: Veřejnou dopravou i se zdravotním omezením.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Evropská unie: Ženy užívají léky častěji než muži. Nizozemsko: Druhý největší dovozce avokád na světě. Svět: Denně spotřebujeme až 5 tis. litrů vody.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Devět z deseti jsou šťastní. Eurostat: Brambory se pěstují i na Maltě. Kanada: Výše příjmů ovlivňuje sebevražedné myšlenky.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Skandinávie: Země, kde holdují sportu. Švédsko: S oddacím listem i na psí knížku. Austrálie: Počet návštěvníků z Číny překročil milion.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Více cukrovkářů je mezi obézními. Eurostat: Lidé očekávají, že budou pracovat déle.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Produkce větrných elektráren roste. Německo: Každé páté dítě má za matku cizinku. Slovensko: Nejlepší úroda za poslední roky

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Německo: Pracovat lze i bez znalosti jazyka. Nizozemsko: Mladí nejsou nešťastní. Spojené státy: Změny v rodinném rozpočtu.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Nizozemsko: Přibylo registrovaných partnerství. Austrálie: Internet sbližuje. USA: Výdaje na vzdělání se stát od státu liší.

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrativní fotka

Eurostat: Třetině úmrtí lze předejít. Německo: V Bavorsku je stále méně ovcí i ovčáků. Finsko: Mezi oběťmi domácího násilí jsou i muži